ashdod10 logo

משפחה שעברה מרובע י"ז להתגורר ברובע ט"ו ביקשה לרשום את בנה העולה לכיתה ג' לבית הספר "רבין". האם שנענתה בשלילה זועמת: "איך עם הפקקים בבוקר ניתן לפזר שלושה ילדים, בשלוש מסגרות שונות ועוד אני צריכה להגיע ב-8 בבוקר לעבודה מחוץ לעיר". עיריית אשדוד: ״כל הצעותינו נדחו על הסף״

ענת ביגר 09/08/18 | לסיפור המלא >>