ashdod10 logo

בישיבת ועדת ההקצאות בה אושרו קרקעות לחרדים ובאופן מפתיע, כך צוין בפרוטוקול, נכח ממלא מקום ראש העיר, בוריס גיטרמן שתקף באחרונה את החרדים. גיטרמן טען כי לא נכח באותה ישיבה ובטעות שמו שורבב לפרוטוקול וגם דובר העירייה טען שמדובר בטעות. עו"ד נעים שומר חבר הוועדה אישר שאכן הוא היה שם וטען כי גיטרמן משקר. טעות או שקר, גיטרמן בישיבת המועצה הצביע בעד פרוטוקול הוועדה שמאשרת לחרדים קרקעות

ענת ביגר 15/03/18 | לסיפור המלא >>

לילות אשדוד

מערכת האתר 15/03/18
מערכת האתר 01/03/18