ashdod10 logo

חשד לרצח באזור ו'. אישה כבת 37 נמצאה ללא רוח חיים בביתה שברחוב נתן אלבז. האישה נעדרה מאז שעות הבוקר והערב הגיע בנה לדירה ברובע ו' וניסה להיכנס. הדלת הייתה נעולה והוא הזעיק שוטרים, שנכנסו לדירה דרך המרפסת. המחזה שנגלה לשוטרים היה קשה. האישה הייתה שרועה ועליה סימני חבלה קשים. טרם נעצרו חשודים

בר רבינוביץ 28/02/15 | לסיפור המלא >>
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

1120 ashdod 533 150 petek

לילות אשדוד

חיפוש

Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

adlakat nerot title

פרשת השבוע: ראה
כניסת השבת: 18:56 
יציאת השבת: 19:54