ashdod10 logo

שערוריית הקברים של ג'קי בן זקן, ברון השחיתות והסייען שלו, יהודה אבידן שוברת שיאים: בן זקן דאג לקבורתו של אביו החורג, שלא התגורר באשדוד, בחינם. ואילו הסייען שלו, אבידן דאג לקבור את חמו בחלקת צדיקים, למרות שהיה בעל עסק שפעל בשבת. שני הכוכבים הגדולים בתחום השחיתות והמוסר, שצברו לעצמם חקירות משטרה, תיקים פלילים, כתבי אישום טובלים ושרץ בידם. או כמאמר הפתגם הידוע הם כמו אותם גמלים, שלא רואים את הדבשת של עצמם. הברון הגדול, בן זקן בשיא חוצפתו מתכנן בשבוע הבא להעביר את התוכנית של מע"ר דרום, ביום שני בערב בעזרת מספר סייענים. ולמי שלא זוכר, ביום שלישי, למחרת בשעה שמונה וחצי בבוקר ייפתח משפטו הפלילי בפני כבוד השופט, הנערץ, דוד רוזן, על הרצת מניות, עבירות חמורות, שהוא עשוי להישלח לכלא באם יורשע בהן. לקרוא ולא להאמין

מנחם גלילי / בלי חשבון 28/08/14
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

חיפוש

Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

סוף שבוע באשדוד

adlakat nerot title

פרשת השבוע: ראה
כניסת השבת: 18:56 
יציאת השבת: 19:54