ashdod10 logo

מוניות העיר אשדוד (מוניות השירות) במכתב לראש עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי שירתום את קשריו להכנסת מוניות השירות לרב קו. "אנחנו קוראים לך להתגייס ולתמוך במאבקנו בכל דרך ולסייע לנו מול משרד התחבורה, האוצר והכנסת כדי לכלול כרטיס הרב קו במוניות השירות לטובת ציבור הנוסעים" כתב אילן זיקרי, מנכ"ל מוניות העיר אשדוד

נועם אלטחן 25/09/16 | לסיפור המלא >>

adlakat nerot title

פרשת השבוע: נשוא
כניסת השבבת :19:24 
יציאת השבת: :20:30