הלן גלבר: מקורבו של סניה כצנלסון צפוי לזכות בתפקיד מנכ"ל חפא

האם תפקיד מנכ"ל חפ"א תפור? חברת האופוזיציה הלן גלבר מתריעה כי אבי עזר, מקורבו של סגן ראש עיריית אשדוד סניה כצנלסון, צפוי לזכות בתפקיד

אבי עזר. האם תופרים לו התפקיד. צילום: ארכיון
שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שיתוף בוואצאפ
שיתוף ב email
שיתוף במייל

חברת מועצת עיריית אשדוד הלן גלבר מעלה חשש כי תפקיד מנכ"ל חפא תפור. היא מצביעה על אבי עזר מנהל הכספים בבחירות לעירייה  של סיעתו של שמעון סניה כצנלסון הממונה על חפא.

במכתב ששלחה למשרד נפנים כתבה: חשש למכרז תפור למנכ"ל חברה עירונית לפיתוח אשדוד (חפ"א)

כפי שעדכנתי אתכם, ביום 19.6.19, ועוד בטרם פורסם המכרז למנכ"ל חפ"א, כי עומד להתקיים מכרז תפור למידותיו של מר אבי עזר.

אני מודיעה בשנית, ומעדכנת בפעם הנוספת, בימים אלו פורסם מכרז והועדה העלתה לגמר ובחרה שני מועמדים וביניהם, ולא במפתיע, אבי עזר.

להזכירכם, כך כתבתי במכתבי מיום 19.6.19 עוד בטרם יצא המכרז (בסימוכין בהערת השוליים):
"אציין, לתשומת ליבכם, כי השמועות בפרוזדוריי העירייה, נסובה גם סביב מינוי פוליטי לתפקיד מנכ"ל חפ"א – על פי המידע יש בכוונת סגן ראש העיר מר שמעון כצנלסון למנות, את מנכ"ל מטה הבחירות שלו, את מר אבי עזר…".

מצרפת התכתבות עם שמעון כצנלסון בתקופת הבחירות (בנוסף, לשיחות טלפוניות), ביום 26.7.2018, המראה באופן שלא משתמע לשני פנים כי אבי עזר שימש כמנכ"ל הסיעה, וניהל את מטה קמפיין הבחירות שלו. חמור אף יותר, הובא לידיעתי, כי במכרז לא פורט רמת הקשר של עזר לסיעה וכל הקשר שלו נעמד כאיש כספים בלבד, כמו גם הובא לידיעתי, כי עו"ד חנוך ארליך, שהינו מספר 2 בסיעתו של כצנלסון, לא פסל את עצמו מלדון מטעמי בניגוד עניינים ודיווח כי כל הקשר שלו נעמד שהיה קשור לענייני הכספים בלבד. הדברים מקבלים חומרה רבה יותר, כאשר ההודעה מוכיחה כי אבי עזר שימש כמנכ"ל הסיעה ופעל באופן צמוד למר שמעון כצנלסון בכל ענייני הבחירות.

05bc35fc839065ab6374b8028fabe15e w600 h451 cp sc

במינויים פוליטיים, יש צורך בכישורים מיוחדים ויש צורך שיהיה לאבי עזר ערך נוסף על מנת שיגבר על מועמדים אחרים. הובא לידיעתי כי היו מועמדים בעלי ניסיון רב כגון: יגאל צרפתי – מנהל אזורי (ביצועי) במשרד הכלכלה, סמנכ"ל משרד החינוך, מנכ"ל משרד הפנים, ראש מועצה; אדמונד חסין – מנכ"ל חברה כלכלית לפיתוח אפרת ועוד מועמדים ראויים. אמנם מר אבי עזר, משמש כמנכ"ל עיריית אריאל אבל עדיין יש צורך בכישורים מיוחדים – נשאלת השאלה האם בהיות מינוי פוליטי, האם יש לו כישורים מיוחדים וערך נוסף מעבר למועמדים שהתמודדו במכרז?

אני חוזרת ומדגישה כי מינויים פוליטיים פוגעים קשות באמון הציבור בשירות הציבורי, הידיעה כי הכל יודעים מראש מי יבחר לתפקיד מנכ"ל חפ"א וכל זאת עוד מאדם ששימש בתקופת הבחירות כמנכ"ל הסיעה, מנהל הקמפיין ומקורבו של סגן ראש העיר מר שמעון כצנלסון פוגע קשות בעקרון היסוד של שיוון הזדמנויות. מוטלת החובה על הרשות הציבורית לתת שוויון הזדמנות לכל המועמדים ללא כל הפליה ודעה קדומה:
"המינוי הפוליטי מהווה הפרת אמון כלפי הציבור. הוא עלול לפגוע באמון הציבור בשירות הציבורי; הוא פוגע בעיקרון השוויון; הוא פוגע ברמה המקצועית של עובדי הציבור שאינם נדרשים להוכיח, במסגרת המכרז, את היותם הטובים ביותר; הוא עלול להביא לתופעה בה הקשרים קודמים לכישורים, והפוליטיקה במובן הצר הופכת לגורם המרכזי למינוי; הוא עלול להביא לניפוח המערכת על מנת לקלוט 'מיודעים', ולגרום ליצירת תפקידים חדשים שלא לצורך ולקידום מהיר של מי שרוצים ביקרו; הוא עלול להסיט את שיקולי הרשות משיקולים ענייניים; הוא מביא לניגוד עניינים ולחשש לשקילת שיקולים זרים על ידי העדפת מפלגה או עניין מפלגתי על אינטרס ציבורי; הוא עלול להביא להשחתת המוסר הציבורי; הוא עלול לגרום לתחלופה בשירות הציבורי כל אימת שמתחלף הדרג הפוליטי, לפגוע בסדרי מינהל תקין ובטוהר המידות; הוא עלול לפגוע במורל העובדים בשירות הציבורי, להשפיע על איכות השירות ולפגוע בדימויו. על ידי כל אלה, פוגע המינוי הפוליטי בעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית, של תפיסתנו הערכית את מהותו של השירות הציבורי ושל האמנה החברתית, שהיא בסיס הווייתנו כחברה מתוקנת. "

0aa0b4e5fc32b6921a20561fcf96df74 w600 h451 cp sc

אבקשכם לפעול על מנת שהועדה תתכנס שוב על מנת לדון ברמת הכישורים המיוחדים ולכנס את הועדה כאשר מובן שעו"ד חנוך ארליך לא יוכל לדון במועמדותו של אבי עזר.

לאור האמור לעיל, יש לעצור התנהלות בלתי חוקית זו ולפעול על מנת שיעשה הליך הוגן, צודק ושוויוני בין כל המועמדים.

 

לא ניתן היה לקבל את תגובותיהם של אבי עזר וכצנלסון.

 

דילוג לתוכן