ashdod10 logo

מיניבוס השבת של מפלגת העבודה עם הנוסעים הלהיב את הצעירים

המיניבוס היה מלא! עד אפס מקום. הנסיעה החלה בחוף הקשתות בפאבים ובמסעדות וברחבי העיר
מערכת אשדוד10 | שבת, 09 מרס 2019 18:22

"המשכנו בנסיעה לרחוב הטיילת מרטין בובר, ושם פגשנו אנשים ששאלו אם האוטובוס יסע גם לגן יבנה ולישובי הסביבה, אמונים, שדה עוזיהו, ההתלהבות הייתה גדולה מאוד" מספר אחד ממארגני נסיעה.
"בנקודה השלישית התקבלנו בפאב הפיגל, ונאפופו והמסעדות הסמוכות, באהבה על ידי המבלים הצעירים במקום.
ובהתאם לתוכנית נסענו לאזור הסיטי, גמברינוס, קאסטל, סופר פפה, one, ואפילו בגלידריה התקבלנו בשמחה.

הנסיעה הוכיחה את הצורך והתמיכה הגדולה של הציבור בקו אותו מובילה מפלגת העבודה בנחיצותה של תחבורה ציבורית בשבת".