קבלת שבת אשדוד: זמני כניסה ויציאת שבת

זמני כניסת שבת,יציאת שבת והדלקת נרות באשדוד ,ח׳ אדר א׳ – 17.02.2024 פרשת תרומה

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואצאפ
שיתוף במייל

כניסת שבת 17:06 

יציאת שבת 18:06

 חיזוק יומי – ז' אדר א

פרשת – "תרומה" – כיצד תוכל לשמר את נכסיך?

אחד מחסידי הרב הקדוש רבי אברהם יהושע השל מאפטא בא לפניו והתאונן על מצבו הדחוק. אמר לו הצדיק: "אתן לך מכתב לאחד מעשירי העיר שייתן לך על חשבוני מאתיים רובלים". החסיד קיבל את המכתב ונסע אל הגביר.

"באתי מהרבי עכשיו" אמר לגביר. קיבלו העשיר בסבר פנים יפות והזמינו להתארח אצלו. כעבור ימים אחדים מסר החסיד את המכתב לעשיר. כשקרא העשיר את המכתב אמר: "איני יודע אילו חשבונות יש לרבי עימי כי יצווה עליי לתת סך רב כזה על חשבונו. אני יכול לתת לך סכום מסוים, אבל מאתיים רובלים לא אתן". יצא החסיד ריקם, נסע אל הצדיק וסיפר לו את אשר קרה.

אמר הצדיק: "עתה אתן לך מכתב לאיש אחר, הוא אינו עשיר, לכן אכתוב לו שייתן לך מאה רובלים". נסע העני לאותו חסיד ומסר לו את המכתב. בראותו את המכתב מהרבי שמח מאד ואמר לו: "אחי, שב נא בביתי מספר ימים עד אשר אמצא אשיג לך את כל הסכום שציווה הרבי".

לאחר ימים מספר נתן בידו מאה רובלים בלב שמח ובפנים שוחקות. והעני נסע שוב לרבי וסיפר לו מעשה החסיד.

כעבור זמן קצר החל מצבו של הגביר הראשון להתדרדר מיום ליום, עד שהתרושש מנכסיו והסתובב על פתחי נדיבים לבקש לחם. בדרכו הגיע לאפטא, שם נזכר במכתבו של הרבי והבין מדוע באו עליו הצרות.

נכנס הגביר לחצרו של הצדיק, צעק ובכה אל הרבי, אך הצדיק ציווה שלא יכניסוהו. בחלוף ימים מספר של בכי פנה הצדיק לחסידיו ואמר: "אם יש לו טענה אליי, אני מוכן לעמוד עימו לדין תורה".

הושיב הרבי דיינים וטען הצדיק בפניהם: "מעשה שהיה כך היה – בבואי לעולם הזה מסר לי הקב"ה כמות של כסף וזהב הנצרכים לשהותי בעולם הזה, אני חילקתי ופיזרתי אותם בין חסידי המסתופפים בצל קורתי. כל רכושו של האיש הזה שלי היה, וכשסירב לתת על חשבוני מאתים רובל, לקחתי את שלי ומסרתי לחסיד השני שציית לדברי".

פסקו הדיניים שהגביר אינו יכול לתבוע את נכסיו בחזרה, אך מזונות מגיעים לו מצד רחמנות, אם יתחרט על מעשיו ויפייס את הצדיק.

כל ימיו של האיש הייתה לו פרנסה כדי מחייתו, אך ברכה לא הייתה לו. החסיד שציית למכתב הרבי התעשר והיה גביר גדול כל ימיו ('סיפורי חסדים על התורה')

"דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי" (שמות כה', ב)

כדי לבנות משכן ביקש בורא עולם נדבה, תרומה מאת ישראל, שיהיו שותפים במפעל הגדול הזה. אך התרומה שביקש הבורא היא את הלב שלהם.

כשיש לב, יש הכל, אם אדם נותן מהלב, הוא שומר את נכסיו, ומטמין בהם שמרים כדי שיתפחו עוד ועוד.

בחודש אדר הכירו וידעו כל באי עולם שיש בעולם השגחה עליונה נפלאה. אם יאמר האדם: "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", לא יתקיימו נכסיו. אמרו חז"ל: "הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר", היינו יתקע בהן העניין הנרצה באדר, שהיה נס מופלג בטבע, שהתוודע ויגלה שהכל בהשגחה נפלאה, גם כל העניינים הנעשים בטבע ('בני יששכר')

אין אדם שלא רוצה שנכסיו יתקיימו אצלו, שתהיה ברכה בעמלו. כדי ליצור לנו מערכת הגנה כזו צריכים אנו להשכיל, להבין ולהפנים שכל מה שיש לנו הוא מידו של הבורא.
מי שמכיר בכך, ועושה עם כספו צדקה וחסד, זוכה שיתקיימו נכסיו… ("חיזוק יומי" – רונן קרתא)

לעילוי נשמת:
משה בן הרב דוד זצ"ל
עמנואל בן יעקב ז"ל
דודי בן עופר (אפריים) וגלית ז"ל
רחל בת ברכה ז"ל
ציפורה בת אסתר ז"ל
זבולון בן מסעודה ז"ל
יונה דוד בן מסעודה ז"ל
אביעד בן רחל ז"ל
בנה פנינה בת מסעודה ז"ל
מרגלית מלכה בת אינס ז"ל
מיסה בת רות ז"ל
סוליקה בת מאיר ז"ל
מכלוף בן פריחה ז"ל
יהודית בת יוסף ורומיה ז"ל
מרסל בת גורג'יה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה. אמן
לרפואת
זאב בן לידיה
יהונתן חיים בן איילת מזל
מנשה בן עמליה
שמעון בן מסעודה🌹

יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל ברחמים רבים. אמן!     

זמני כניסת ויציאת השבת:

                                
ירושלים     – 18.04-16.50
תל אביב    – 18.06-17.05
חיפה         – 18.04-16.55
באר שבע  – 18.06-16.58
צפת          – 18.01-16.53
אילת         – 18.06-16.59

הצטרפו לקבוצת הוואצאפ של אשדוד 10:
כבר הורדתם את האפליקציה של אשדוד10?

הורדה לאנדרואיד:

[ajax_load_more container_type="div" post_type="post" offset="1" destroy_after="10"]
[ajax_load_more container_type="div" post_type="post" offset="1" destroy_after="10"]
דילוג לתוכן