עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה מתנגדים להפעלת תחנת כוח במתקן ההתפלה באשדוד

"הפעלת תחנת הכוח תוביל לפליטה בכמות חסרת תקדים של מזהם מסרטן, פורמלדהיד,  המהווה סכנה ממשית לבריאות הציבור".ראש העיר אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי: "נלחם בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו נגד הקמת תחנת הכוח"

מתקן ההתפלה באשדוד.
שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואצאפ
שיתוף במייל

עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה הגישו התנגדות למשרד להגנת הסביבה, למתן היתר פליטה להפעלת תחנת כוח במתקן ההתפלה באשדוד.
הבקשה להפעלת תחנת הכוח הוגשה על ידי שפיר הנדסה, ונמצאת כעת בשלב בו מוזמן הציבור להגיש הערות לטיוטת היתר הפליטה שפרסם המשרד להגנת הסביבה.

מההתנגדות עולה, כי התחנה עתידה לפעול באמצעות מנועי בעירה פנימיים ולא בטכנולוגיה המיטבית והמקובלת בישראל של טורבינות  גז. במקרה שכזה תגרם  פליטה בכמות חסרת תקדים של מזהם מסרטן, פורמלדהיד. סך הפליטה השנתית של המסרטן פורמלדהיד מכלל המקורות התעשייתיים בארץ בהתאם לדוח המפל"ס של המשרד להגנת הסביבה לשנת  2022 עומד על כ- 19 טון ובאשדוד על כ- 0.2 טון.  סך הפליטה השנתית של תחנת הכוח המתוכננת יעמוד על פי בקשת היזם להיתר פליטה על  40-60 טון בשנה. כלומר,  תרומת תחנת הכוח שהמשרד להגנת הסביבה שוקל להעניק לה היתר פליטה, לסך הפליטה השנתית של פורמלדהיד, תהיה יותר מכפול סך הפליטה בכל מדינת ישראל ובאזור אשדוד תביא לגידול פי 200 עד 300 לעומת המצב כיום.

ראש העיר אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי," אנו נלחם בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו נגד הקמת תחנת הכוח, בד בבד עם המשך דרישה בלתי מתפשרת ליצירת תכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר באזור התעשייה הצפוני באשדוד. אנו לא נאפשר את המשך הפגיעה בבריאות הציבור, באיכות החיים, ובאיכות הסביבה, וודאי שלא נאפשר את החמרת המצב הקיים כיום".


העירייה והאיגוד מתקשים להבין מדוע שוקל המשרד, בנסיבות אלו, להיעתר לבקשה,  וסבורים כי היה על המשרד להגנת הסביבה להרים "דגל אדום", ולהימנע כליל מקידום טיוטת היתר.

עוד עולה מההתנגדות, כי קיימים חוסרים בבקשה שהגיש היזם, בין היתר בנוגע לתכנית המפעל לצמצום פליטות של  חומרים מזהמים ומסרטנים לאוויר. כך, לא רק שהתחנה צפויה להגדיל את היקף הפליטות באזור התעשייה באשדוד באלפי אחוזים, אלא שבכל הנוגע לאמצעים להפחתת הפליטות התמונה חסרה. 
היבט נוסף שמציינים העירייה והאיגוד הינו כי יש להביא בחשבון מצב דברים בו, בהסתברות שאינה זניחה, תתממש אפשרות שמפעיל תחנת הכוח לא יעמוד בתנאים שדורש המשרד להגנת הסביבה. במצב דברים זה, כאשר המשרד יצטרך לבחור בין הדממת מנועים שזה עתה הותקנו והיווצרות "פיל לבן" באזור התעשייה, לבין הקלה בתנאים,  קיים חשש ממשי שהבחירה תהיה הקלה בתנאים. כלומר, תוכתב תוצאה לפיה תינתן הקלה בתנאי ההיתר, תוך חריגה מהתקנות והדרישות לפליטת פורמלדהיד. החשש נובע בין היתר מכך שכבר היום נראה כי היזם מנסה להכתיב עובדות בשטח, כאשר למיטב ידיעת העירייה והאיגוד המנועים שאמורים להפעיל את תחנת הכוח נרכשו בטרם ניתן היתר הפליטה, דבר המהווה מנוף לחץ על מקבלי ההחלטות, הגם שמבחינה ציבורית- סביבתית אין שום הצדקה לייצור חשמל בטכנולוגיה אותה מתבקש לאשר.

העירייה והאיגוד מציינים כי הם מתנגדים לתוספת זיהום באזור התעשייה הצפוני באשדוד, על בסיס שיקולים בריאותיים, סביבתיים, זהירות מונעת וצדק חלוקתי. באזור התעשייה הצפוני באשדוד קיים כבר כיום ריכוז גבוה של תעשייה כבדה, תעשייה פטרוכימית, תחנות כוח, נמלי ים ומפעלים המהווים תשתית לאומיות ונמדדים בו ריכוזים גבוהים ביותר של מזהמי אוויר. האמור באזור תעשייה עירוני בעל ריכוזי המזהמים הנפלטים לאוויר הגבוהים ביותר בישראל, כפי שעולה מנתוני המפל"ס בשנים האחרונות. במצב דברים זה כל תוספת זיהום אוויר הנלווית למתקן חדש צריכה להבחן גם על רקע השפעת כלל המתקנים הקיימים באזור. 
יצוין, כי מצב זיהום האוויר הקיים הוביל לגיבוש ויישום תכנית פעולה משותפת של העיריה, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לסביבה אשדוד –  חבל יבנה למניעה ולצמצום מפגעי זיהום האוויר והריח מאזור התעשייה הצפוני באשדוד, אשר החלה לשאת תוצאות, אך נדרשת תכנית מקיפה יותר.  במסגרת מאמצי העירייה  לצמצם את היקפי הזיהום באזור התעשייה, פנה לפני מספר חודשים ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל לסרי , לראש הממשלה ולשרה להגנת הסביבה, בדרישה ליישום תכנית לאומית מקיפה, כולל תקצוב ולוחות זמנים לצמצום זיהום האוויר באזור התעשייה הצפוני באשדוד. זאת בדומה לתכנית שיושמה במפרץ חיפה. עוד דרש ראש העיר בפנייתו להימנע מהעברת תעשיות מזהמות ממפרץ חיפה לאזור התעשייה הצפוני באשדוד במסגרת תמ"א 75. 

מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה רומי אבן דנן, " מכלול ההיבטים המקצועיים שהוצגו בהתנגדות מעידים על הפגיעה הקשה בבריאות הציבור, באיכות חיי התושבים, ובאיכות הסביבה , אם תאושר הבקשה למתן היתר פליטה, וודאי במתכונתה הנוכחית. אנו דורשים בכל תוקף שלא לאשר את הבקשה למתן היתר פליטה ולקיים דיון ציבורי פתוח בו תוצג התכנית בפני הציבור, בשקיפות מלאה, ותינתן אפשרות לציבור להציג את התנגדויותיו".

הצטרפו לקבוצת הוואצאפ של אשדוד 10:
כבר הורדתם את האפליקציה של אשדוד10?

הורדה לאנדרואיד:

[ajax_load_more container_type="div" post_type="post" offset="1" destroy_after="10"]
[ajax_load_more container_type="div" post_type="post" offset="1" destroy_after="10"]
דילוג לתוכן