עו"ד לסרי: "קורא לראש העיר לזרז בחירת הרכב חדש למועצה הדתית״

חבר המועצה עו״ד אופיר לסרי דורש לברר מדוע לא מכנסים ישיבה לבחירת הרכב מועצה דתית ומדוע זה מתעכב למעלה משנה למרות שנבחרה ממשלה ויש שר דתות @ "למעלה משנה המועצה הדתית פועלת ללא הגוף הנבחר ונודע לי שנעשתה פניה מלשכת שר הדתות ללשכתך לקידום חידוש ובחירת הרכב המועצה הדתית״. לא נמסרה תגובה מהעירייה

שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שיתוף בוואצאפ
שיתוף ב email
שיתוף במייל

חבר מועצת העיר עו״ד אופיר לסרי מסיעת ״ אשדוד תנצח״ פנה השבוע בשאילתא לראש עיריית אשדוד ד״ר יחיאל לסרי בנושא חידוש הרכב המועצה הדתית. כותב עו״ד לסרי: ״ מועצה דתית היא רשות ממלכתית אשר תפקידה לספק שירותי דת לתושבי הרשויות המקומיות בישראל ובכלל זאת לעיר אשדוד. על פי סעיף 6 לחוק שירותי הדת היהודיים, השר לשירותי דת יחדש את הרכבה של כל מועצה עד תום שנה מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית. בישיבת מועצת העיר מיום 4.12.19 העליתי שאילתא דומה אשר נענתה על ידך כי בשל ממשלת המעבר ואי כינון ממשלה באותם הימים לא ניתן לפעול לבחירה וחידוש הרכב המועצות הדתיות בישראל ובפרט באשדוד״

עו״ד לסרי מוסיף כי ב- 17.5.20 הושבעה ממשלה חדשה ומונה שר למשרד הדתות ״ כך שאין מניעה לפעול מיידית לחידוש הרכב המועצה הדתית, דבר המתבקש לאור כך שבמשך למעלה משנה המועצה הדתית פועלת ללא הגוף הנבחר״ והוסיף כי נודע לו ״כי נעשתה פניה מלשכת שר הדתות אל לשכתך לקידום חידוש ובחירת הרכב המועצה הדתית בעיר לרבות בחירת יו״ר המועצה״.

 לאור זאת שואל עו״ד לסרי את ראש העירייה ״ האם אכן נעשתה פנייה אל ראש העיר מלשכת שר הפנים לצורך בחירת הרכב המועצה הדתית בעיר, ואם כן מתי נעשתה הפניה? האם מאז כוננה ממשלה בישראל ראש העיר נקט פעולה כלשהיא מול לשכת השר או המשרד לשירותי דת לצורך חידוש ובחירת הרכב המועצה הדתית? והאם קיימת מניעות כלשהי לאחר כינון הממשלה לבחירת הרכב המועצה הדתית לרבות בחירת יו״ר המועצה? ומהי אותה מניעות?״.

יצויין כי הליך הבחירה למועצה הדתית נקבע מהרכבה של מועצת העיר. על פי החוק לכל שלושה וחצי חברי מועצה נבחרים יש זכות למנות נציג וכן נציגים של הרבנים הראשיים. החוק מגדיר זמן של עד שנה מתום בחירת מועצת העיר. כלומר, כשמסתיימת קדנציה עירונית, הרכב המועצה הדתית מתבטל והיא מתנהלת על ידי היו"ר והיועץ המשפטי של המועצה עד לבחירת מועצה חדשה.

אמנם הבחירות לעיריית אשדוד היו לפני כשנתיים אבל של העובדה שלא הייתה משלה ולא היה שר דתות רבוע זה נמשך והמועצה התנהלה ללא הרכב חברי מועצה מזה כשנתיים והיא מתנהלת ללא פיקוח וללא הרכב מועצה חדש שיפקח על הפעילות.

"אני קורא לראש העיר לפעול באופן מיידי לחידוש הרכב המועצה הדתית, לא יתכן כי לאחר שכוננה ממשלה חדשה ובחלוף כמעט שנתיים מאז הבחירות המוניציפליות המועצה הדתית עדיין מתנהלת ללא הגוף הנבחר וללא גוף מבקר" טוען עו"ד לסרי. "בכל הכבוד לסמכותו של שר הדתות למנות שני נציגים ממונים מטעמו שיישאו בסמכויות ובאחריות לתפקוד המועצה בתקופת ממשלות המעבר, הרי שזה מעקר את ההליך הדמוקרטי ופוגע בפעילות המועצות הדתיות בכלל ובאשדוד בפרט, כעת ומשכוננה הממשלה חובה לפעול במהירות הנדרשת".

דילוג לתוכן