נתוני זיהום אוויר באשדוד נחשפים: באיזור התעשייה עלייה בזיהום, באיזורי המגורים המצב טוב

נתוני המפל"ס מתייחסים לפליטות מזהמים מאזור התעשייה הצפוני באשדוד, כאשר בתחנות ניטור האוויר בכל מרחב העיר אשדוד לא נמדדו חריגות מערכי הסביבה בשנת 2022.

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואצאפ
שיתוף במייל

מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים (מפל"ס) לשנת 2022 שפורסם היום על ידי המשרד להגנת הסביבה מציג נתוני פליטות באזור התעשייה הצפוני באשדוד המחייבים את המשך והרחבת תכנית הפעולה לצמצום מפגעי זיהום אוויר וריח והחרפת  האכיפה כנגד תעשיות מזהמות באמצעות החמרת הדרישות הרגולטוריות והוספת אמצעים ומשאבים בלוחות זמנים קצרים.

אזורי התעשייה באשדוד
באזורי התעשייה שבצפון אשדוד פועלים 12 מדווחי מפל"ס תעשייתיים. באזורים אלה חלו הפחתות בפליטות מזהמים לאוויר בשיעור של 23% עד 98% משנת 2012.

חומרים חשודים או מוכרים בהיותם מסרטנים: בשנת 2022 חלה הפחתה של 13% בעקבות פרסומי המפל"ס של השנים 2020 ו-2021 שהציגו עלייה של 107% במצטבר. ההפחתות היו במפעלי אדמה אגן ויהודה פלדות. במפעל הקורנס נמשכה מגמת העלייה בפליטת עופרת ובנזן (אך ללא חריגה מערכי הפליטה המותרים).

תחמוצות חנקן: בשנת 2022 חלה עלייה של 15% בעקבות עלייה בהיקף פעילות תחנת הכוח אשכול.

NMVOC: עלייה של 38% בשלוש השנים האחרונות נובעת בעיקר ממפעלי סולבר מוצרי חלבון (עלייה בהיקף פעילות) ופז בית זקוק אשדוד.

בתחנות ניטור האוויר בכל מרחב אשדוד לא נמדדו חריגות מערכי הסביבה בשנת 2022. בתחנות ניטור תפעוליות הממוקמות בתוך המפעלים או בסמוך אליהם הרחק מאזורי מגורים ומשמשות לבקרה ופיקוח על מקורות הפליטה הלא מוקדיים (תחנות "על הגדר"), נמדדו חריגות מערכי סביבה של בנזן ועופרת. בבדיקות הסביבתיות שנעשות על ידי המשרד באזור התעשייה הצפוני של אשדוד נמדדו שלוש חריגות מהערך הסביבה היממתי של 1,3 בוטאדיאן ו-2 חריגות מערך הסביבה היממתי של טריכלורואתילן.

נתוני המפל"ס לשנת 2022 מציגים ירידה של 13% בחומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים אשר נפלטו לאוויר  באזור התעשיה הצפוני באשדוד, בכך ניתן לראות ראשיתה של מגמת ירידה לגבי חומרים אלו, לאחר שבשנים 2020- 2021 נרשמה עליה משמעותית. 
ההפחתה בשיעור חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים בשנת 2022 הינה כתוצאה מיישום התכנית המשותפת של עיריית אשדוד, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד –חבל יבנה. 

הירידה נובעת מהפחתת פליטות במפעלים אדמה אגן ויהודה פלדות. עם זאת,  במפעל הקורנס נמשכה מגמת העליה בפליטת עופרת ובנזן אך ללא חריגה מערכי הפליטה המותרים.
עוד עולה מהמפל"ס, כי נרשמה עלייה של 14% בפליטת  NMVOC (תרכובות אורגניות נדיפות, שאינן מתאן) מהמפעלים סולבר – בשל עלייה בהיקף הפעילות, ופז בתי זיקוק אשדוד (פז"א).  עליה זו עלולה הייתה להיות גבוהה יותר אלמלא גיבוש ויישום תכנית הפעולה.

דוח משרד הגנ"ס: אין חריגות בזיהום האוויר באזורי המגורים באשדוד

עוד עולה ולה מדוח המשרד להגנת הסביבה לשנת 2022, שמצביע כי בתחנות ניטור האוויר בכל מרחב אשדוד לא נמדדו חריגות מערכי הסביבה. בשורות טובות גם מאזור התעשייה הצפוני: ירידה של 13 אחוז בפליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי: "האוויר באזור המגורים באשדוד תקין, אך לצד זאת נמשיך במאבק שלנו להפחתת הזיהום מאזור התעשייה הצפוני כפי שפעלנו בשנים האחרונות.
בריאותם של תושבי אשדוד חשובה לנו והנתונים המצביעים על איכות האוויר בתוך העיר מצוינים.
לא ניתן לשום גורם מזהם להמשיך בפעולותיו, ונפעל מול כל הגורמים הרלוונטיים כדי לסלק מפגעים ולשפר את איכות האוויר גם באזורי התעשייה לטובת העובדים בהם".

חברת המועצה שרון מרק שעוסקת רבות בתחום איכות הסביבה בתגוב :"האזור עדיין מזוהם מאוד בפליטות חומרים אורגניים וביניהם מסרטנים – יותר ממפרץ חיפה!
אנחנו לא יודעים כמה זיהום משית הנמל – הנתונים לא גלויים לציבור.
והאם המאבק לסגירת תחנת הכוח המזהמת אשכול הצליח? לא, דווקא המפלגה של לסרי היתה זה שבחוק ההסדרים שינתה את חוק אוויר נקי כך שניתן להפעיל אותה מעבר לדרישות היתר הפליטה!"

הנתונים מצטרפים לדוחות קודמים שפורסמו השנה והצביעו על כך שאשדוד אינה נמנית עם הערים שבהם יש עלייה בחולי האסתמה, ומאשררים את עמדת העירייה הפועלת כל העת לשיפור איכות הסביבה והאוויר ברחבי העיר.

על פי הדוח של המשרד בראשות השרה עידית סילמן, תחנות הניטור באזורי המגורים באשדוד הצביעו על מדדים תקינים והיעדר חריגות מערכי הסביבה המותרים ב-2022. עוד צוין בדוח, כי באזור התעשייה הצפוני, שבו נרשמה חריגה גם בדוח הקודם, חל שיפור לעומת השנים 2020-2021 הודות להפחתה בזיהום מצד מפעלי אדמה אגן ויהודה פלדות. כמו כן, צוין בדוח כי מפעל הקורנס ממשיך לפלוט עופרת ובנזן אך הוא אינו חורג מערכי הפליטה המוכרים.

עוד צוין בדוח לשנת 2022, כי באזורי התעשייה שבצפונה של אשדוד פועלים 12 מדווחי מפל"ס תעשייתיים, ובאזורים אלה חלו הפחתות בפליטות מזהמים לאוויר בשיעור של 23% עד 98% משנת 2012. נרשמה עלייה של 15 אחוז בתחמוצת חנקן בשל גידול בהיקף פעילות תחנת הכוח אשכול – שאת פעילותה מבקשת העירייה לצמצם, ואף פעלה בנושא מול משרד הגנ"ס בעקבות בקשת תחנת הכוח להרחיב את פעילותה על אף היותה פועלת בטכנולוגיה ישנה ומזהמת.

כאמור, נתוני המפל"ס  מתייחסים לפליטות מזהמים מאזור התעשייה הצפוני באשדוד, כאשר בתחנות ניטור האוויר בכל מרחב העיר אשדוד לא נמדדו חריגות מערכי הסביבה בשנת 2022. בתחנות ניטור תפעוליות הממוקמות בתוך או בסמוך למפעלים, הרחק מאזורי מגורים, ומשמשות לבקרה ופיקוח על מקורות הפליטה, נמדדו חריגות מערכי סביבה של בנזן ועופרת. בבדיקות הסביבתיות שנעשות ע"י המשרד נמדדו שלוש חריגות מהערך הסביבה היממתי של 1,3 בוטאדיאן ושתי חריגות מערך הסביבה היממתי של טריכלורואתילן.

במחצית שנת 2022  ובעקבות נתוני מפל"ס 2021 ודרישת חברת חשמל להרחבת היקפי הייצור ביחידות המזהמות שנדחתה, החלו המשרד להגנת הסביבה, עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה בגיבוש וביישום תכנית פעולה לצמצום מפגעי זיהום אוויר וריח מאזור התעשייה הצפוני באשדוד
התכנית כוללת אסדרת הרישוי וקביעת תנאים מחמירים בהיתרים וברשיונות הניתנים למפעלים, ובכלל זה דרישה להתקנת אמצעים למניעת פליטות ושדרוג מתקנים קיימים, שינוי טכנולוגיות יצור, ושיפור התפעול והתחזוקה. כמו כן, כוללת התוכנית הגברת סיורי פיקוח, ביצוע ניטור רציף ודיגומי פתע ובארובות מפעלים, ניטור אוויר רציף בתחנות ניטור, ביצוע דיגומים סביבתיים, סקרי ריח  ועוד.
במסגרת תכנית הפעולה ננקטו הליכי אכיפה משמעותיים נגד המפעלים בהם נמצאו חריגות. כך, בשנים 2022-2023 ננקטו תשעה הליכי אכיפה של המשרד בשיתוף האיגוד כנגד המפעלים פז בית זיקוק אשדוד (פז"א), אדמה אגן, סולבר, הקורנס ותחנת מעבר כראדי, ואף הוטלו שני עיצומים כספיים על פז"א ועל תחנת מעבר כראדי.
בד בבד מתנגדים העירייה והאיגוד ומבצעים פעילות למניעת כניסה והרחבה של פעילות תעשיייתית מזהמת ומסכנת לאזורי התעשייה באשדוד בכל דיוני וועדות התכנון, משרדי הממשלה, וועדות הכנסת, ועוד , וזאת על רקע תמ"א 75 – התכנית לפינוי מפעלי מפרץ חיפה.  במסגרת התוכנית הושם דגש מיוחד על התנגדות לא מתפשרת להוספה של סיכון בחומרים מסוכנים ובזיהום אוויר באזור התעשייה באשדוד שמקורו באזור מפרץ חיפה ובכלל. 

מנכ"לית האיגוד רומי אבן דנן," נתוני המפל"ס לשנת 2022 מחייבים את
המשך והרחבת תכנית הפעולה לצמצום הזיהום באזור התעשייה הצפוני באשדוד והחרפת האכיפה כנגד תעשיות מזהמות  באופן מיידי.  אמנם גיבוש ויישום תוכנית הפעולה המשותפת, קידמו אסדרה נחוצה והביאו להפחתה מסוימת בפליטות של חומרים מסרטנים וחשודים כמסרטנים, ואף ניתן להצביע על ראשיתה של מגמה, אך זו אינה מספיקה. על מנת שנוכל לקדם את יישום תוכנית הפעולה בלוחות זמנים קצרים ולהביא לשינוי מהותי ברמת הזיהום והסיכון הסביבתי, באזור התעשייה הצפוני באשדוד, נדרשים אמצעים ומשאבים רבים נוספים, בהם נחישות רבה יותר מול התעשייה, הכוללת לו"ז קצר לאסדרה וסנקציות כבדות מאד כנגד המזהמים, סגירת היחידות המזהמות בתחנת הכח אשכול, והחלטה חד משמעית של כלל הגורמים הרלוונטים על מניעת העברת תעשיות ממפרץ חיפה לאשדוד ומניעת הרחבת מפעלים נוספים – במסגרת תמ"א 75. כל זאת ועוד נדרש לבצע מיידית על מנת  להביא להפחתה וצמצום הזיהום ".

הצטרפו לקבוצת הוואצאפ של אשדוד 10:
כבר הורדתם את האפליקציה של אשדוד10?

הורדה לאנדרואיד:

[ajax_load_more container_type="div" post_type="post" offset="1" destroy_after="10"]
[ajax_load_more container_type="div" post_type="post" offset="1" destroy_after="10"]
דילוג לתוכן