"ניסיון לזרות חול בעיני הציבור וליצור מצג שלפיו מדובר בעבירות של גורמים בעלי אינטרסים"

בתגובה לדרישה שלא לדון בבקשה של סגנית ראש העיר שרון מרק על עביגות בנייה בביתה מגיבה מרק:"מאז ומתמיד פעלתי על-פי הוראות החוק. מיד כשנודע לי כי עלי לפנות בבקשה מתאימה לוועדה המקומית לתכנון ובניה, עשיתי זאת והגשתי בקשה תוך קיום מלא של כל הוראות הדין"

שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שיתוף בוואצאפ
שיתוף ב email
שיתוף במייל

"הניסיון לזרות חול בעיני הציבור וליצור מצג שלפיו מדובר בעבירות בניה הדורשות טיפול מיוחד או שקיימת העדפה פסולה כלשהי בעיניי, הוא ניסיון מופרך של גורמים בעלי אינטרסים שכל מטרתם היא לפגוע בשמי הטוב ובעבודתי הציבורית למען תושבי אשדוד" כך מגיבה סגנית ראש העיר אשדוד שרון מרק לדרישתה של חברת המועצה הלן גלבר מהאופוזיציה שהוועדה לתכנון ובנייה לא תדון בבקשה שלב להכשיר עבירות בנייה. גלסר טוענת כי מדובר בחוסר זמכות ומראית עין כלפי נבחרת ציבור.

"מאז ומתמיד פעלתי על-פי הוראות החוק" מגיבה מרק. "מיד כשנודע לי כי עלי לפנות בבקשה מתאימה לוועדה המקומית לתכנון ובניה, עשיתי זאת והגשתי בקשה תוך קיום מלא של כל הוראות הדין.
ככל הידוע לי, עשרות בקשות להקלה כמו זו שהגשתי מוגשות באופן תדיר על-ידי אזרחים מן השורה ומאושרות על-ידי ועדות התכנון מדי יום, במסגרת סמכותן ובכפוף להוראות החוק.
מדובר בהליך סטנדרטי לחלוטין ובאפשרות חוקית שעומדת בפני כל אדם וקיבלה ביטוי גם בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה שצוטטו באופן חלקי ומגמתי על-ידי אותם גורמים.
עיון בגיליון הדרישות שהציבה הוועדה בפניי כתנאי לקבלת ההיתר מוכיח מעל לכל ספק כי הוועדה התייחסה לבקשתי מבלי שתינתן לה כל עדיפות שהיא, כמו לכל בקשה אחרת המוגשת אליה – וכך צריך שייעשה.
לא עסקתי מעולם ואינני עוסקת גם היום בשאלה מי הגוף המוסמך לדון בבקשה שהגשתי, אלא
הגשתי את בקשתי בהתאם לדרישות החוק ותוך קיום מלא של הוראותיו." תגובת מרק

דילוג לתוכן