נדחתה תביעה ייצוגית של סוחרים וספקים נגד נמל אשדוד על נזקים בגלל שביתות

בית המשפט אימץ את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ודחה בקשה לתביעה ייצוגית נגד נמלך אשדוד על נזקים שנגרמו לסוחרים וספקים בגין שביתות ועיצומים

נמל
צילום: ארכיון יחצ נמל
שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שיתוף בוואצאפ
שיתוף ב email
שיתוף במייל

בבקשה לתביעה ייצוגית  בבית משפט המחוזי בבאר שבע נטען, כי קיימת אחריות של הנמלים, אשדוד וחיפה לנזקים שנגרמו לגורמים שונים כתוצאה משביתות, עיצומים ושיבושי עבודה שאותם נקטו עובדי הנמלים. לטענת המבקשים, הנמלים, שהם המעסיקים של העובדים אשר נקטו צעדים ארגוניים, לא עמדו בחובותיהם למנוע או לפחות לצמצם את נזקי השביתות והעיצומים שנגרמו לצדדים שלישיים, ועל כן הם חייבים באחריות לנזקים.

לאור חשיבות ההליך והשלכות הרוחב האפשריות, החליט היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, להתייצב להליך מכוח סמכותו הייחודית, ובאמצעות פרקליטות מחוז דרום (אזרחי), הגיש לביהמ"ש את עמדתו, שלפיה מדובר בבקשה לאישור ניהול תובענה כייצוגית אשר אינה מתאימה להתברר ככזו בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות. זאת, לאור אופייה הכוללני והגורף של הבקשה, הנוגעת למספר גדול של צעדים ארגוניים אשר התקיימו בזמנים שונים ונשאו אופי שונה. היועמ"ש הוסיף, כי לאור השונות הרבה בין קבוצות המבקשים והעילות והטענות העובדתיות והמשפטיות שיש לברר על מנת לגבש הכרעה משפטית ביחס לכל קבוצה, הבקשה אינה צולחת את דרישות החוק ולכן יש לדחותה.

כב' השופט גד גדעון אימץ כאמור את עיקרי עמדת היועמ"ש, וקבע בין היתר, כי "משקל השאלות המשותפות בתוך מכלול השאלות המתעוררות אינו מצדיק לסברתי, את אישור ניהול התובענה כתובענה ייצוגית ככלי דיוני, יעיל והוגן להכרעת המחלוקת. קיימת שונות רבה בין המבקשים השונים, וביחסיהם מול המשיבות, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי. כמו כן, התובענה מתייחסת לצעדים ארגוניים רבים, השונים זה מזה בזמנם, באופיים, בהיקפם ובתגובת המשיבות אליהם".

עוד צוין, כי "השונות המהותית נוגעת לעצם קיומן של עילות תביעה, ולעצם זכאותם של חברי הקבוצה לקבלת סעד, לצד שונות הנוגעת להיקף הנזקים השונים, ולגובה הפיצוי בגינם. השונות הנרחבת האמורה, צפויה להשפיע, כאמור, על עילות התביעה הרלוונטיות ועל קביעת היקף הנזקים השונים, ועל כן צפויה להצריך בירור פרטני, עובדתי ומשפטי, כלפי תתי-הקבוצות השונות המרכיבות את הקבוצה הנטענת, על מאפייניהם השונים".

בית המשפט חייב את המבקשים בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד למשיבות, וכן הוצאות בסך 6,000 ₪ למדינה בגין התייצבות היועמ"ש.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שגובשה בשיתוף עם ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי), הוצגה בהליך על-ידי עוה"ד עודד יהוד ושלומי ירדן מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי).

כבר הורדתם את האפליקציה של אשדוד10?

הורדה לאנדרואיד:

הורדה לאייפון:

דילוג לתוכן