מהנדס העיר אשדוד במתקפה חריפה על הוועדה המחוזית מינהל התכנון ומתכנן המחוז

"מינהל התכנון מתנהל באופן ריכוזי ואינו קשוב לצרכי רשויות. אין זה נתפס שבמאה ה21 ,ראש עיר אינו יכול לקבוע בעצמו את החזון התכנוני של העיר. יש לעקור מהשורש את התפיסה בה הפקידים מנהלים את העיר"

שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שיתוף בוואצאפ
שיתוף ב email
שיתוף במייל

במכתב פתוח לשרת הפנים, איילת שקד תוקף מהנדס העיר אשדוד אדריכל דורון חזן בשם העירייה וראש העירייה את התנהלות הוועדה המחוזית, מינהל התכנון ומתכנן המחוז. חזן: "אנחנו נאלצים להעלות בפנייך על הכתב את הקשיים והאתגרים שאנו חווים בהתנהלות מול הוועדה המחוזית בכלל ומתכנן המחוז וצוותו בפרט במחוז דרום"
ודורון מפרט בפירוט רב את הטענות הקשות שיש לעירייה : ריכוזיות יתר מינהל התכנון בכלל והועדות המחוזיות בפרט מייצרים מצב בו הכל מתנקז לגורם אחד )אליהם עצמם( . המצב גורם לשינמוך משמעותי של הוועדות המקומיות במיוחד של אלו בעלות המוטיבציה שמייצרות תוכניות התואמות את הנחיות הממשלה ) יח"ד, שכונות חדשות , התחדשות עירונית ועוד".
עוד תוקף חזן: " יש לעקור מהשורש את התפיסה בה הפקידים מנהלים את המחוז , את העיר שלא לומר את משרדי הממשלה. יש לפזר את סמכויות מינהל התכנון והוועדה המחוזית למס' גורמים תוך כדיי חיזוק הרשויות המקומיות, לפעול מיידית לאישור תוכניות מתאר כוללניות, ולייצר בקרה חודשית על פעילות המחוז".


ועוד מהמכתב של דורון:
"הלימה בין החלטות ממשלה ומשרדים ממשלתיים: – לצערנו לא קיימת הלימה בין משרד השיכון, משרד התחבורה , משרד האוצר ומשרד הפנים, העיריה חתימה על הסכם גג שמוסכם על כלל הגורמים כאשר התוכניות מגיעות לוועדה המחוזית היא נתקלת בחומה בצורה הן על עצם כמות יח"ד והן על מאסות הבנייה הטיפוסיות לעיר. למעשה דה פקטו כלל התוכניות של הסכם הגג בעיר אשדוד צומצמו ע"י מינהל התכנון והוועדה המחוזית. המלצתנו בנידון: מטה הדיור צריך לבצע בקרה ו או תיאום מוסדר על החלטות הממשלה ומשרדיה השונים מול מינהל התכנון והוועדות המחוזיות .

חוסר עניין של מינהל התכנון והמחוז בקידום התחדשות עירונית – בעיר אשדוד קיימים 23 מתחמים להתחדשות עירונית. 5 מאושרות, 4 בוותמ"ל, 6 עברו במקומית ממתינות לדיון במחוז ו 8 בהליכי תכנון שונים סה"כ 395,20 יח"ד היינו מצפים שהמחוז ידחוף יקדם ויעודד את התופעה מנהל הנדסה – לשכת מהנדס העיר __________________________________ בפועל: קיבלנו 4 מכתבים מ 4 גורמים שונים שמונעים מאיתנו להתקדם בנידון, ורק כח הנחישות של הרשויות עומד מנגד. מכתב ים ממדרים מראש מינהל התכנון, ממתכננת הוותמ"ל הנוכחית ,ממתכנן המחוז ומצוות אשדוד במחוז דרום לא תורמים לקידום נושא חשוב ומשמעותי זה. יצויין בזאת כי כל מכתב כלל מס' הנחיות תכנון פרטניות משלו אשר דה פקטו מאינות ומחסלות את קידום התוכניות. תפיסת העולם של מינהל התכנון והמחוז ביחס לתוכניות של פינוי בינוי הינה: על המדינה להכניס ידה לכיס על מנת להוריד מאסות בנייה ולהימנע מעליה לגובה תוך כדי מתן מכפיל יחס יח"ד נמוך יותר כל עוד זה לא קורה אין לקדם את מתחמי ההתחדשות. המלצתנו בנידון: לתת לשוק החופשי לעבוד , להירתם לנכונות היזם לבנות המתחם בכלכליות הראויה לה. לתת את הקרדיט לעיר ולרשות המקומית לאשר תוכניות של התחדשות עירונית ולסמוך על בקרת האיכות של הרשות המוניציפלית.

עבודת הוותמ"ל – העיר אשדוד עבדה יפה מאוד עם הוותמ"ל בניהולם של מר יוצר והגב' פרסיקו על מנת לקדם את הסכם הגג. ברגע שהחליפו את הצוות המנהל , ומינהל התכנון החל להתערב בפעילות הוותמל , הוותמ"ל הפסיק להיות מי שהוא: מראה אמיתית לוועדות המחוזיות איך וכיצד צריך להתנהל ניהולית, תכנונית ובעיקר- ביצועית. הרידוד של פעילות הוותמ"ל להתחדשות עירונית ולמיעוטים בלבד איננה מספקת המלצתנו בנידון: יש להחזיר את כל סמכויותיו של הוותמ"ל שהיו במקור ולנתקו מראש מינהל התכנון שיצרה מחסומים וחסמים לגוף שהיה יעיל במיוחד.

ייצוג אינטרסים של גורמים מעכבי תכנון- אין ספק שצריך לשמוע את כלל הגורמים המעורבים בתכנון, יחד עם זאת נתקלנו במחוז דרום ב תופעה בעייתית בהם ארגוני הטבע והסביבה מקבלים ' במה ' ועומק משמעותי ביותר על גב האינטרסים העירוניים שלא לומר הממשלתיים, לא ייתכן שבשלבים מאוד מוקדמים של פרוייקט המחוז בעצמו מנטרל תוכניות רק בגלל בעיות כאלו ואחרות )סביבתיות בעיקר( שללא כל קשר יש ראוי וצריך להתמודד עימם. המלצתנו בנידון: כל ארגוני הטבע , הסביבה, החיים, וכד' ישבו תחת שולחן עגול אחד מול צוות ממשלתי )מטה הדיור, נציג השר וכד' ( דיון מקצועי אחד או יותר בו יינתנו כל ההערות בנידון, בפורום זה תינתנה הנחיות וזמנים מדויקים לתגובה של כל הצדדים. מנהל הנדסה – לשכת מהנדס העיר __________________________________

אינטרס עירוני, חזון עירוני – הקושי הגדול והעיקרי איתו אנו מתמודדים הינו התאמת החזון העירוני לאג'נדות מתכנן המחוז וצוותו . מהנדסי הערים עובדים ימים כלילות על מנת להכין מסמכי מדיניות תכניות עירוניות, תוכניות מתאר כוללניות ונקודתיות ועוד . ההגעה למחוז בשנים האחרונות הפכה להיות מאוד מאתגרת, כאשר אין הלימה בין האינטרס העירוני לאג'נדות האישיות של מתכנן המחוז וצוותו. הוועדה המחוזית למעשה פועלת בתוך ואקום ועולם פנימי משלה. המלצתנו בנידון: יש ליצור הפרדה ברורה בין מה שמוגדר חזון העיר ואינטרס עירוני מובהק, אל מול אג'נדות תכנוניות של מאן דהוא )ועדות מחוזיות , מינהל התכנון(.

.שלטון הפקידים והתנהלות מתכנן המחוז – מכיוון שלא קיימת במערכת מינהל התכנון ו או הוועדות המחוזיות מערכת של רציפות שלטונית ו או פקידותית , איש הישר בעיניי ייעשה. מאז בואו של מתכנן מחוז דרום לפני כ- 3 שנים ניסינו ליצור מגע בכל דרך אפשרית על מנת לקדם את תכניות העיר, וליישם את עקרונות וחזון העיר במסגרת העבודה התכנונית , לצערנו הוועדה המחוזית אינה ששה לקדם תכניות שאינן תואמות את השקפת עולמה התכנוני, נציגי המחוז מתנגדים לבינוי לגובה מתעקשים לקדם תוכניות שאינן כלכליות, ומתערבים באופן בוטה . אין ספק שכולם עובדים תחת הכללים של מסגרת תכנונית וכולם אנשי מקצוע שמכירים את התחום יחד עם זאת, כאשר מתכנן המחוז שם את התפיסות האישיות שלו אל מול ומנגד התפיסות של ראשי הערים הפועלים מתוקף חזון עיר מסודר קשה לקדם את העיר ואת החלטות הממשלה. כעיר שעובדת בצמידות מול המחוז אנו חשים נימה מתנשאת שעטופה במעטה של מקצועיות, ו חוסר הקשבה למי שעומד בראש המערכת העירונית )ראש העיר( ובמי שדואגים לתכנון העיר )מהנדסי הערים(. המלצתנו בנידון: תפקיד מתכנן המחוז לאזן בין רצונות ואינטרסים של מס' רשויות שאין אחת זהה לקודמתה , אין בהכרח להחיל מדיניות אחת לכלל ערי המחוז לכל עיר ייחוד משלה. יש לעקור מהשורש את התפיסה בה הפקידים מנהלים את המחוז , את העיר שלא לומר את משרדי הממשלה . מנהל הנדסה – לשכת מהנדס העיר __________________________________

קליטת תכניות- תהליך קליטת תכניות בשנים האחרונות הפך להיות משימה בלתי אפשרית. תופעה שאינה ייחודית למחוז דרום. תכנית בניין ערים)תב"ע( לא נקלטת במחוז עד שאינה עוברת מסע מתיש של פגישות אינסופיות בחסות "הליך הפרה רולינג" הקיים "רשמית" הן באתר מינהל התכנון והן דה פקטו במחוז מסכת ייסורים זו איננה מתקבלת על הדעת. לא קיימת בקרה על עובדי המחוז, אין גבול "לפינג פונג" התכנוני האין סופי, ולא קיימת מערכת התנהלות שקופה ותקנית בדיוק כפי שקיים בתחום הרישוי זמין שציינו לעיל. למעשה תחום קידום תכנית תב"ע נקודתית או עירונית הן ברמה העירונית והן ברמה הארצית פרוץ לחלוטין. )בסיכומו של עניין למעשה אין קשר בין הליך הגשת תכנית לפרה רולינג המפורסם באתר מנהל התכנון למה שקורה בשטח

שיטת העבודה ומחסור בכ"א- העיר מקדמת מס' תכניות במחוז, אנו מרגישים שאין שיטת עבודה סדורה בקידום וניהול התוכניות שנמצאות ב"קנה" לצערנו אין מענה זמין לשאלות טריויאליות ו/או גורם מקדם ומעודד את התכניות שרצות במחוז. לצערנו, עבודת היועצים הנותנים שירות למחוז לא מתפקדת, הקישור בין היועמ"ש לשמאי לצוותי העבוד ה ולמתכנן המחוז אינו קיים, ועבודת התיאום נופלת על המתכננים או על העיריה עצמה. אנו מרגישים שקיים עומס אדיר על הצוותים העירוניים במחוז ואולי מחסור בכ"א השילוב של חוסר ניהול אפקטיבי ובעיקר פרואקטיבי מזיק להתנהלות עירונית תקינה. המלצתנו בנידון: יש לדאוג לרציפות שלטונית/תכנונית ולהחיל החלטות שנתקבלו במוסד תכנון על כלל העובדים. יש לקצוב בזמן את משך הליך הפרה רולינג ו הליך קליטת הבקשה יש לקבוע סד זמנים מוגדר ל"פינג פונג" תכנוני. יש להקים מנגנון בקרה על עבודת המחוז כדוגמת רישוי זמין . יש לייצר מערכת התנהלות שקופה ותקנית, ולעבור למערכת ניהול פרואקטיבי. יש לייצר מנגנון שיתוף פעולה בין כל יועצי המחוז. יש להגדיל את כח האדם המקצועי על המחוז לדון בקונפליקט ים בין רשויות שונות במחוז/ מרחב, או כאשר קיים חשש שפיתוח מסוים של אחת הערים בא על חשבון עיר סמוכה. לא בנושאי ליבה עירוניים ולא בכל מה שנוגע להתחדשות עירונית, למספר קומות בבניינים, לחזיתות הרחובות וכו'. מנהל הנדסה – לשכת מהנדס העיר
התנהלות מח' המשפטית: אנו חשים שבמרבית התכניות שמגיעות מנותבות על ידי צוות העובדים במחוז דיי בקלות למתן חוות דעת משפטית, גם כאשר הנושאים הינם תכנוניים במהות. למחוז קל להעביר החלטות שהינן תכנוניות ליועמ"ש , דבר זה פוגע ברציפות התפקודיות של כל פרויקט המגיע למחוז ומונע מהעיר להגיע אל התפוקות שהממשלה מבקשת. בעיקר אנו חייבים לציין את הבעייתיות בלקבל תשובות בזמן ראוי מיועמ"ש המחוז. המלצתנו בנידון: הפעלת שיקול דעת מיוחד לפני העברת נושא תכנוני ליועמ"ש, מציאת פתרונות אפקטיבים בעלי משמעות ישימה וקצובת זמן למתן חוות דעת מטעם היועמ"ש,

קידום תוכנית מתאר כוללנית – לצערנו אנו לא רואים את המחוז ,לישכת התכנון, מינהל התכנון או את מתכנן המחוז וצוותו כמי שבאמת רוצים לראות תכנון כוללני שמתבטא בקידום כנה ואמיתי של ת וכנית מתאר מקומית כוללנית ככל הנראה מתוך תפיסת העולם הריכוזית עלייה דיברנו לעייל. אין זה תקין שתוכנית מתאר תאושר בסביבות 5 עד 10 שנים ואין שום סיבה שתהליך כזה לא יהיה מובל ע"י המחוז, ויהפוך לתוכניות דגל של המחוז המלצתנו בנידון:יש לפעול בכל הכח על מנת לאשר תוכניות מתאר כוללניות אפקטיביות על מנת להחזיר את כח התכנון לוועדות המקומיות, יש לקדם אישור תוכניות להתחדשות עירונית ברמה המקומית לכל ע יר בה קיימת תוכנית מתאר כוללנית ו או תוכנית כולל להתחדשות.

דורון חזן מסכם מכתבו לשרה שקד:
מינהל התכנון מתנהל באופן ריכוזי ואינו קשוב מספיק לצרכי ועמדות הרשויות המקומיות. אין זה נתפס שבמאה ה21 ,ראש עיר, אשר נבחר באופן דמוקרטי על ידי תושבי העיר, אחראי על כל היבטי החיים שלהם ובכלל זה חינוך, רווחה, חירום וכו, אינו יכול לקבוע בעצמו את החזון התכנוני של העיר, אלא נאלץ לקבל הנחיות ממינהל התכנון בירושלים. מינהל התכנון ולשכת התכנון המחוזית אינם 'חכמים' יותר מאנשי המקצוע החיים את העיר, ואין סיבה שהעיר לא תנהל בעצמה ואת האג'נדה התכנונית הפנימית שלה. אין ספק, שקיים צורך במינהל התכנון ובמחוז, במיוחד כשעולים על הפרק נושאים המצויים בקונפליקט בין רשויות שונות במחוז/ מרחב, או שיש חשש שפיתוח מסויים של אחת הערים בא על חשבון עיר סמוכה. הדבר אינו נכון בכל מה שנוגע לפיתוח עירוני סביבתי נקודתי ו התחדשות עירונית מקומית. בטח לא בנושאים פרטניים) גובה קומות, מרחקים בין בניינים, גישה לאשפה, גישה לחניה , כמות החניות, צורכי ציבור ועוד( אנו נשמח להבין איך ניתן לשפר המצב על מנת שנוכל לחזור לעבוד בשיתוף פעולה מלא והדוק בין הרשות המקומית למחוז דרום ולמשרד הפנים .

בכבוד רב, אדר' דורון חזן מהנדס העיר אשדוד

כבר הורדתם את האפליקציה של אשדוד10?

הורדה לאנדרואיד:

הורדה לאייפון:

דילוג לתוכן