הרב הראשי לאשדוד: "דין רודף חל על למי שמתאסף למניין"

המתארגנים למניינים באורח הנוגד את הוראות הרופאים הנני להודיע בזה בשער בת רבים כי יש לחוש להם לדין רודף

שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שיתוף בוואצאפ
שיתוף ב email
שיתוף במייל

הרב הראשי אשכנזי של אשדוד יוסף שיינין יוצא כנגד אלה שלמרות ההגבלות מתאספים למניין ומסכנים אנשים בהדבקה.

במכתב שפרסם כתב הרב: "אחי ורעי תושבי עירנו אשדוד, איככה אוכל וראיתי ברעה… הנה באה לפני זעקת בני ישראל מן המגפה. והשקט לא אוכל בעת הזאת. והנה מלבד צער החולים, יש בין ציבור שומרי התורה צער רב מאי היכולת להתפלל בציבור, ויש שהגו רעיון הנקרא 'תפילת המרפסות', והוא דבר הצריך רב הבקי באו"ח, להורות איך יועיל הצירוף בזה. כיון שיש בזה הרבה פרטים המשנים הדין. ואשרי מי שעושהו כדין.
והשם הטוב יכפר בעדנו ולא ימאס תפילת רבים. ויעביר מעלינו רוע הגזירה"

בהתייחסו של הרב למארגני המניינים הוא זועם:"הורע בעיני, כי שמעתי מעדים מהימנים, שגם כעת עדיין ישנם המתארגנים למניינים באורח הנוגד את הוראות הרופאים, וחושבים הם כי מצות תפילה בציבור בידם.
והנני להודיע בזה בשער בת רבים כי יש לחוש להם לדין רודף, ואין שום מצוה בזה, ואדרבה עבירה היא. עבירה חמורה של חשש פיקוח נפש. ואף על ספק רחוק בפיקוח נפש, מחללין את השבת. ואלקינו אשר ציוונו על תפילה בציבור, הוא המצוונו כעת להתפלל ביחידות ובבדידות"

הרב מביא מהמקורות בשו”ת שבט הלוי (חלק י סימן רצא)"ש כתב שהחיוב לציית לחוקי התנועה, אין לזה שייכות אם יש דינא דמלכותא או אין דינא דמלכותא, שהתקנות שנעשו ע”י השלטון נעשו לטובת הצבור למנוע אסונות, ואם לא היו נעשים על ידם היה חיוב עלינו לחוקק את החוקים. ופשוט דה"ה בנ"ד, שכל דברי הרופאים בענין זה יש להם מעמד של דין דאורייתא. וכל השומע לדבר זה ישמרהו הקב"ה מכל פגע רע ומכל מחלה וכל תקלה. בברכת והסירותי מחלה מקרבך".

דילוג לתוכן