דיירי המע"ר:"למחוק ולבטל את תכנית הבנייה של אלפי דירות במע"ר דרום"

דיירי רובע מע"ר דרום, הגישו את התנגדותם לתכנית הבנייה של 4280 במע"ר דרום על קרקע קטנה, מה שתוביל לקטסטרופה ברובע. את ההתנגדות הגישה בשם הדיירים, עו"ד איריס אדרי, תושבת מע"ר דרום, ובסיוע ובליווי של חברת המועצה, עו"ד הלן גלבר. ההתנגדות הוגשה לוועדה המחוזית מהם הם מבקשים דרישה חדה ופשוטה: למחוק את התכנית שהוגשה בשל פגמים שנפלו, לטענת, המתנגדים, ולבטלה. הדיירים: "אם לא תבוטל נפנה לבית משפט מחוזי בעתירה"

שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שיתוף בוואצאפ
שיתוף ב email
שיתוף במייל

"כפי שנראה בהמשך תכנית זו הורתה בחטא וסיומה בחטא, והיא רצופת מחטפים שונים. לאורך כל הליכי הגשת התכנית וקידומה נפלו פגמים קשים, ואף התרחשו אירועים אבסורדיים, במסגרתם יד ימין של הרשות איננה יודעת משמאלה" נכתב במכתב ההתנגדות שהגישה עו"ד איריס אדרי דיירית במע"ר דרום ועוד הלן גלבר."מגישת התכנית הפורמאלית כביכול (רמ"י) מגישה התנגדות לתכנית של עצמה, יועציהן המשפטיים של הועדות מכחישים זה את זה ומוציאים תשובות והתייחסויות סותרות, פעמים רבות אף  סותרות לעמדות קודמות שלהם עצמם, ובהכל שוררת בוקה ומבולקה. תהליך קבלת המידע בעניין התכנית היה קשה מנשוא, לאחר שהרשויות הערימו על המתנגדות קשיים לא מבוטלים בקבלת המידע, התחמקו ממענה ישיר במשך חודשים ארוכים, התעלמו מטענות ומפניות והכחישו נמרצות עובדות מפורשות שנטענו בפניהן. רק לאחרונה, בלית ברירה, ומשהוצבו עם גבן לקיר, הודו ועדות התכנון (המקומית והמחוזית) ועיריית אשדוד בעובדות שנטענו ע"י גב' גלבר ביחס לפגמים שנפלו בהליך , ואשר היא העלתה אותןכבר בתחילת השנה, בסמוך לכך שנודע לה לראשונה דבר קיומה של התכנית". נכתב בכתב ההתנגדות.

לדברי הדיירים העובדות בסיפור המע"ר, מעלות סתירות קשות וחזיתיות בין עמדות הרשויות השונות ואף שינויי העמדה והטענות של אותה רשות וכי ההתנהלות בטיפול בתכנית – "כל אלה מעלות חשד כבד ביחס לכשרות המניעים של כל המעורבים בתכנית – רשויות התכנון, הרשות המקומית, רמ"י, בעלי התפקיד, מקבלי ההחלטות והיזמים הפרטיים. ההתנהלות הכוללת סביב התכנית השערורייתית ממעלה צל כבד למניעים ולשיקולים זרים, ולקיומן של השפעות זרות ולחצים פסולים מצד גורמים פרטיים בעלי עניין, בעת קבלת ההחלטות".

עו"ד אדרי. "לבטל התכנית לגמרי"

כך למשל נטען כי  דבר הפקדת התכנית להתנגדויות נודע לתושבי המע"ר רק בדיעבד, באמצע חודש פברואר, בעקבות ידיעות וכתבות עיתונאיות שהתפרסמו בנושא. "יודגש, כי מעולם ועד היום לא ראינו שום שלט שהוצב בשטחי התכנית כנדרש עפ"י דין, וזאת למרות שבאתר הרשות דווח כביכול על הצבת שלט ביום 2.1.20 (דבר המוטל בעינינו בספק רב), ולמרות שעפ"י דין נדרשת הצבת שלט בולט למשך כל התקופה להגשת התנגדויות. עולה חשש כי אי ביצוע פרסום באמצעות שלט כדין, הינו נדבך נוסף במסכת המחטפים שננקטו בהליכי התכנית, בניסיון לקדמה על גבם של תושבי השכונה, ומבלי ליתן להם הזדמנות ממשית להישמע".

כמו כן נטען כי גם  חברת המועצה, עו"ד גלבר, המשמשת גם כחב' הועדה המקומית, התוודעה לדבר קיומה של התכנית רק בסמוך לחודש ינואר2020, "שנתיים לאחר הגשתה – דבר תמוה ביותר לנוכח החובה להגיש התכנית לועדה המקומית, ולנוכח העובדה שהתכנית הוצגה כתכנית בהסכמת בעלים, ובכלל בעלי הקרקע בתחום התכנית נכללת גם עיריית אשדוד".

לטענת הדיירים בכתב ההתנגדות לוועדה המחוזית ממנה הם דורשים לבטל את התכנית לבניית 4280 יחידות דיור היא תכנית בעלת השלכות דרסטיות ביותר על רובע המע"ר באשדוד וסביבותיו, והיא משנה באופן קיצוני ומהותי ביותר את פני הרובע וסביבתו. מדובר בתכנית המוסיפה לרובע, אשר נועד להיות רובע מגורים יוקרתי, אלפי יחידות דיור, והופכת אותו לאזור צפוף ביותר, מבלי לתת מענה לצורכי החניה, תחבורה, תעבורה, חינוך ופנאי של התושבים, ומבלי להקצות שטחים מספקים למוסדות חינוך ושטחים פתוחים. "מדובר בתכנית שתיצור צפיפות ועומס על התשתיות ותוביל ליצירת עומסי תנועה כבדים".

עו"ד אדרי במכתבה לוועדה טוענת כי "זה המקום להזכיר כי בעבר נעשה ניסיון להגיש שלא כדין תכנית דומה (במתכונת מצומצמת יותר מבחינת מספר יחידות הדיור שהוצעו במסגרתה ביחס למספר היחידות בתכנית דנן) ביוזמת עירית אשדוד, אלא שהדבר נעשה שלא על דעת חברי מועצת העיר כדין, אלא יש להניח שבאמצעות בשיתוף פעולה מפוקפק של היזמים עם גורמים עלומים בעלי עניין ונטולי סמכות בתוך העיריה. סופו של דבר, התכנית הקודמת בוטלה ונכשלה לאחר דיון במועצת העיר, אשר השכילה לראות את הרעות החולות שבתכנית הקודמת, ואת היותה מנוגדת לכל מדיניות תכנונית וציבורית סבירה והחליטה למנוע הגשתה"

זה המקום לציין כי הבאת התכנית הקודמת לדיון בפני מועצת העיר כדין נעשתה רק בעקבות הליכים משפטיים שננקטו ע"י עו"S גלבר והתושבים, בעקבות פנייה לערכאות משפטיות בעקבותיהם נאלצה העיריה לכנס את המועצה לדון בתכנית הקודמת, והסתיימו בפסק הדין מיום 29.9.16, בו ביטל ביהמ"ש המחוזי את החלטת הועדה המחוזית להפקיד את התכנית".

עו"ד ארדי טוענת כי באורח פלא, התכנית הקודמת, הוגשה כעת "בשינוי אדרת" קל, שוב לוועדה המחוזית, הלו היא התכנית אותה הם מבקשים כעת לבטל ותכליתה בניית 4280 יחידות דיור ברובע הקטן."הפעם מצאו היזמים דרך להתחכם ולעקוף את הועדה המקומית ומועצת העיר, ופעלו להגשת התכנית, בשינויים המחמירים אף מהתכנית הקודמת, שכללה בסה"כ 3,800 יחידות דיור, והוסיפו לרובע "על הדרך" עוד כמעט 500 יחידות דיור ביחס לתכנית הקודמת"

עו"ד אדרי טוענת עוד כי הגשת התכנית נעשתה כביכול, וכפי הנחזה ממסמכי התכנית, באמצעות רמ"י- "דבר שכשלעצמו מעורר תהיות ותמיהות רבות, שהרי רוב הקרקע איננה בבעלות רמ"י או בחכירת חוכרים כי אם בבעלות פרטית, ועל כן לא ברור איזה אינטרס לרמ"י לפעול להגשת תכנית כזו".

 עו"ד אדרי חושפת גם כי "בידי הגב' גלבר ראיות על לחצים כבדים ותמוהים שהופעלו על אדריכלית המחוז ונציגת רמ"י, גב' אברמוביץ, לקדם את התכנית".

כך או כך, מבדיקות שערכנו, ומן העובדות שלבסוף הובאו לידיעתנו מיועציהן המשפטיים של ועדות התכנון, עולה כי נפלו פגמים מהותיים בהליכי הגשת והפקדת התכנית ובהחלטה על הפקדתה להתנגדויות. מדובר בפגמים היורדים לשורש העניין ואשר מאיינים כליל את ההחלטה על הפקדת התכנית, ומביאים לבטלותה מדיעקרא.  בסופו של דבר, כפי שהתרענו מראש ואושר כעת בדיעבד, לא התקיימו שני תנאי סף בסיסיים ביותר לשם הפקדת התכנית, ואשר בהיעדרם הועדה המחוזית לא היתה רשאית בכלל לדון בתכנית ולהפקידה, ואשר בהתאם לנוהל תנאי סף, מאחר שלא מולאו כדין תוך 4 חודשים, היה על הועדה לסגור את התכנית כליל"

"נגיש עתירה לבית משפט אם ידחו אותנו" גלבר

עוש נטעןו כי לתכנית לא ניתנה הסכמה כדין של עיריית אשדוד בכובעה כבעלים של המקרקעין בתחום התכנית, והיא איננה חתומה על טבלאות ההקצאה אשר מתיימרות להיות בהסכמת בעלים. בנוסף, התכנית לא הוגשה ולא התקבלה כדין ובמועד אצל הועדה המקומית בהתאם לסעיפים 61א(ב)+62(א) לחוק התכנון והבניה, וממילא התכנית כמובן גם לא נידונה כדין וכמתחייב בוועדה המקומית, ולא נתקבלה גם שום החלטה כדין להימנע מלדון בתכנית או להימנע מליתן המלצות לגביה"

עו"ד טאדרי מציינת כי לכל שאלותיהם של הדיירים לא זכו מענה מצד העירייה. "פניות לועדה המקומית בניסיון לקבל מענה לתמיהות ולשאלות אלה, זכה להתעלמות מוחלטת, וכל גורמי הרשות והודעה המקומית סכרו וסוכרים פיהם מים בעניין עד היום. רב הנסתר על הגלוי, ויש לתהות מה המניעים שהניעו את גורמי התכנון בעיריה ובועדה המחוזית לפעול כפי שפעלו"

סיכום – הפגמים בהליך אינם ניתנים להכשרה בדיעבד והתוצאה המתחייבת הינה סגירת התכנית כליל והפסקת הדיונים בה  

במכתב ההתנגדות דורשים הדייריים באופן חד וחלק לסגור ולבטל את התכנית בשל הפגמים שנפלו בכל התשלשות העניינים בקידום תכנית המע"ר. "ולאור הפגמים המתוארים לא התקיימו תנאי הסף הקבועים בדין, הן בחוק החרות והן בהנחיות המינהליות המחייבות, דינה של התכנית סגירה מוחלטת, ולא ניתן להמשיך לקדם את התכנית לשלב ההתנגדויות או לדון בה, ולא ניתן לרפא פגמים אלה בדיעבד. הלכה למעשה מדובר בתכנית שלא הוגשה כחוק עד היום, אף לא למחוזית, ובטח ובטח שלא למקומית, והועדה המחוזית כלל לא היתה רשאית לדון בתכנית ולהמשיך ולהפקידה. כי אין חולק כי עד היום, בחלוף שנתיים, לא התקיים תנאי הסף הדרוש בדבר טבלת הקצאה החתומה על ידי כל בעלי הזכויות, היינו ע"י עיריית אשדוד – ודי בכך כדי להביא לסגירת התכנית, והועדה לא היה רשאית להמשיך ולדון בתכנית"

עוד וטענת עו"ד אדרי כי כל ניסיון לאפשר "תיקונים" של הפגמים הללו בדיעבד הינו פסול, ואין לאפשר את ההפרה הבוטה הזו של החוק. לעולם לא יוכלו היזמים לעקוף את הועדה המקומית באמצעות תחבולות ומעללים שכאלה שיוכשרו בדיעבד, ולעולם יוכלו לקדם תכניות מבלי שקוימו והבשילו תנאי הסף, מתוך ידיעה שיוכלו לטפל בכך בהמשך ההליכים – ונמצא כי כל הוראות החוק וההנחיות ירוקנו בתוכן ויהיו חסרות משמעות. על כן הועדה המחוזית מתבקשת לקבל התנגדות זו, ונדרשת לסגור את התכנית ולדחותה כליל".

יגאל מזרחי. ממובילי המחאה תולה שילוט נגד הבנייה. "פיגוע תכנוני"

הדייריים, אגב שהחלו בקמפיין נגד הבנייה והציבו באחרונה שלטים בו הם מכנים את מה שקורה במע"ר "פיגוע תכנוני" אף מפנים את הוועדה למה שכן ראוי שיהיה וייבנה ברובע המע"ר. בסיכום ההתנגדות הם מפנים הערה לחברי הוועדה באשר לעתיד  והמדיניות התכנונית הראויה למע"ר

  1. כל תכנית עתידית לרובע המע"ר, צריכה להיות מוגבלת למספר יחידות מקסימלי של כ-2,370 יחידות דיור, וזאת בהתחשב בכך שזוהי הצפיפות המקסימלית שתאפשר מענה מספק לשטחי הציבור הנדרשים בתוך הרובע. הדברים הללו עולים בקנה אחד עם המדיניות התכנונית שנקבעה בישיבת הועדה המקומית מיום 22.12.09.
  2. 2.       כמו-כן כל תכנית עתידית, צריכה להיבחן בראייה כוללת של הרובע בכללותו, מבלי להוציא משטחי הקו הכחול מתחמים שונים, ובכך להציג מצב פיקטיבי שאיננו משקף את מדדי הצפיפות וצורכי התושבים באופן אמיתי ודה-פקטו. הוצאת שטחים, המהווים חלק אינהרנטי מן הרובע מבחינה גיאוגרפית, פיסית ותכנונית, מחוץ לתחום התכנית, הינה פיקציה המביאה לתכנון לקוי ולתוצאות והשלכות הרסניות על חיי התושבים הנוכחיים והעתידיים במע"ר.

את מכתבם מסיימים הדייריים בכך שהם מותירים לעצמם את האפשרות ,לפנות לערכאות משפטיות  באם לא תתקבל התנגדותם. מה שאומר, שעוד הרבה צפוי בסאגת המע"ר שלא נגמרת.

כבר הורדתם את האפליקציה של אשדוד10?

הורדה לאנדרואיד:

הורדה לאייפון:

דילוג לתוכן