עו"ד גלבר דורשת: "לבטל בחירת מהנדס העיר,  בשל אי חוקיות הרכב ועדת המכרזים ודרך מינויה"

חברת מועצת העיר עוד הלן גלבר טועהת כי הועדה שבחרה את מהנדס העיר הינה מנוגדת לחוק, לא נבחרה במועצת העיר כפי שמחייב סעיף 169ב לפקודת הרשויות (להלן: "החוק"). האם מקרה מינויו של דורון חזן חוזר בשנית?

שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שיתוף בוואצאפ
שיתוף ב email
שיתוף במייל

במכתב חריף שהפנתה חברת מועצת היחר הלן גלבר לראש העיר אשדוד דר יחיאל לסרי ולמבקר המדינה וליועצת המשפטית לממשלה היא דוברת לבטל את ההללטה של הוועדה שבחרה שלשום את רולנדו רייטר למהנדס העיר. בנימוק שהוועדה לא נבחרה כחוק על ידי מועצת העיר.

"הועדה שהתכנסה אמש ובחרה את מהנדס העיר הינה מנוגדת לחוק, לא נבחרה במועצת העיר כפי שמחייב סעיף 169ב לפקודת הרשויות (להלן: "החוק"). הסעיף קובע, בין היתר, כי מועצת העיר, ע"י כלל חברי המועצה,  היא זו שתבחר את חבריה".

גלבר::"על כן, ובאופן מידי, הנכם מתבקשים שלא לקיים את החלטת הועדה ולא להכריז על רייטר כמהנדס שנבחר, על מנת למנוע מעשה עשוי. וכן אבקש לקבל התייחסותכם ולפעול לכינוס מועצת העיר אשר תבחר את הרכב ועדת  המכרזים לבחירת עובדים בכירים באופן חוקי. ובהמשך תכונס מחדש.   

לאור החשיבות אצטט את החוק שכותרתו ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים:

169ב. (א) בכל עיריה תוקם ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת החמישית;

החלטתה של הועדה תובא לאישור המועצה או ראש העיריה, לפי העניין. (מסומן 1 התפקידים)

(ב) ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים:

(1) ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים;

(2) שני חברי המועצה שייבחרו על ידה, אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה, ואם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בועדת ההנהלה;

(3) המנהל הכללי של העיריה;

(4) נציג שימנה השר, שהוא בעל תפקיד מקביל בעיריה אחרת לתפקיד הנדון במכרז.

כאמור, הרכב ועדת המכרזים למהנדס העיר, שהתכנסה אמש, אינה עומדת בדרישות החוק.

אקדים ואמר, אין לי דבר כנגד אדר' רייטר, ובוחרת שלא להתייחס לנסיבות בחירתו, כישוריו, קשריו – דברים אלו יבחנו, במידת הצורך, בשלב השני, וזאת על אף הקולות הרבים שעלו ועולים סביב מיניו. (מסומן 2).

בשלב זה אומר  כי קיצורי הדרך שבה נוקטת העירייה לקויה, אינה חוקית ונגועה בחוסר שקיפות. עירייה שמתהדרת בשקיפות, מפרסמת שלטים במאות אלפי שקלים , מודעות בעיתונים אמורה לפעול  בדרך החוק ולבחור את חברי הועדה בשקיפות מלאה במועצת העיר ולא כעסק פרטי. במיוחד לאור העובדה שמדובר בתפקיד חשוב, רגיש העוסק בתחומי התכנון והבניה בעיר.  

להזכירכם,  לפני מספר חודשים החלטתם לפטר את מהנדס העיר אדר' דורון חזן. לצערי, נדרשו לכם 7 שנים כדי להבין את מה שהבנתי בתחילת "הרומן" עימו עוד בשנת 2015. כבר אז, התרעתי בפניכם, מגובה במסמכים,  על התנהלות הקלוקלת, ואתם המשכתם בכל הכוח להתאים את התפקיד למועמד תוך שינוי תנאי הסף.

זה המקום להזכיר כי,  רק בשבוע שעבר התבשרנו, לדאבוננו,  כי נגזרו על שני בכירים בעירייה שנות מאסר, בבית האסורים, בגלל עבירות תכנון ובניה. יש להיזהר ולהישמר שמקרים כגון אלו לא ישנו.

נוכח כל האמור לעיל,  מבוקש לבטל את החלטת ה"ועדה" שהתכנסה אמש, לא להכריז על רייטר כמהנדס שנבחר, על מנת למנוע מעשה עשוי. אבקש את התייחסותכם וכן לפעול לכינוס מועצת העיר לבחירת  הרכב החוקי של ועדת מכרזים לבחירת מהנדס העיר (עובדים למשרות המנויות בתוספת החמישית) וזאת בהתאם לסעיף 169ב לפקודת העיריות (נוסח חדש) (מצורף ומסומן 3).

כמובן שאני מעמידה את מועמדותי כנציגה בוועדה.

לטיפולך והתייחסותך הדחוף אודה".

                                                                                                                    

כבר הורדתם את האפליקציה של אשדוד10?

הורדה לאנדרואיד:

הורדה לאייפון:

דילוג לתוכן