גלבר:"מצפה שהעירייה לא תיתן יד לניסיון הפסול להכשיר השרץ ולעקיפת החוק"

אחד הסעיפים על סדר יומה של מועצת העיר היה תוכנית מע"ר דרום, אולם לאחר שחברי מועצה יצאו מן הישיבה בשל ניגוד עניינים נותרו 15 חברי מועצה, כולל חברי אופוזיציה המתנגדים לאישור התוכנית. בסופו של דבר משלא היה הרוב הנדרש הדיון נדחה. גלבר:"מאופן זימון הישיבה וניסוח סדר היום עולה חשד כבד כי מדובר, פעם נוספת, בניסיון לבצע מחטף בכל הנוגע לתוכנית מער תוך עקיפת הדין"

צילום: ארכיון
שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שיתוף בוואצאפ
שיתוף ב email
שיתוף במייל

דרמה בישיבת מועצת העיר. הסעיף מעורר המחלוקת בנושא תוכנית מע"ר דרום,הורד ונדחה. זאת מאחר ולא היה קוורום ( מניין מספיק מינימלי של משתתפים בישיבה לפי החוק לשם קבלת החלטות מחייבות ) מאחר שנדרשים מינימום 15 חברי מועצה בישיבה, ולאחר וחברי מועצה בעלי ניגוד אינטרסים יצאו מהישיבה נותרו 15 חברי מועצה כולל חברי אופוזיציה שהודיעו כי אם יעלה הנושא לדיון הם יצאו ולכן הוחלט לדחות את הנושא. חברת המועצה הלן גלבר הגדירה את הורדת הסעיף מסדר היום " זה ניצחון של התושבים. נמשיך להיאבק".
לפני הישיבה עצמה פנה גלבר באמצעות עו"ד איריס אדרי במכתב אל ראש העיר ד"ר לסרי ואחרים בו טענה נגד העלאת הסעיף. בין היתר טענה כי " מאופן זימון הישיבה וניסוח סדר היום עולה חשד כבד כי מדובר, פעם נוספת, בניסיון לבצע מחטף בכל הנוגע לתוכנית מע"ר דרום, ולעקיפת הדין"
לטענת גלבר, "‏לאור ‏העובדה ‏שהתכנית ‏לא‏ עומדת‏ ולא עמדה בתנאי הסף הקבועים בחוק ובנהלים המחייבים הרי שהתוכנית חסרת תוקף " גלבר מדגישה כי לא יתכן שיעשה ניסיון להכשיר את התוכנית בדיעבד " לנוכח הרעות החולות שבתוכנית, ולנוכח תשובת עו"ד אילוז במסגרתה הודה כי התוכנית לא הוגשה כנדרש בחוק לוועדה המקומית במועד, וכי התוכנית הוצגה על ידי מגישיה כתוכנית בהסכמת בעלים למרות שהעירייה לא נתנה לה הסכמתה, מצופה כי העירייה לא תיתן ידה לניסיון הפסול להכשיר השרץ בדיעבד ולעקיפת החוק ותצטרף לטענותינו בעניין".
גלבר שואלת: " בהינתן העובדה שכעת מוסדות העיר נתנו דעתם לבעיות בתוכנית בכל הנוגע להסכמות העירייה, ואף הכינו התנגדות תכנונית, כיצד מכונסת ישיבת המועצה בטרם הוצגה עמדתם התכנונית של גורמי המקצוע? מדוע שעמדה תכנונית זו לא תוצג אף היא לישיבת המועצה כחלק מהדיון בפעולות העירייה בתוכנית זו?"
"לא ברור מדוע בחרתם לתחום את הדיון בישיבת המועצה רק לסוגיית הסכמת הבעלים ולא בכלל לגיבוש עמדה לעצם התוכנית הפסולה , שהתושבים נזעקו לגביה כל כך ומוחים כנגדה נמרצות ? האין מדובר בניסיון לצמצם ככל הניתן את מעורבות העירייה וחברי המועצה בתוכנית? מדוע בוצעה סלקציה כזו בסוגיות הנוגעות בתוכנית שיידונו במועצה? ".

דילוג לתוכן