ashdod10 logo

נפסלה חברה שזכתה במכרז של ׳חופית׳

בית משפט מחוזי בבאר שבע פסל זכייתה של חברה לעבודות חשמל במכרז של חברת התיירות העירונית של אשדוד, 'חופית'. בית המשפט קיבל את עמדת החברה שלא זכתה במכרז שהחברה הזוכה נבחרה למרות שלא עמדה בתנאי המכרז. בית המשפט הורה על הוצאת מכרז חדש
ענת ביגר | ראשון, 25 דצמבר 2016 23:37

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת חברה לעבודות חשמל, שעתרה לפסול את זכייתה של חברה אחרת במכרז של חברת התיירות העירונית 'חופית', בטענה שאינה עומדת בתנאי המכרז וכי נבחרה בשל הצעה זולה יותר. כעת תיאלץ ׳חופית׳ לפרסם מכרז חדש.

׳חופית׳ - החברה לפיתוח התיירות באשדוד, הוציאה מכרז לביצוע עבודות חשמל ותאורה, בטיילת חוף לידו מי-עמי באשדוד. מי שזכתה במכרז הייתה חברת 'אמגד', שהייתה הזולה ביותר ואף נמוכה מאומדן בעל המכרז. הצעתה של החברה התובעת 'א.ש חברה לעבודות חשמל' הייתה גבוהה בכמיליון שקלים מההצעה של החברה שזכתה.

לטענת 'א.ש' יש לפסול את חברת 'אמגד' מאחר ולא עמדה בתנאי הסף של המכרז ושבית המשפט יצהיר עליה כזוכה. חברת 'חופית' הודיעה בבית המשפט כי גם אם תבוטל זכיית 'אמגד', אין בדעתה לקבל את 'א.ש' כזוכה בשל המחיר הגבוה שהציעה.

לטענת 'א.ש', בסעיף 9 במכרז בו נכתב כי יתקבלו רק קבלני חשמל רשומים ומורשים ובעלי סיווג קבלני המתאים להיקף העבודות וכי ל'אמגד' יש בתחום החשמלאות לעבודות חשמל בניין, שאינן עבודות תאורת חוץ וכי אין לה סיווג ורישום קבלני בתחום תאורת כבישים ורחובות.

'חופית' ו'אמגד' לא חלקו על כך, אך טענו, בין היתר, שעל פי פרשנות נכונה של מסמכי המכרז ותנאי הסף שבו, אין מניעה, כפי שאכן מיועד להתבצע בפועל, ש'אמגד' תבצע רק את עבודות החשמל, לפי רישומיה ואילו שותפה שצורפה על ידי 'אמגד' חברת 'עמירה מוסא' תבצע את עבודות התאורה. בנוסף נטען כי בסעיף 9 לא דורש מהמציעים עצמם להיות בעלי סיווג קבלני ספציפי וכי בסעיף 25 קיימת קביעה מפורשת המכשירה הצעה מטעם שני קבלנים במשותף, כשכל אחד מהם הוא בעל סווג מתאים לבצוע אחד משני סוגי עבודות המכרז.

השופט אריאל ואגו, ציין כי הפתרון של 2 קבלנים היה מאוחר להגשת ההצעות במכרז ולפתיחת המעטפות וכי אין מניעה ש'אמגד' ו'עמירה' יבצעו במשותף אך תהה איך זה ש'אמגד' לבדה מופיעה כמגישה של ההצעה והחברה השנייה כלל לא מופיעה ואיך 'חופית' רואה הצדק לשינוי זהות הזוכה דה פקטו לנוכח כך?. השופט ציין כי 'אמגד' ניגשה למכרז ללא הסיווג הנדרש אך "כשהסתבר שהצעתה זולה ואטרקטיבית, נעשה ניסיון להכשיר, בדיעבד את ההצעה ולהכריזה כזוכה". לדבריו, מדובר בדבר הפוגע קשות בעיקרון השוויון בין המציעים". השופט ואגנו הוסיף ואמר: "בין שנראה במה שהתרחש משום ניסיון לשנות, בדיעבד, את תנאי המכרז, ובין שנראה בכך שנוי, בדיעבד של זהות המציע, כך או כך, המהלך אינו תקין, ואינו ניתן לאימוץ".

בסופו של דבר זכיית הזכייה של 'אמגד' נפסל והמכרז הוחזר ל'חופית' להמשך הטיפול.

"נפעל בהתאם להנחיות בית המשפט"

מחברת ׳חופית׳ נמסר בתגובה: "חברת חופית וועדת המכרזים מחויבים לפעול עפ"י הנחיות וחוות הדעת המשפטיות של יועציה וכך פעלה ובחרה במציע הזול ביותר בפער של כמיליון שקלים מהמציע השני. בית המשפט החזיר את ההחלטה לוועדת המכרזים לבחינה נוספת, ועדת המכרזים תדון בדבר בהתאם להנחיות בית המשפט."

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.