ashdod10 logo

יו"ר איגוד התחבורה נגד מנכ"ל נמל אשדוד בעקבות החובל ששבת

עו"ד אבי אדרי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות שיגר מכתב למנכ"ל נמל אשדוד, יצחק בלומנטל, בנוגע להודעה שהופצה לכלל העובדים בנמל אשדוד אחרי החובל ששבת. עו"ד אדרי: "היה נכון לטפל באופן נקודתי ללא יצירת גלים שפגעו בכלל עובדי הנמל"
נועם אלטחן | חמישי, 22 ספטמבר 2016 16:14
יו"ר איגוד התחבורה נגד מנכ"ל נמל אשדוד בעקבות החובל ששבת עו"ד אדרי מותח ביקורת קשה על האופן בו טיפל מנכ"ל נמל אשדוד. צילום: נמל אשדוד.

הסיפור בו חובל גוררת של נמל אשדוד שיצא להפסקה בת 4 שעות ללא אישור עדיין מסרב לרדת מהכותרות. כזכור, שיגר מנכ"ל חברת נמל אשדוד, יצחק בלומנטל מכתב לעובדים ובו תקף בחריפות את החלטת העובד לצאת להפסקה ארוכה בת כ-4 שעות על דעת עצמו כאשר אוניות רבות ממתינות לגרירה. "במהלך הלילה, חובל גוררת ים החליט לעשות דין לעצמו ולצאת להפסקה בת 4 שעותולהשבית את עבודת הגוררת וזאת בניגוד להסכמי העבודה ונהלי העבודה של המחלקה. כל זאת בעיצומה של המשמרת כאשר 4 שעות לא הוכנסו ולא הוצאו אוניות מהנמל. כתוצאה מכך נגרמו עיכובים חמורים במחלקת ים ובעבודה התפעולית תוך פגיעה בלקוחות החברה. גם עובדי התפעול, אשר היו מוכנים לעבודה לאורך הרציפים, נשארו מובטלים מעבודה בשל הצורך להמתין לכניסתן של האוניות" כתב בלומנטל. עוד הוא הוסיף והדגיש: "לאור האירוע החריג החליטה החברה להשעות את העובד לאלתר מעבודתו ולהעמידו לבירור משמעתי. הנהלת החברה לא תרשה קיומם של אירועים מסוג זה ולא תסכים להפרעוץ בעבודה ופגיעה חסרת אחריות בלקוחותיה. מקרה דומה יגרור תגובה חריפה ביותר לרבות האפשרות של הפסקת העבודה בחברה על כל המשתמע מכך".

עו"ד אבי אדרי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות לא נשאר אדיש לרמיזה ולאיום על עובדי חברת נמל אשדוד ושיגר מכתב למנכ"ל נמל אשדוד, יצחק בלומנטל ובו תוקף את האיום של המנכ"ל. "איננו יכולים לקבל את האיום העולה מתוכן המכתב כלפי כלל עובדי החברה וזאת ללא כל עוול בכפם ואף מרביתם אינם עוסקים ו/או יעסקו בסוג האירועים העולים במכתב. סוג כזה של מכתבים זורע הפחדה מיותרת בקרב העובדים שלא לומר יוצר כעס ואכזבה מרמיזות הפיטורים העולים מתוכן המכתב". אדרי חותם את מכתבו בביקורת על התנהלות המנכ"ל "היה נכון לטפל באופן נקודתי ללא יצירת גלים שפגעו בכלל עובדי הנמל".