ashdod10 logo

אות הצטיינות חמ"ד וחסד לאולפנא

מערכת האתר | חמישי, 07 אפריל 2016 13:17

בטקס שהתקיים השבוע במלון "רמת רחל" בירושלים הוענק לאולפנא לבנות אות הצטיינות חמ"ד וחסד. האות הוענק למנהל ביה"ס, מר שלמה רביב על ידי ראש מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך, ד"ר אברהם ליפשיץ ועל ידי מחמ"ד מחוז דרום, מר דוד חטואל, שהעלו על נס את מגוון פעולות החסד שנעשו במהלך שנת הלימודים. הטקס מתקיים מדי שנה במסגרת שבוע החמ"ד (חינוך ממלכתי דתי), ומטרתו להוקיר את בתי הספר שהצטיינו במעשי חסד בקהילה.
הענקת האות הייתה שיאו של שבוע גדוש בפעילויות, שהתקיימו באולפנא במסגרת שבוע החמ"ד.
כך למשל, האימהות השתתפו בערב במ"ה וצפו בהצגה של תיאטרון "התנערי", האבות למדו תורה בצוותא עם בנותיהן, ואילו התלמידות חזו במיצג של מדרשת עפרה "להיות יהודי" עם סדנאות נלוות, נטלו חלק בתפילת רבים, והציגו תערוכה של עבודות בנושא "לכל אחד ניגון ציוני דתי משלו". הנהלת ביה"ס בחרה לציין בשבוע זה את הערכתה לעבודה המאומצת של המורים והעובדים בארוחה משותפת מגבשת.
הפרס שהוענק השבוע לאולפנא הוא הפרס הארצי השני בו זוכה ביה"ס בשנה זו. בראשית השנה הוכרה האולפנא ע"י משרד החינוך כאחד מבתי הספר שהצטיינו בחינוך לערכים, ומורי ביה"ס זכו בשל כך לתגמול כספי.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.