ashdod10 logo

פרשת בן לולו: "לבדוק את המחדלים שהובילו לפרשה"

פרשת אילנה בן לולו מסרבת לדעוך. גם עיריית אשדוד וגם בן לולו, מי שהיתה מנהלת מחלקת יזמות חינוכיות, ערערו על פסק הדין של בית הדין המשמעתי לעובדי רשויות מקומיות, שהרשיע את בן לולו באישום אחד בלבד מתוך 22 סעיפי אישום. עמותת "עוגן" שתומכת בחושפי שחיתויות מבקשת מראש העירייה לבדוק את המחדלים  
רבקה יניב | חמישי, 14 ינואר 2016 15:52

תזכורת: בשנת 2008 חשפה בן לולו במחלקה שהיא עמדה בראשה פרשת מעילה בכספי המלגות לסטודנטים. דו"ח מבקר העירייה, שלמה בן עזרא, שחקר את הפרשה מצא כי עובדת המחלקה בשם לידיה שושן מעלה בכספים, היא הודתה במעילה ופוטרה מעבודתה, תוך תשלום קנס ושמירה על זכויותיה הסוציאליות. שושן הודתה בעסקת טיעון במעילה בעשרות אלפי שקלים, שניתנו כמלגות לקרובי משפחתה ולמכרים, שלא היו סטודנטים. העירייה הגישה תובענה נגד בן לולו, שטוענת כי היא בכלל חשפה את השחיתות. התובענה נגדה הוגשה לבית הדין המשמעתי לרשויות המקומיות שכללה 22 סעיפי אישום.

בן לולו טוענת כי במקום שהעירייה תבדוק את עצמה ואת התנהלות בכיריה ואת מחדליהם כיצד זה קרה, שסטודנטים, לכאורה, קיבלו תחת עינה הפקוחה של העירייה פתקים מהמועלת, איתם הלכו לבנק ומשכו עשרות אלפי שקלים מקופת העירייה הם מגישים נגדה תובענה. וכך במשך 6 שנים התנהלו הדיונים, שבסופם בית הדין בפסק דין מהדהד זיכה את בן לולו ב-21 סעיפי אישום. היא הורשעה בסעיף אחד: בכך שאפשרה, או לכל הפחות לא מנעה, את אותו יצירת "מסלול עוקף" במסגרתו ניתן היה לקבל מלגה מהבנק. בגין סעיף זה ננזפה, ללא עונש כספי וזאת בניגוד לבקשת העירייה. בית בדין גם המליץ בגזר הדין לעירייה "לשקול השתתפות בהוצאות המשפט של הנאשמת וזאת לאור העובדה שזוכתה ממרביתם המוחלט של האישומים בהם הואשמה".

בית הדין קבע כי ההתנהלות של עירייה הייתה חריגה בהגשת התביעה. בעדותה מעל דוכן העדים טענה בן לולו בהתרגשות נגד העירייה: "רצחו את אופיי ופגעו בשמי הטוב הם פשעו בי, חקרו, גזרו את דיני. נענשתי בבריאותי עד להתמוטטות".

בן לולו פנתה לקבל סיוע מעמותת "עוגן" שמסייעת לחושפי שחיתויות. ב-15.7.09 שיגר יו"ר העמותה, עו"ד חי בר אל , מכתב למנכ"ל עיריית אשדוד, אילן בן עדי, בו ציין כי מתוך דבריה של בן לולו ומתוך עיון בחומר הרב שהציגה בפניהם "על הסף נראה לנו אופן הבדיקה של הנושא כולו כבלתי מאוזן ולוקה באינטרסים , לכאורה".

על מכתב זה ועל מכתבים נוספים לא קיבלה עמותת "עוגן" תשובות מהנמענים אלא מעו"ד חן סומך, שייצג את העירייה בתובענה נגד בן לולו. עו"ד סומך דחה את טענת בר אל וכתב בין השאר כי " ניסיון להתערב על ידי גורמים חיצוניים בהליכים הקבועים בפני בית דין מוסמך, אינם ראויים בלשון המעטה, כל שכן בעת הזאת".

באחרונה , לאחר הכרעת הדין שיגרו בר אל וחבר הנהלת העמותה זאב ליפקוביץ מכתב לראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי בו הם ציינו כי כבר בתחילתו של התהליך נראתה להם התנהלות העירייה כחד צדדית ותוך מגמה להטיל על בן לולו את מלוא האחריות למחדלים רבים, שהאשמים בהם הם בעצם מי שטרחו להאשימה. לדבריהם, זהו מקרה אופייני קלאסי של התנכלות למי שבעצם חשף שחיתות במקום עבודתו. הם כתבו כי עיון בהכרעת הדין מלמד שאלו אשר תבעו את בן לולו אשמים לא פחות, ואף יותר, באותה האשמה בה היא הואשמה. לדבריהם מהכרעת הדין ומגזר הדין עולות תהיות רבות באשר להתנהלות גורמים בכירים אחרים בעירייה ושהדו"ח של מבקר העירייה " 'סבל' מכמות בלתי מקובלת (8) של גרסאות ותיקונים".

עוד כתבו השניים ללסרי כי "עוגן" מצפה ממנו "למצוא דרך נאותה לפרסם את תוצאות ההליך המשפטי ולנקות בכך את שמה של אילנה וכמו כן למצוא דרך לפצות אותה על הנזקים הכספיים שנגרמו לה...אנו תקווה שתמצא לנכון לרדת לעומקם של הדברים, להכיר בחשיבות העקרונית שיש להגנה על מי שחשף שחיתות ולנקוט בצעדים ממשיים לתיקון המעוות הן בנוגע לבן לולו והן בנוגע למי שבחרו לרדוף דווקא את מי שחשף הדברים, בעוד שהם עצמם נושאים באחריות למחדלים. פעילות כזו שלך תהווה מסר חיובי לעובדי הציבור בעיר שבראשה אתה עומד ותייתר המשך פעילותנו בנושא".

בתשובה מה-7.12.15 כתב עו"ד סומך כי הכרעת הדין אינה מקובלת על העירייה מאחר והיא ניתנה ללא התייחסות לחומר הראייתי שהוצג בפני בית הדין ולכן העירייה גם הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז. לדבריו מן הראוי יהיה, לפחות בשלב זה, להימנע מלנופף בהכרעת הדין כאילו היא מהווה אמירה מוחלטת לגבי בן לולו. עוד ציין עו"ד סומך כי במהלך התהליך המשמעתי העירייה הציעה לבן לולו מספר פעמים עסקת טיעון מקל בעניינה, אך היא היתה זו שבחרה באופן מודע לנהל את ההליך לאורך זמן רב ויש לה תרומה רבה להתמשכות ההליכים וההוצאות בגינם. " מרשתי מבקשת להבהיר כי היא איננה סבורה כי הגב' בן לולו ראויה לכתרים אותם מנסה היא ועמותת עוגן להכתירה בהם...בשלב זה מן הראוי להמתין עד למיצוי הליכי הערעור, בטרם תיאמרנה אמירות שעלולות להתברר כמושתתות על אדני שווא", כתב עו"ד סומך.
ב-17.12.15 שלחו בר אל וליפקוביץ מכתב נוסף ללסרי. "למי שרצח את הוריו ובהמשך ביקש רחמים מבית הדין על כי יתום הוא...למה הוא ( עו"ד סומך) מתפלא שאילנה לא הסכימה להגיע להסדר טיעון? האם לא עולה על דעתו שזה פשוט מפני שהיא מאמינה בצדקתה?". אנו שוב חוזרים ומציעים לך לבחון אישית ובאופן בלתי תלוי את השתלשלות הדברים והמניעים האמתיים שעומדים מאחוריהם. מן הסתם ברורה לך ההשפעה של התנהלות העירייה- ובמקרה זה של עובדיה בפרט- על תדמיתה בעיני כלל תושבי העיר".