ashdod10 logo

לא נעים לראות גן סגור

שתי אימהות מאשדוד תבעו השבת חלק יחסי בתשלום לגן בו למדו הילדים, לאחר שהפעילות בו הסתיימה. בית המשפט דחה תביעתן בנימוק כי זה היה ידוע לתובעות מראש  
ענת ביגר | חמישי, 07 ינואר 2016 15:52

 

שתי אימהות לילדים בגן מאשדוד, עתרו לבית משפט לתביעות קטנות להשבת החלק היחסי של שכר הלימוד ששולם על ידי אחת כל מן התובעות עבור שהות ילדיהן בגן וזאת בגין 4 ימים בחודש אוגוסט 2014 בהם לא התקיימה פעילות בגן, וכן לפיצוי בגין ביטול הפעילות בימים אלו. השתיים שילדיהם למדו בגן השייך לעמותת "בית הידע" עמו חתמו השתיים בנפרד הסכם. הגן מנוהל על ידי הנתבע.
לטענתן על אף שעל פי הסכמי ההתקשרות היה על הגן לפעול עד ליום 14.8.2014 הרי שבפועל הגן פעל עד ליום 10.8.2014 וזאת על דעת הנתבע בלבד, שהוא כאמור מנהל את הגן המופעל על ידי העמותה. הנתבע טען מנגד כי מועד סיום שנת הלימודים היה ידוע לתובעות ונבע מכך שבפועל תחילת שנת הלימודים הוקדמה והחלה ביום 27.8.2013 ולא ביום 1.9.2013 כפי הנקוב בהסכם.
רשמת בית המשפט כרמית חדד, דחתה את התביעה של האימהות. מאחר שההסכמים נחתמו עם העמותה שהיא עמותה רשומה והתובעות שילמו לפקודתה את שכר הלימוד. בהעדר ראיות בדבר חבות אישית של הנתבע, הרי עצם העובדה שהנתבע הוא שמנהל את העמותה, אין בה כדי להקים לתובעות עילת תביעה אישית כלפיו, כתבה הרשמת חדד ודחתה את התביעה לגופה. "מן המסמכים שהוצגו לי על ידי התובעות, עולה כי התובעות ידעו ששנת הלימודים מושא התובענה (2013-2014) תסתיים ביום 10.8.2014 על אף האמור בהסכם. התובעות צרפו לכתב התביעה את לוח החופשות לשנה"ל 2013-2014 אשר מטבע הדברים נמסר להורים בתחילת השנה במסגרתו ציין במפורש כי פגרת הקיץ תתחיל ביום 10.8.2014. כמו כן צרף הנתבע אישור חתום על ידי התובעת 1 בדבר קבלת החזר בגין התקופה בה הגן היה סגור בשל מבצע "צוק איתן", במסגרתו מאשרת התובעת 1 שפעילות הגן היא עד ליום 10.8.2014", כתבה הרשמת חדד.
כאמור, התביעה נדחתה והתובעות ישלמו לנתבע 300 שקלים הוצאות משפט.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.