ashdod10 logo

שערוריית בחירת מהנדס העירייה באשדוד: התחקיר מלא

 העירייה עצמה פסלה אותו בנימוק שאינו עומד בתנאי הסף. בנוסף,מתברר כי כל ראשי המועצות האזוריות של גן יבנה, באר טוביה גדרה ועוד ביקשו לפטר את חזן מתפקידו כמהנדס ועדת זמורה. הנימוקים: אי התאמתו לתפקיד מהנדס,יחסי עבודה לקויים וניהול לקוי של הוועדה.  למרות זאת נבחר פה אחד. העירייה: "חזן נבחרבסיוע חבר האופוזיציה עו"ד נעים שומר". חזן :"טענות הזויות". ויש גם תלונות במשטרה נגדו שנסגרו  
רבקה יניב | חמישי, 27 אוגוסט 2015 15:43

למרות שאגף כוח אדם בעיריית אשדוד פסל אות את מועמדותו 3 פעמים מאחר ולא עמד בתנאי הסף הוא נבחר פה אחד לבסוף על ידי ועדה האיתור, שהורכבה מראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, ממלא מקומו, גבי כנפו, חבר האופוזיציה נעים שומר, נציגת משרד הפנים ומספר פקידי עירייה בכירים בהם מנכ"ל העירייה, אילן בן עדי, והיועץ משפטי לעירייה, עו"ד רוני עמיר.

חמישה חודשים לקח לה לעיריית אשדוד לבחור מהנדס עירייה, בשני מכרזים וכעת יש לא מעט סימני שאלה על הבחירה של המהנדס. בנוסף לכך שהוא נפסל שלוש פעמים על ידי אגף משאבי אנוש, בשל העובדה שלטענתם, הוא לא עומד בתנאי הסף מתברר כעת בעבודתו הקודמת בוועדת זמורה כמהנדס הוועדה הוצע על ידי כל ראשי המועצות האזוריות שמרכיבות את הוועדה, להפסיק עבודתו בנימוק של חוסר התאמתו לתפקיד, קשרי עבודה לקויים וניהול לקוי של עבודת הוועדה. מתברר כי נגד חזן הוגשו שתי תלונות במשטרת בת ים. דוברת מחב איילון מסרה בתגובה "אכן הייתה חקירה בגין שת תלונות שנסגרו"

 

glber

גלבר. חושפת השערורייה

 

חברת המועצה, הלן גלבר דורשת כעת להקפיא את המינוי, לא לאשרו בישיבת מועצת העיר, בשבוע הבא ולבדוק את כל הטענות ולברר עד תום מה קרה בדיוק בכל הליך המכרז והבחירה במהנדס. מתברר כי מועמדותו של חזן, נפסלה כבר במכרז הראשון, בחודש פברואר 2015 מאחר וכישוריו לא ענו על תנאי המכרז וגם הערעור שהגיש על פסילת מועמדותו, רק שלושה חודשים אחר כך, נדחה מאחר ומקורות חייו עלה כי אין לו ניסיון של 9 שנים בתחום תכנון עיר ולכן אינו עומד בתנאי הסף ואם זה עוד לא מספיק מתברר גם כי ראשי הרשויות החברות בוועדה המרחבית "זמורה" לתכנון ובנייה ( גן יבנה, גדרה, בני עייש, מזכרת בתיה וקרית עקרון ר.י ) ,מקום עבודתו האחרון של חזן, ביקשו מיו"ר הוועדה להפסיק את עבודתו של חזן, בין היתר, כאמור, בטענה של חוסר התאמה.

במכתב ששיגרה גלבר לראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, היא דורשת להקפיא את מינוי המהנדס שנבחר ולא להביאו לאישור מועצת העיר, וזאת עד לבחינה ובדיקה מדוקדקת ומעמיקה של הפגמים לכאורה שנפלו לטענתה בהליך הבחירה. גלבר לראש העיר: "הריני להביא לידיעתך כי ממסמכים שהגיעו לידיי הקשורים להליך הבחירה של מהנדס העיר באשדוד עולים דברים תמוהים ומוזרים באשר לדרך בחירתו של המהנדס שנבחר מר דורון חזן: מר דורון חזן הגיש מועמדות בחודש פברואר 2015 לאחר פרסום המכרז הראשון עם התפטרותו של המהנדס מר שלמה נער, וייאמר מיד, כי אינני מכירה את מר חזן ולא את כישוריו ואין לי עניין אישי בו אלא בדרך בה נבחר".

מתברר כי בחודש מרץ 2015, לאחר מיון ראשוני של המועמדים ובדיקה של תנאי הסף שלהם, קיבל מר חזן הודעה בכתב מאגף כוח אדם הפוסל אותו מהתמודדות במכרז, מהנימוק שהוא אינו עומד בתנאי הסף, בין היתר באחד מסעיפי תנאי המכרז והוא 9 שנות ניסיון בתחום התכנון, פיקוח ורישוי , בנייה ציבורית, עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה . לבסוף, במכרז הזה לא נבחר מהנדס עיר, בטענה שלא נמצא מועמד מתאים. לאחר הארכה נוספת, בחודש מאי 2015. העירייה פרסמה את המכרז הנוסף ,כשהוא מלווה בקמפיין יחצ"ני ברשתות החברתיות ובתקשורת הארצית

"למותר לציין" טוענת גלבר "לצערי, לא נמצא במשך החודשים הארוכים האלה מהנדס, שיהיה מוכן לקבל על עצמו את האחריות הניהולית ההנדסית בעיר אשדוד , שזקוקה נואשות ליד הנדסית מכוונת, נוכח הבנייה הלא חוקית הקיימת בעיר, ההתפתחות הצפויה, והאתגרים העומדים בפני העיר אשדוד- ולא שאין במדינת ישראל ובאשדוד מהנדסים טובים ומוכשרים! השאלה הנשאלת היא מדוע מועמדים ראויים לא מגישים מועמדות לתפקיד הראוי והמכובד? יש בידיי תשובות אך אני בוחרת לא לפרטם במכתב זה ובעת הזו", כותבת גלבר.
באופן מפתיע , ביום 2 ליוני 2015 הגיש חזן הגיש מועמדות בפעם הנוספת על אף שנדחה, כאמור, לאור אי עמידתו בתנאי הסף . גם על מועמדות זאת התייחסו באגף כוח אדם בעירייה וביום 11 ליוני הודיעו לו כי נמצא כי אינו עומד בתנאי המכרז. הפעם החליט חזן לערער ובאמצעות עורך דינו הוא טען כי הוא אכן עומד בתנאי המכרז. "גם הפעם התשובה של אגף משאבי אנוש הייתה חד משמעית לפיה אין לו על פי קורות חייו הניסיון הנדרש לתפקיד המהנדס.

גלבר ללסרי :"למרות שאני בטוחה, שאתה כיו"ר הוועדה לאיתור המהנדס פיללת ורצית שאחרי חודשים ארוכים ייבחר, סוף סוף, מהנדס לעיר אבל זה לא קרה. והשאלה רק האם המהירות והעובדה שאין מתמודדים רבים ומוכשרים גרמה לכם לבחור את הרע במיעוטו? אחרת אי אפשר להסביר את האמירות שלכם בעת קבלת ההחלטה לבחור את מר חזן- בכך שהוא "אינו מושלם" "חסר ניסיון" ועוד אמירות שלא מחמיאות לבחירתו". (הציטוטים לקוחים מפרוטוקול ישיבת המכרז ר.י)"

גלבר פונה ללסרי ושואלת אותו באופן ישיר: "האם אתה באופן אישי שלם עם בחירתו של מהנדס שמועמדותו נפסלה שלוש פעמים על ידי אגף כוח אדם בתנאי דרישות המכרז? והאם עמדה בפניכם, לאור התערבות עורך דין מטעמו של חזן, חוות דעת משפטית מטעם היועץ המשפטי לעירייה, המאפשרת לדון ולבחור באדם שמועמדותו נפסלה ? (אני בעצמי ביקשתי לקבל את חוות הדעת מהיועמ"ש עו"ד רוני עמיר וטרם קיבלתי אותה)".

 

 עו"ד עמיר. האם הגיש לוועדה חוות דעת משפטית שמכשירה את חזן לתפקיד

במידה ומר חזן לא עמד בדרישות הסף, מוסיפה גלבר ומקשה, "ובכל זאת דנתם ובחרתם בו, סביר מאוד שנגרם אי שוויון לרבים מהמועמדים האחרים שראו עצמם מועמדים מתאימים לתפקיד ולא הגישו את מועמדותם עקב תנאי הסף או לחילופין הגישו את מועמדותם ונפסלו על ידי אגף כוח אדם, באותה טענה כמו מר חזן, שאינם עומדים בדרישות הסף ולכן לא התמודדו מלכתחילה".

גלבר מוסיפה ומצינת כי במכרז המהנדס יש עוד עשרות מתמודדים שהאגף פסל אותם ושואלת את לסרי: "האם פניתם אליהם לאור השינוי? האם העירייה לא לקחה סיכון בכך שיוגשו כנגדה תביעות משפטיות על ידי מועמדים אחרים שלא עמדו בתנאי הסף ונפסלו על ידי אגף משאבי אנוש, כמו גם, תביעות של מועמדים שירגישו שהם הופלו לרעה"?
שאלות נוספות ששאלה גלבר את לסרי: " האם לאור קורות חיים שלפיהם הוא משנה עבודה בפרקי זמן קצרים התעניינתם , שאלתם ובררתם מדוע זה קרה? והאם לאור זאת מאן דהוא מהעירייה בדק ושאל עליו מול מקומות העבודה האחרונים שלו? בסך הכל הוא עבד לא רחוק מאוד מאשדוד, ועדת זמורה ועיריית בת ים. אם כך מה היו חוות הדעת עליו? אחרי הכל מדובר בתפקיד רגיש, משמעותי, ומרכזי מאוד המשפיע על כל תושב ותושב בעיר" קובעת גלבר.

לסיכום כאמור דורשת גלבר להקפיא המינוי ולא להביאו לאישור מועצת העיר, "עד לבחינה ובדיקה מדוקדקת ומעמיקה של כל 'הפגמים' וההשלכות למועמדים האחרים שנפסלו ושהעליתי כאמור בפניך, ובטוחני שנחשפת אליהם. שהרי כיו"ר הוועדה עיינת ביסודיות בתיק המכרזים של כל המועמדים, כולל של מר חזן".

חמישה חודשים בלי מהנדס

במהלך חצי השנה האחרונה התנהלה עיריית אשדוד למעשה ללא מהנדס עיר בפועל, למעט המהנדס הפורש שמגיע לעירייה אחת לכמה זמן וחותם על היתרים. מה שאומר שהדברים לא התנהלו לא בהיקף ולא בקצב המתאים לעיר גדולה כמו אשדוד ונושאים רבים היו תקועים עם כל מה שמשתמע מזה. באתר האינטרנט של העירייה כתוב כי מינהל ההנדסה פועל למימוש חזון ראש העיר ושיעדי המינהל ותכניותיו כוללים, בין היתר, את פיתוח הרבעים החדשים, פתרונות דיור לתושבי העיר הצעירים, התחדשות עירונית ברבעים הוותיקים – כולל בניה עפ"י תמ"א 38 וקידום תכניות לפינוי בינוי. כמו כן  פועל מינהל ההנדסה לפיתוח תשתיות וטיילות לאורך החוף, פיתוח מבני ציבור לסוגיהם ובראשם המשך פיתוח המרכז האזרחי בכללותו- אוניברסיטה ובית חולים, פיתוח ושדרוג אזורי תעסוקה ושיפור איכות השירות לתושבים. כל זה היה תקוע.

לאחר התפטרותו של שלמה נער פרסמה את המכרז הראשון לתפקיד מהנדס העיר ב-9 לפברואר, שבוע אחרי שמהנדס העיר היוצא, שלמה נער, שזכה לפני 5 שנים במכרז לתפקיד מול 10 מתמודדים, הודיע כי הוא פורש מתפקידו. מאחר שכל מי שניגש למכרז לא עמד בקריטריונים האריכה העירייה בפעם הראשונה את המועד להגשת מועמדים עד ה-19 בפברואר. גם במכרז השני לא נמצא מועמד מתאים. בפעם השלישית והאחרונה יצאה העירייה בקמפיין יחצ"ני בעיתונות ובמודעה הצבעונית שפרסמה היא כתבה, בין השאר, "המטרה, לאתר מועמדים לתפקיד מהשורה הראשונה". המתעניינים התבקשו להגיש את מועמדותם עד ה-4.6.2015 . כעת לאחר חמישה חודשים מתברר כי יש חשש לפגמים בהליך הבחירה נוכח מה שנחשף.

השתלשלות פרשת הבחירה של המנדס שנפסל 3 פעמים

פעמיים הוא ניגש למכרז, שלוש פעמים נפסל והוועדה בחרה בו פה אחד

דורון חזן, תושב רחובות נבחר למהנדס העיר אחרי שמועמדותו נפסלה שלוש פעמים על ידי אגף כוח אדם. מעיון במסמכי המכרז עולה כי חזן הגיש מועמדותו במכרז בראשון ב-17.2.15. בבקשה כתב בסעיף "פרטי שירות במסגרת השלטון המקומי או בשירות המדינה" כי עבד בעיריית ירושלים ב-2008. ( מה שאומר לכאורה שאין לו 9 שנות ניסיון כנדרש ר.י. )
ב-23.3.15 שלחה לו סגנית מנהל מכרזים באגף משאבי אנוש בעיריית אשדוד, שרה בן חמו, הודעה: "לאחר בחירת מועמדותך למכרז, לתפקיד מהנדס העיר, נמצא כי כישוריך אינם עונים על תנאי המכרז". כשהתפרסם המכרז הנוסף ניגש אליו חזן בשנית. הוא הגיש מועמדות ב-2.6 ובטופס ההגשה ציין כי עבד בעיריית ירושלים מ-2007.

חזן שימש בשנה האחרונה בתפקיד מהנדס הוועדה של זמורה. ועדה מקומית שמאגדת בתוכה את כל יישובים והמועצות הכפריים באיזור, שכוללים את גן יבנה, באר טוביה גדרה ועוד. מתברר כי בינו לבין כל ראשי המועצות שררה מערכת יחסים קשה מאוד, בעקבותיה שלח ב-22.6 ראש מועצת גן יבנה, דרור אהרון בשם כל ראשי המועצות מכתב ליו"ר הוועדה ישראל לוברבום, לשקול להפסיק את עבודתו של חזן בוועדה "זאת בין היתר מהסיבות הבאות : חוסר התאמתו לתפקיד מהנדס הוועדה, קשרי עבודה לקויים עם המועצות המקומיות, בכלל ועם מהנדסי המועצות בפרט, וניהול לקוי בשל עבודת הוועדה ועובדיה"

 

 ראש מועצת גן יבנה, דרור אהרון. בשם כל ראשי המועצות ביקש לפטר את חזן מתפקיד מהנדס ועדת זמורה

שלושה ימים אחר כך ב-25.6 , אחרי שמועמדותו נפסלה פעם אחר פעם וגם בפעם האחרונה הגיש חזן, באמצעות עו"ד מאיר מירסקי, ערעור על פסילת מועמדותו במכרז הראשון. בערעור נטען, בין היתר, כי בזמנו לא קיבל חזן תשובה כלשהי מוועדת המכרזים (במכרז הראשון ר.י) ורק כמה ימים קודם לכתיבת הערעור נדהם לקבל מכתב בו נטען כי כישוריו אינם עונים על תנאי המכרז הראשון. טענה שגויה ולא נכונה מאחר וכן הוצא לו מכתב הפוסל את מועמדותו והוא נמצא בידי "השבוע באשדוד".
עו"ד מירסקי כותב, בין היתר, כי חזן עומד "בכל הכישורים אשר נדרשו במכרז, לרבות בניסיון מוכח ומצטבר של למעלה מ-9 שנים בכל אחד מהתחומים המפורטים...שהרי אם לא כן, לא היה ניגש אליו מלכתחילה. לא נהיר על בסיס אלו נתונים נתקבלה החלטה לאקונית, מקוממת, בלתי מציאותית ואף מטרידה ומחשידה, כי כישוריו המקצועיים והניסיון שצבר אינם מספיקים בכדי לעמוד בתנאי המכרז?!" על פניו נראה כי המדובר בהחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני המצריכה בדיקה מעמיקה טרם התערבות חיצונית", כותב עו"ד מירסקי ודורש להעביר לידיו ללא דיחוי את הנימוקים לפסילת מועמדותו של מרשו, לבחון שוב את נתוניו ולזמנו לראיון כמו שאר המועמדים. לחילופין, אם לא תיענה בקשתו דורש עו"ד מירסקי לעצור לאלתר כל פעולה הנוגעת למכרז, עד למיצוי זכויותיו של מרשו.
כאמור, בתשובה לעו"ד מירסקי דחה מנהל אגף משאבי אנוש, ראובן פרידון את טענותיו וכתב בין היתר כי "מקורות החיים שהגיש מרשך (במכרז הראשון ר.י) עולה כי אין לו ניסיון של 9 שנים בתחום תכנון עיר ועל כן אינו עומד בתנאי הסף". עוד מציין פרידון
כי בניגוד לטענה שחזן לא קיבל תשובה לגבי מועמדותו במכרז הראשון " נשלחה אליו הודעה בחודש מרץ 2015 על אי עמידתו בתנאי הסף".

כנפו :"מהנדס שניתן לפסל אותו כמו פלסטלינה"

אם אתם רוצים להבין איך חושבים קברניטי העירייה ואיזה מהנדס הם בדיוק חיפשו שווה לצטט את יו"ר הוועדה, עו"ד גבי כנפו שטען באחד המכרזים לבחירת המהנדס את דעתו במשפט הבא :" אנו צריכים מהנדס שיש לו פוטנציאל לפסל אותו כמו פלסטלינה"

 

לסרי וכנפו. האן טעו בבחירה?

 

כך התנהלה הבחירה המוזרה

המכרזים למהנדס העיר התפרסמו כשברקע נמצאת חקירת השחיתות, לכאורה, בעיריית אשדוד בהקשר למינהל ההנדסה והמעצרים שפני שנתיים בין היתר של חברי מועצה. פרשה שנמצאת לפני כתב אישום. אולי זו גם אחת הסיבות שבגללן לא היו קופצים בעלי שיעור קומה על המכרזים למהנדס העיר אשדוד שפרסמה העירייה. סביר להניח שגם העובדה שבניגוד לעבר בו כיהנו מהנדסי העיר תקופה ארוכה, בשנים האחרונות הם התחלפו בתדירות גבוהה יחסית.
מפרוטוקולים של ועדת המכרזים, אותה איישו בין השאר יו"ר הוועדה ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, ממלא מקום ראש העיר והממונה על ההנדסה עו"ד גבי כנפו,חבר האופוזיציה, עו"ד נעים שומר, שהגיעו לידי "השבוע באשדוד" ניתן להתרשם, לכאורה, איזה מהנדס עיר חיפשו באשדוד. במכרז הראשון אמר כנפו לגבי אחד המועמדים, שלא נבחר, שהוא "פוטנציאל וניתן לפסל אותו כמו פלסטלינה, שאחרי חצי שנה יעמוד בתפקיד".


במכרז השני שאל ראש העיר את אחד המועמדים, שלא נבחר, באילו נסיבות סיים את עבודתו ברשות המקומית החרדית בה עבד. תשובת המועמד היתה שאומנם נאמר "לעולם אל תדבר סרה באחרים..סירבתי לחתום על היתרים לא חוקיים". מנכ"ל העירייה אילן בן עדי שאל אותו : " איך יכול להיות היתר לא חוקי"? המועמד: זה יותר מעיגול פינות שאינני מוכן לעשות זאת". לסרי שאל מועמד נוסף שלא נבחר "איך אתה מתמודד עם פער בין מדיניות ראש העיר לבין העמדה שלך"? המועמד: "לי אין חברים, יש את חוק התכנון והבנייה ויש את התושב שלמענו צריך לעשות הכל במסגרת החוק. הגבול הוא רחב". מעניין לקרוא את תשובת מהנדס העיר שנבחר, דורון שנשאל בין היתר על ידי בן עדי "מהם הדברים החשובים ביותר במהנדס העיר-מקצועיות, אמפתיות?". חזן ענה: "ראשית מקצועיות, יחסי אנוש, גמישות שזה העקב אכילס שלי. הגמישות שלי לפעמים גורמת לאנשים לחשוב שאני לארג' מידי..." , פרגמטיות " אני אדם מאוד פרגמטי כשרוצים התכנית תצא". ד"ר לסרי שאל אותו: " ואם ראש העיר רוצה ומהנדס העיר לא רוצה?". חזן : " מהנדס עיר צריך להיות תואם חזון עיר, אני מבין את כללי המשחק. הנחיה של ראש העיר זו הנחיה". כנפו: " אתה צריך לזכור שמי שעומד מולך לבקשת הגמישות זה אדם שמחפש פתרונות מגדילי הכנסה. בעיר כמו אשדוד יזם שיודע שהגמישות שלך זמינה אתה תמצא את עצמך כלוליין". חזן: "יש אנשים שחושבים שהגמישות שלי זו חולשה, אך יש נהלים ברורים. בכל מקום שהייתי ישבתי וכתבתי נהלים ברורים".

לאור מה שנחשף, ולאור הליך הבחירה הפגוש, לכאורה, ולאור העובדה שמקום העבודה הקודם שלו כל ראשי המועצות ביקשו לפטרו עקב יחסי עבודה לקויים ועקב מה שהם טענו חוסר התאמתו לתפקיד נשאלות שאלות קשות:

איך קרה שמועמד שנפסל 3 פעמים נבחר לתפקיד בכיר?

האם הוועדה עשתה תחקיר על המועמדים המובילים?

מדוע חוששים מועמדים מוכשרים להתמודד לתפקיד מהנדס אשדוד?

האם היועץ המשפטי לעירייה חיווה דעתו המשפטית על פסילת חזן?

תגובות:

עיריית אשדוד: "מוקיעים את גלבר על התנהגותה"

עיריית אשדוד לא התייחסה ישירות לשאלות וזו התגובה שנמסרה מדובר העירייה: "לצערנו זו לא הפעם הראשונה שגב' גלבר נתפסת בחוסר הבנה או הטעייה של התקשורת והציבור, וזאת לא הפעם הראשונה שהיא פועלת לעכב הליכים שבוצעו מקצועית, מיטבית ותוך הקפדה על כל כללי המינהל התקין. היועץ המשפטי לעירייה ליווה את כל הליכי המכרז ונכח בתהליך הבחירה מראשיתו ועד סופו. כמו כן השתתף בוועדה חבר מועצת העיר מטעם האופוזיציה, עו"ד נעים שומר, שהצביע עבור המהנדס הנבחר ואף החמיא לראש העיר על התהליך הסדור והמעמיק של הבחירה. כן לקחה חלק נציגת משרד הפנים שאף היא הצביעה בעד בחירתו של דורון חזן. אנו גאים בבחירתנו בדורון חזן ומשוכנעים שיעשה עבודה נאמנה לקידום העיר אשדוד בתחומי פעילותו כמהנדס העיר אין לנו אלא להוקיע את התנהגותה של גברת גלבר הפועלת באופן עקבי כנגד האינטרסים של תושבי העיר ומפריעה לעבודתה התקינה של העירייה וזאת מתוך אינטרסים פוליטיים צרים בלבד".

 

גלבר: "בחירה כזו ללא בדיקה, זה חזון ראש העיר?"

גלבר: "איך יתכן שעיריית אשדוד דוחה על הסף את המועמד דורון שלש פעמים בטענה שאינו עומד בדרישות הסף מהלך שלווה על ידי היועץ המשפטי לעירייה? ראשי מועצות מקומיות דורשות בתאריך 18.6.15 להפסיק את עבודתו של מר דורון בטענות: חוסר התאמה לתפקיד מהנדס הועדה. קשרי עבודה ליקויים עם המועצות המקומיות , 3. וניהול לקויי של עבודת הועדה ועובדיה. כל זאת כשדורון מכהן בתפקיד מהנדס הועדה לראשונה בניסיונו המקצועי . בפרק זמן של מספר חודשים בודדים כשל דורון על פי האמור בסעיף ב' וזאת כשמדובר במועצה קטנה משמעותית ביחס לעיר אשדוד. השאלה מתבקשת – האם כל ראשי המועצות גם הם פוליטיים ולא מקצועיים. צר לי , שאחרי שנים של טלטלה במנהל ההנדסה וחוסר יציבות במערכת הפוגעות ישירות בתושבים בוחרת הועדה ברשות ראש העיר לקחת אדם שאינו עומד בדרישות הסף על פי חוות דעת אגף משאבי אנוש , ויתרה מזאת חוות הדעת של ראשי המועצות המעידות על תפקודו הלקוי.האם תושבי אשדוד שוב יהיו קורבן לחוסר האחריות המקצועית בבחירה שנעשתה ללא בדיקה מנימלית? האם זה  חזון ראש העיר "התושב במרכז"?"

תגובת דורון חזן: "כל שאלה שהצגת אותה בגלל שהיא כל כך הזויה והיא כל כך ...באמת, אני אומר את זה ברמה הכי...אני בוחר שלא להגיב. באמת כאילו זהו. אין לי יותר מה לומר לך.
השבוע באשדוד: בחירה שלך.
חזן: נכון. אני מאמין בדמוקרטיה.
השבוע באשדוד: מה זה אומר?
חזן: זה אומר הכל. שיהיה לך יום נפלא.

תגובת נעים שומר חבר האופוזיציה שהצביע בעדו:

"בכל אחת משתי הישיבות קיבלתי לידיי טופס בין 2-3 עמודים ובו רכוז שמות המועמדים שאותם היה על הוועדה לראיין כדי לבחור את המועמד המתאים לתפקיד מהנדס עיריית אשדוד. הטופס נשא את הכותרת "פרטי מועמדים ותנאי סף".  מהאמור בטופס, היה ברור שכל המועמדים המפורטים בטופס, עמדו בתנאי הסף של המכרז, לרבות מר דורון חזן, אחרת שמם לא היה נכלל בטופס המועמדים. מהלך הדיונים בועדה, או לפני תחילתם, לא נמסר שום מידע או הודעה,  וגם כלל לא ידעתי כאילו מועמדותו של מר חזן נפסלה במכרז הראשון, או כאילו בעבר הודיעו למר חזן שכישוריו אינם עונים על תנאי המכרז.       ברור שבהצבעתי, התבססתי באופן מלא ומוחלט על הידיעה, שכל המועמדים אשר  שמם פורט בטופס תנאי הסף, אכן עמדו בתנאי הסף, אחרת שמם לא היה מופיע בטופס פרטי המועמדים ותנאי הסף.   אותם עובדי עיריה אשר הכינו את טופס ריכוז שמות המועמדים לראיון, כללו את שמו של מר חזן, הגם שלכאורה הוא לא עמד בתנאי הסף, הם טעו טעות חמורה, התרשלו במילוי תפקידם והטעו באופן חמור ובוטה את חברי הועדה.   תפקידם של חברי הועדה היה לבחור מבין כל המועמדים שעומדים בתנאי הסף, את המועמד המתאים ביותר. במהלך הראיונות, שאלתי שאלות רבות את המועמדים השונים, קיבלתי תשובות, התרשמתי מהמועמדים השונים, וע"פ זה תמכתי בבחירתו של מר חזן לתפקיד מהנדס העיריה. אני עדיין סבור כי מבין כל המועמדים שהופיעו בפני הועדה, מר חזן הינו המועמד המתאים ביותר לכהן כמהנדס העיריה"