ashdod10 logo

אחרי ניסיון ההתאבדות של אישתו, הרב פינטו מוסר:"היינו כצאן לטבח"

לאחר ניסיון התאבדות של נוסף של רעייתו, הרבנית דבורה פינטו, הרב יאשיהו פינטו מגיב להודאות במתן שוחד "אני מודה שאם זה שדווחתי לאף בי אי ולניצב במשטרת ישראל על הכסף הזה שנתתי, אם זה נקרא שוחד, אני מודה בשוחד כזה' ולמשפט נגדו "א נעשתה איתנו לא חקירת אמת, לא בירור אמת ולא משפט צדק" ועל מחלתו ""מבקשים עם ישראל להעתיר בעדי, להנצל מהמחלה הנלחמת בחיי"
בר רבינוביץ | שלישי, 21 יולי 2015 17:14

אמש בשעות הערב פונתה הרבנית דבורה פינטו לבית החולים ברזילי לאחר  ניסתה לשים קץ לחייה בעזרת בליעת כדורים. מצבה קל ולא נשקפת סכנה לחייה.

זו אינה הפעם הראשונה בה הרבנית פינטו מנסה להתאבד, בשנים האחרונות הרבנית ניסתה מספר פעמים לעשות זאת. על פי ההערכות, מלכתחילה סבלה הרבנית פינטו מקשיים נפשיים אולם החקירות סביב בעלה וההאשמות נגדו על כך שהעניק שוחד לתת ניצב אפרים ברכה ז"ל, החריפו את מצבה וגרמו לקושי נוסף.

היום הגיב הרב לראשונה על מותו של תת ניצב אפרים ברכה, על הודאתו במתן שוחד ועל מחלת הסרטן בה הוא נלחם ""הנה אחיי ורעיי, מתחילת הימים המורכבים, אשר כפו עלינו, השתדלנו לעמוד בפרץ, במתי מעט, בלי לערב ולשתף אף אדם מקהילתנו הקדושה ובוודאי לא, את הקהילה בתור קהילה, למרות כל המים הזדוניים אשר עברו עלינו, עמדנו, ימים כלילות, ביסורים אכזריים אשר שום אדם לא התנסה", מספר הרב לחסידיו.

עוד הוסיף הרב כי "בארץ, אשר חרטה על דיגלה את החירות, היינו כצאן לטבח באין מושיע ובלי רחם ובלי אוזן קשבת לשמוע את שלנו ואת אשר על ליבנו ואת אשר בידנו; ובכל פעם אשר הבינו והרגישו שהאמת עומדת לצאת לאור, אטמו חתמו וסתמו בדרך אשר אינה מקובלת ואינה ראויה בשום דת ובשום משפט בעולם".

"וצועקים אנו בשער בת רבים בצעקה, צעקה מהפה, מהיד, מהלב ומעומק הנשמה, שלא נעשתה איתנו לא חקירת אמת, לא בירור אמת ולא משפט צדק", אומר הרב פינטו, "וכבר אמרו לנו רבותינו, שיש דין למטה, אין דין למעלה וכאשר אין דין למטה, יש דין למעלה וסיפורים, כסיפור אשר עבר עלינו, קוראים אנו רק במדרשים ובסיפורים אשר היו בימי חורבן הבית".

"ומבקשים אנו מכל בני קהילתנו הקדושה ומכלל עם ישראל להעתיר בעדי, להנצל מהמחלה הנלחמת בחיי ולראות את אחרית הניסיון איך שהאמת יוצאת לאור ומקווים ומצפים אנו ומתפללים לקב"ה, שמי שהיה חלק מזה יקום ויודה על האמת וכך ימנע סבל עצום מן החיים ומן המתים", מבקש הרב.

הרב התייחס להודאתו במתן שוחד לתת ניצב אפרים ברכה ואומר: "וגם אם יעלה בדעת אדם לשאול ולומר על זה שהודנו על שוחד ח"ו חוזרים על המילים שאמרנו במקום המשפט: 'אני מודה שאם זה שדווחתי לאף בי אי ולניצב במשטרת ישראל על הכסף הזה שנתתי, אם זה נקרא שוחד, אני מודה בשוחד כזה', וחוזרים אנו ואומרים שכל מילה אשר אמרנו יש לנו ראיות וחיזוקים ותמיכה ואבן מקיר תזעק וימים יגידו. וכמו שביקשנו במקום המשפט להביא בפני אותו שופט את הראיות לשוחד והכל היה אטום חתום וסתום ורק פזמון אחד שמענו: אם תדברו כל הסכם ישבר והרבנית תהיה צפויה שנים רבות להתמודד במשפט ארוך".

הרבנית פינטו

 

"וידעו אחיי ורעיי", אומר הרב פינטו לקראת סיום, "שפעם אחת הסכימו לשמוע את אשר אמרנו בתחילת הדרך ורק שני דברים שמעו, ותרעש הארץ ותגעש, ואם היו בודקים מלכתחילה כל מילה שאמרנו, הדברים היו הפוכים מיסודם והיריעה עוד ארוכה ועוד רבים נמצאים בתוכה".

"ומבקשים אנו מאחיי ורעיי, העתירו בעדי ובעד ביתי ובעד משפחתי כי עת צרה היא ליעקב ובזכות אבותינו ורבותינו ורבנו האר"י הקדוש, שהיום יום הילולתו, נזכה לראות, ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".