ashdod10 logo

מורים במקיף א' : לפרסם מכרז למנהל המקיף עכשיו ומייד

המורים במקיף א' דורשים שהעירייה תפרסם בהקדם מכרז לניהול בית הספר, זאת לאחר שהביעו חשש שהעירייה אינה מתכוונת להוציא מכרז למנהל למקיף ומתכוונת להאריך את כהונתה בתפקיד של המנהלת הזמנית הדס בן שושן
רבקה יניב | שישי, 17 יולי 2015 14:55

חששם של המורים התעורר לאור העובדה שהעירייה כבר הוציאה, כמתחייב מהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך,  לפני מספר שבועות מכרז למנהל מקיף י"א ברובע י"ז. ז את בעקבות הודעתה של מנהלת המקיף סוזי לוויאן על רצונה אחרי שנתיים בתפקיד, לפרוש ממנו ולצאת לחל"ט. מה שעוד חיזק את חששם זו הפרשה שהיתה לפני כשנתיים במקיף אמי"ת ב' כאשר העירייה לא הוציאה מכרז כמתחייב  והאריכה בשנה נוספת את מינויו הזמני של מנהל בית הספר בועז חן ציון. כזכור, הפרשה הזו הגיעה לבית המשפט לעניינים מנהליים לאחר שחברת המועצה הלן גלבר עתרה נגד הארכת המינוי הזמני של חן ציון ובית המשפט חייב את העירייה להוציא מכרז למנהל קבוע.

נכון לעכשיו כאמור, מנהלת את מקיף א' במינוי זמני, בן שושן, שנמנתה עד המינוי המדובר על הנהלת מקיף ג' וכיהנה שם כמרכזת שיכבה ומרכזת חינוך חברתי. בן שושן מונתה לתפקיד הזמני בפברואר האחרון במקום חנה מנור שנסעה לסין עם בעלה, צבי, שהתמנה למנהל מפעלי חברת אגן אדמה בסין. כשבן שושן מונתה לממלאת מקומה הזמני של מנור המורים במקיף א' התרעמו על כך שמונתה לתפקיד מנהלת מחוץ לבית הספר, גם אם מדובר במינוי זמני. אלא שגורמים בעירייה טוענים שבזמנו לא נמצא במקיף א' מורה מהצוות שהיה מוכן לקחת על עצמו את תפקיד הניהול הזמני. עכשיו, מתברר, יש מורים שמעוניינים להתמודד במכרז על ניהול בית הספר, אם וכאשר העירייה תפרסם אותו.

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אם התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימונה ממלא מקום למשרה למשך התקופה שבה המשרה אינה מאוישת, אך לא מעבר ל-27 באוגוסט של אותה שנה. על פי משרד החינוך רצוי למנות כממלא מקום למשרה סגן מנהל או עובד הוראה בדרג ניהולי נמוך יותר ( כמו מרכז שכבה ר.י) או מורה מבית הספר. כל זאת לפי המלצת המפקח על בית הספר,  במטרה לשמור על יציבות בית ספרית.

ממחוז הדרום במשרד החינוך נמסר כי " פרסום מכרזי ניהול עבור מוסדות חינוכיים על יסודיים הינו בתחום אחריות הרשות המקומית. מבדיקה נמצא כי יפורסם מכרז לקראת שנת הלימודים הקרובה תשע"ו בהתאם לנהלים המקובלים".

נתוני הניסיון וההשכלה הנדרשים על ידי משרד החינוך, וממילא על ידי הרשות המקומית, לניהול בית ספר על -יסודי הם: רישיון הוראה לבית ספר על יסודי הם ;5 שנות ניסיון בהוראה בפועל, בחינוך העל יסודי; תואר שני במינהל חינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ואם התואר השני הוא בתחום אחר יש ללמוד לימודי השלמה במינהל מערכות החינוך או בארגון וניהול מערכות חינוך; תעודת סיום של התוכנית להכשרת מנהלים. בהקשר לכך, באשר לטענות מורים במקיף א' שלבן שושן אין לכאורה את הנתונים העונים על הדרישות לניהול בית ספר על יסודי, נמסר ממינהל החינוך בעיריית אשדוד כי למנהלת (בן שושן ר.י)  "יש את כל הנדרש כדי לנהל בית ספר, בכלל זה תואר אקדמי ותעודה מטעם קורס מנהלים של 'אבני ראשה' ".

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.