ashdod10 logo

צו סגירה מינהלי למפעל 'קורנס' המזהם באשדוד

בתוך 48 שעות יכנס לתוקף צו סגירה מנהלי למפעל 'קורנס מפעלי עופרת בע"מ' באשדוד בגין חריגות ועבירה על חוק זיהום אוויר. הצו ניתן לאחר פעילות אכיפה של המשרד לאיכות הסביבה, איגוד הערים חבל יבנה ועיריית אשדוד.   
בר רבינוביץ | שלישי, 09 יוני 2015 22:25

המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה ועיריית אשדוד פועלים באינטנסיביות רבה על מנת להבטיח כי תושבי אשדוד והסביבה יינשמו אויר נקי. במסגרת זו מתקיימת פעילות אכיפה מוגברת כנגד מפעלים מזהמים והיום הוציא מנהל מחוז דרום צו סגירה מינהלי כנגד מפעל קורנס בא. התעשיה הצפוני, בגין חריגות ועבירה על חוק זיהום אוויר. הצו ייכנס לתוקף תוך 48 שעות.

גופי האכיפה ועיריית אשדוד ממשיכים לפעול יחדיו על מנת להבטיח  לתושבי אשדוד אוויר נקי ברמת איכות גבוהה, אם באמצעות פעילות מניעה ואם באמצעות פעילות אגרסיבית כנגד  העוברים על חוק אוויר נקי ואיכות הסביבה.

'הקורנס מפעלי עופרת בע"מ' הוא המפעל השני בגודלו במזרח התיכון להתכת עופרת. המפעל מייצר עופרת וסגסוגות שונות של עופרת באיכות גבוהה עבור יצרני מצברים ועבור תעשיות רבות אחרות של מוצרי עופרת בארץ ובחו"ל. שבעים אחוז מייצור העופרת במפעל הקורנס מופנה לייצוא ללקוחות בחו"ל: באירופה, באפריקה ובהודו. המפעל נמצא באיזור התעשיה הצפוני בעיר.