ashdod10 logo

עדכון: שלושה ילדי בית ספר יסודי שהוכרזו כנעדרים אותרו בחוף לידו

אנשי עיריית אשדוד חוו שעות מחרידות כאשר 3 תלמידי בית ספר "יהלום" לא חזרו לביתם מההסעה, 2 בנות ובן. הוקם מוקם חפ"ק מאולתר לחיפושים ברחוב הפלמ"ח בעיר
מייק ויצמן | חמישי, 05 ספטמבר 2019 16:26

אנשי עיריית אשדוד חוו שעות מחרידות כאשר 3 תלמידי בית ספר "יהלום" לא חזרו לביתם מההסעה, 2 בנות ובן. הוקם מוקם חפ"ק מאולתר לחיפושים ברחוב הפלמ"ח בעיר

טל, גל ותהל הם ירדו מהסעה של בית הספר קו 73 של אפיקים בתחנה של שד' הפלמ"ח עוזיהו בשעה 14:00-14:15. "המוקד העירוני כרגע מחפש במצלמות" מאשר את פני הדברים קב"ט העירייה אריה איטח

לאחר סריקות ובדיקת מוקד המצלמות הילדים אותרו בחוף לידו באזור מלון ווסט על ידי אחד האבות של הילדים.