ashdod10 logo

בית המשפט ביטל את האישור לזיהום נחל לכיש

בית המשפט ביטל  בהחלטה תקדימית את הצווים שהוציא מנהל רשות המים להזרמת השפכים לנחל לכיש
מייק ויצמן | חמישי, 25 יולי 2019 13:16

בהחלטה תקדימית בית המשפט המחוזי קיבל היום את ערר עיריית אשדוד וביטל צווים שהוציא מנהל רשות המים שהתירו לגרום זיהום משמעותי לנחל לכיש וחופי העיר אשדוד.

מההחלטה עולה כי מנהל רשות המים לא יהיה רשאי בעתיד לאשר הזרמה שתזהם את מי הים, ללא בחינה ומעורבות של הוועדה האמונה על מניעת זיהום הים. הערר לבית הדין למים הוגש על ידי עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד שיוצגו על ידי עורך דין אמיר ברק וכן 400 גולשים ושוחרי ים אשר יוצגו על ידי עורך דין טדי מנשה אשר הינו גולש בעצמו.

1c43e2276c010000090037f69846f96a f original copy.pdf Google Chrome 2019 07 25 13.20.45