ashdod10 logo

פשיטה של מס הכנסה באשדוד: רבע מהעסקים שנבדקו לא רשמו ההכנסות כחוק

בביקורת של מס הכנסה באשדוד עולה כי ב25% מהמעסיקים שנבדקו, לא נרשמו הכנסות כדין. בעל חנות גלידה לא שמר את סרטי הביקורת מהקופה הרושמת של העסק וכשנשאל לפשר הדבר השיב: "לא ידעתי שצריך לשמור"
מערכת האתר | חמישי, 11 יולי 2019 12:23

למבקרי מס הכנסה נכונה התרחשות מפתיעה בעת ביקורת בחנות למכירת וילונות באשדוד, שם העביר בעל החנות את האחריות בגין אי רישום הכנסות אל העובדת החדשה וטען: "זו עובדת חדשה היא לא ידעה שצריך להוציא קבלות". מסעדן "עסוק" שלא רשם את הכנסותיו אמר למבקרים: "כנראה לא הספקנו לרשום". בעל חנות גלידה לא שמר את סרטי הביקורת מהקופה הרושמת של העסק וכשנשאל לפשר הדבר השיב: "לא ידעתי שצריך לשמור... לא ידעתי".

המקרה ארע בעת מבצע ביקורת של מס הכנסה בבתי עסק באשקלון, אשדוד וקריית גת, אשר כלל 54 ביקורות, מהן עלה כי ב- 25% מהעסקים שנבדקו, לא נרשמו הכנסות כדין. מבצע, שנוהל על ידי עובדי משרד פקיד השומה אשקלון, התקיים הפעם בשעות אחר הצהרים והערב המאוחרות, בבתי עסק בתחום המסחר, השירותים והמקצועות החופשיים.

מספירת הקופה במספרה נמצא סכום עודף שלא תועד בספרי העסק. הספר מיהר להסביר: "בסוף היום אני מוציא קבלות". עורך דין שלא רשם הכנסה במזומן שנמצאה על שולחנו בעת הביקורת, טען בפני המבקרים: "היה לחץ ואני היחיד שמוציא קבלות וחשבוניות ולכן אני מוצא את הזמן בסוף היום ואני רושם בסוף היום". גם קוסמטיקאית שלא רשמה הכנסותיה טענה "אני בלילה בודקת בבית ומה שלא רשמתי אני מוציאה קבלה".

פעילות ביקורת זו, נערכה כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור. זאת, במסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור ושימור יכולת ההרתעה, הרחבת המודיעין, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.