ashdod10 logo

מי מסיר מודעות של הזמרת ירדנה?

מודעות על הופעה של הזמרת ירדנה שהודבקו על גבי לוח מודעות בסיטי הוסרו על ידי אלמונים, כמה שעות לאחר תלייתן. במקומם נתלו מודעות פוסטרים העוסקים בחזרה בתשובה
ענת ביגר | חמישי, 11 יולי 2019 11:52

לקראת הופעתה של הזמרת ירדנה באשדוד, תלה המפיק שלה איציק כרמונה כרזות של ההופעה הצפויה על גבי לוחות הקיר, בין היתר ברובע הסיטי. לתדהמתו המודעות הוסרו תוך כמה שעות ובמקומן הודבקו כרזות העוסקים בכנס חזרה בתשובה. לדברי המפיק, לפני כשבועיים טרח אלמוני להשחית את המודעה של הזמרת ירדנה, אך הפעם המודעות פשוט הוסרו. "תליתי כ- 14 פוסטרים של ההופעה ברחבי אשדוד. בין היתר בסיטי. זה היה בשישי, ביום ראשון נדהמתי לגלות שהמודעות הוסרו או שעל המודעות הודבקו כרזות של חזרה בתשובה. זה רובע חילוני, אבל הלוח מלא במודעות בעלות תוכן חרדי ועל חשבון המודעה של הזמרת ירדנה" הוא אומר בכעס.

לדבריו, מי שבחר לתלות מודעה על גבי המודעה של ירדנה העדיף לכסות את המודעה הזו ולא לתלות על מודעות בעלות תוכן דתי. "הזמרת ירדנה גם היא יהודיה, שגדלה בנעוריה באשדוד. והיא גם מדליקה נרות וחוגגת חגים וצמה בכיפור. זה נקרא גזל. לקחת ממישהו אחר את הפרנסה".

המפיק פנה למוקד העירוני."במחלקת פיקוח ענו לי שמדובר בלוחות מודעות ציבוריים ואין מה לעשות, ושמותר לתלות פוסטר אחד על השני. אני מוכרח לציין שבחלק גדול מהמודעות הענקיות של עצרות חזרה בתשובה או כנסים חרדים יש חסות של עיריית אשדוד. הלוגו של עיריית אשדוד מופיע שם. לא ברור לי למה עיריית אשדוד לא גוערת באלה שמפרסמם 2-4 מודעות ענקיות כמעט על כל לוחות המודעות באשדוד, ובכך מפחיתים את הסיכוי של אחרים להתפרנס. אחרים שרוצים לתלות מודעות שלא בהכרח קשורים לקטע הדתי אלא אמנותי, תרבותי שונה" הוא אומר.

אחרי

המפיק מציין כי הוא לא אנטי חרדים. "אני מוכרח לציין שגם אני שומר מסורת במובן מסוים. מניח תפילין לפעמים, חוגג את החגים. עושה קבלת שבת. צם בכיפור ולפעמים הולך בערב שבת לבית הכנסת. אין לי עוינות כלפי הדתיים או החרדים, ואני לא אנטי-דתי בכלל. אלא מה שמפריע לי זה הקטע שאותם אלא שהורידו לי את הפוסטרים פוגעים בפרנסה ובפרסום של הזמרת, בסך הכל אנו רוצים לקיים מופע במונארט ב-25.7.2019 ולא רוצים לריב עם הדתיים או החרדים. או לכפות את אורח החיים שלנו עליהם. אף אחד לא מכריח אותם לבוא להופעה. בסך הכל תליתי פוסטר אחד בכל לוח מודעות בסיטי בחלק מלוחות המודעות בשני הצדדים אבל ווידאתי שיש מקום לאחרים לתלות. עצם זה שהם תולים 2 מודעות כאשר אחת מהן מסתירה את המופע של הזמרת ולא מסתירה הודעה של דתיים אלא בכוונה של הופעה הזמרת מצביע על כך שיש להם משהו נגד ההופעה של זמרת. או על העיצוב של המודעה" .

מעיריית אשדוד, טרם נמסרה תגובה לטענותיו של המפיק.