ashdod10 logo

ספר תורה, תרומת משפחת אדרעי הוכנס בשמחה גדולה לבית החולים אסותא באשדוד

מטופלי בית החולים, בני משפחה ומבקרים, שמחו  בשמחת התורה, עם הכנסת ספר התורה לבית הכנסת, תרומת משפחת אדרעי וביוזמת מנהל המשק, מר מאיר רביבו.
מערכת אשדוד10 | רביעי, 10 יולי 2019 10:55

 

את הארוע שהתקיים בלובי בית החולים הנעימה מקהלת תלמוד תורה "מורשה" בשירים לכבוד התורה, לצד המתנדבים המשמחים מידי שבוע את המטופלים ואשר הארוע נוצל גם להבעת הערכה והוקרה להם על פעילותם ותרומתם.
בסיום הארוע הוכנס ספר התורה להיכל ברוב שירה וזמרה, ובהשתתפותו של רב העיר הגאון רבי יוסף שיינין שליט"א שכיבד בנוכחותו ובדבריו את הארוע החגיגי.