ashdod10 logo

עיריית אשדוד לא הסדירה תקציב לגנים - ההסתדרות מאיימת בשביתה

הסתדרות המורים הכריזה על סכסוך עבודה לאחר שחמש רשויות, ואשדוד ביניהן, לא הסדירו את תקציב ניהול הגנים
מערכת האתר | ראשון, 19 מאי 2019 11:23

מהסתדרות מורים נמסר כי כעת נאלצות הגננות לנהל את תקציב הגן מחשבונן הפרטי וזאת בניגוד להוראת החוק. על פי חוק יש להפקיד את הכספים בחשבון בנק נפרד על שם המוסד שהגננת היא מורשת חתימה בו. אולם בפועל הרשויות לא פותחות חשבונות כאלה והגננות נאלצות להפקיד את הכספים לחשבונן הפרטי.

עוד נמסר כי אם הרשויות לא יגיבו עד מחר - ההסתדרות תשקול להשבית את הגנים. מכתבי התרעה נשלחו לפני חג הפסח וסכסוכי עבודה נשלחו בשבוע שעבר.

משרד החינוך במחוזות השונים נמנע מלנקוט עמדה ולא פועל כמתחייב לאכיפת העיריות בהתאם להוראות החוק.


מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד מגנה בכל תוקף את המצב שנוצר: "העיריות אינן פותחות עבור גני הילדים בערים חשבונות תאגיד כמתבקש על פי הוראות תקנות לימוד חובה (יעוד כספי תשלומים) תשס"ד-2004. לא זו בלבד, אלא שהגננות אף נדרשות לפתוח חשבון בנק פרטי על שמן, אליו מופקדים כספי הגן. זהו מצב בלתי נסבל, שמנוגד לחוק ועלול אף לפגוע בגננות, לרבות מול רשויות מס הכנסה".

 

ממינהל החינוך נמסר:

באשדוד קיים נוהל הידוע ומוסכם על משרד החינוך לפיו, תשלומי הורים נגבים ע"י העירייה ומנוהלים בחשבון העירייה. ההורים מקבלים את כל השירותים שקבע משרד החינוך, למעט 2 סעיפים: מסיבות ותשלומים מרצון.
בסעיפים אלה רשאים ההורים לפתוח חשבון עצמאי מבלי התערבות העירייה.
לאחר הבהרת הנושא מול הסתדרות המורים אנו רואים זאת כעניין פתור שמקורו באי הבנה כאמור.