ashdod10 logo

משרד פנים לא מאשר את ההחלפה של ולדימיר גרשוב במחליפו עו"ד דרך: "יש צורך בשימוע"

משרד הפנים מסרב לאשר את ההחלטה של מועצת העיר אשדוד להחלפה של גרשוב ולדימיר בחנוך דרך ארליך בראשות חפ"א. הסיבה: על פי החוק יש צורך בנימוקים והסברים להחלפה של חבר מועצה באחר וכן יש להביא את גרשוב למעין שימוע במועצה. דבר שלא נעשה. בעירייה טוענים שההחלטה חוקית. בינתיים הכל נראה תקוע
מערכת אשדוד10 | שישי, 10 מאי 2019 17:38

על זה לא חשבו בעיריית אשדוד. ההחלפה של ולדימיר גרשוב יו"ר חפ"א בחברו לסיעה, עו"ד חנוך דרך אלריך נתקלת בקשיים מצד משרד הפנים, שמבקש מהיועץ המשפטי לעירייה לפעול על פי הנחיות משרד הפנים, שטוען כי ההחלטה לא תקינה לכאורה. משרד הפנים לפי שעה לא מאשר ההחלטה להחליף את גרשוב בעו"ד דרך ונוצרה סיטואציה בעייתית.

תזכורת: גרשוב הודח בעצם על ידי ראש סיעתו, ממלא מקום ראש העיר, סניה כצנלסון לאחר שזה סירב לבצע מהלך הדחה של המנכ"ל, יהודה אבידן. לשם כך החליט כצנלסון להחליף אותו בנציג אחר, בעו"ד דרך שאמור להוביל את מהלך ההדחה של אבידן. ההחלפה במועצת העיר לפני כחודשיים  קיבלה רוב במועצת העיר למרות מחאתם של אבידן וגרשוב, שטענו כי מדובר בהליך לא חוקי שנועד להדיחו. כמו כן טענו כי גרושב מנהל את חפ"א 20 שנה ואין סיבה להחליפו ומעולם לא נטען נגדו דבר.

מנכ"ל העירייה,אילן בן עדי דווקא כן טען במועצת העיר לפני חודשיים נגד השניים ותיאר התנהלות בעייתית לכאורה. 

כך או כך, בין משרד הפנים לבין עיריית אשדוד חילופי מכתסים בעיקר בין היועצים המשפטיים באשר לחוקיות ההחלטה להחליף את גרושב. יצויין כי עו"ד דרך כבר מנהל את חפ"א כיו"ר וזה רק מוסיף לבעיתיות באשר למה שעתיד לקרות להחלטות שיקבל ובמידה והמינוי ייפסל וגרושב יוחזר לתפקידו. 

גורם במשרד הפנים הסביר כי המהלך הזה של החלפת נבחר ציבור לראשות תאגיד היא לא דבר של מה בכך. על פי החוק לא ניתן לבצע החלפה למעט במקרים חריגים של מעילה באמון. במקרה דנן יש צורך בנימוקים כבדי משקל באשר להחלטה להחליף יו"ר תאגיד עירוני, שפועל כידוע על פי חוקים של חברות ממשלתייות. על פי החוק במידה ורוצים להחליף נחבר ציבור בתפריד כזה בכיר יש גם צורך להביא אותו למעין שימוע במועצת העיר להטיח נגדו מה יש ולבקש תגובתו.