ashdod10 logo

נמל אשדוד יחובר לגז טבעי

בהסכם בין חברת נמל אשדוד לחברת נגב גז טבעי דרום שנחתם היום, יום רביעי הוא צעד נוסף בו מובילה ההנהלה את הנמל לעצמאות אנרגטית. ההסכם יאפשר את חיבור נמל אשדוד למערכת הולכת הגז הטבעי והוא תנאי להקמת תחנת כוח פרטית שישמש את צורכי האנרגיה של הנמל ולקוחותיו
מערכת האתר | שני, 15 אפריל 2019 13:38
נמל אשדוד יחובר לגז טבעי צילום: נמל אשדוד

נמל אשדוד יחובר למערכת הגז הטבעי ויחסוך מיליוני שקלים בהוצאות האנרגיה

יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד אורנה הוזמן בכור ומנכל החברה יצחק בלומנטל חתמו היום על הסכם עם חברת נגב גז ונציגיה אייל נחמן יו'ר החברה ומשה שפיצר.

בנוסף לייצור החשמל בוחנת חברת הנמל מספר פרויקטים משלימים המתאפשרים בזכות חיבור הנמל למערכת הולכת הגז הטבעי. החברה בוחנת את האפשרות להתבסס על אנרגיה החום השיורית מתחנת הכוח להקמת בית קירור בתוך הנמל. בנוסף, נבדקת האפשרות להקים תחנת תדלוק בגז לגוררי המכולות בנמל והקמת מתקן מיקרו הנזלה לייצור גז טבעי נוזלי (LNG) לתדלוק גוררים, כלי רכב כבדים וציוד תפעולי.


הגז הטבעי שיזרום בתשתית ההולכה של נמל אשדוד הוא תחליף יעיל, זול ונקי ממקורות אנרגיה כמו מזוט, סולר ובנזין המשמשים גם הם להפקת אנרגיה, אך הם נחשבים לדלקים מזהמים ויקרים בהרבה.

יור דירקטוריון חברת הנמל אורנה הוזמן בכור בירכה: "זהו יום מרגש ובעל חשיבות לאומית. אני סוגרת מעגל בו פתחתי כשהייתי מנכ"ל המשרד האנרגיה וקידמתי רבות את הנושא. נמל אשדוד הוא השער הכלכלי של ישראל, וכעת גם השער האנרגטי של הגז. הנמל מהוה נכס אסטרטגי של חיבור הגז לדרום ולמפעלים הסובבים אותו. זהו תהליך חשוב שמקדם את המוכנות של החברה לתחרות ומוריד את יוקר המחיה. הדירקטוריון זיהה את המהפכה המתעתדת להיות בעולם הספנות והצורך להפעלה ירוקה של הנמלים והספנות והסכם זה בא לתת מענה לאתגר. אני מעריכה שלא ירחק היום ובו גם האניות יופעלו באמצעות גז ועלינו להיות ערוכים לכל התרחישים."

מנכ"ל החברה יצחק בלומנטל אמר כי "אנו עומדים בפתחה של תקופה שיכולה להוביל ליישומים של שימוש בגז בתחומים שונים, שלא את כולם אפשר לחזות כבר היום. חיבור הגז לנמל אשדוד מהוה נדבך בסיסי בקידום הארגון ופיתוח תשתיות מודרניות וירוקות. אחד מהרווחים החשובים לנמל מחיבור הגז לחברה היא היתרות החשמלית (פתרון לזרימת חשמל רציפה) שהוא מקנה בתקופות מאתגרות וזאת במיוחד לאור הצורך להפעל את מנופי החברה המופעלים חשמלית."