ashdod10 logo

בית ספר 'היובל' באשדוד זכה בפרס כספי

מדובר בפרס חינוך ארצי בנושא זהירות בדרכים נגישות ואורח חיים בטוח לשנת תשע"ט ויקבל 5,000 שקלים
מערכת האתר | שישי, 12 אפריל 2019 23:49

מדי שנה מוענק פרס הצטיינות לבתי-ספר יסודיים ועל יסודיים מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים על הצטיינותם בפעילויות חינוכיות מגוונות וייחודיות בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים. חמישה בתי ספר הגיעו לגמר לאחר שעברו את שלב השיפוט המחוזי, שניים מהם ממחוז הדרום. בתום השלב המחוזי, בחנה ועדה ארצית את בתי הספר המצטיינים ואת הפעילות הייחודית של כל אחד מהמוסדות.

אמות המידה שבתי הספר המצטיינים נבחרו לפיהן כללו בן השאר: יוזמות ופעילויות ייחודיות ויצירתיות בנושא בטיחות בדרכים, שילוב טכנולוגיות עדכניות ובניית מודלים להרחבת הפעילות בקרב הקהילה, שיתוף ההורים, ופעילות נוספות כגון הפעלת נאמני הסעות בבתי ספר בהם מופעלות הסעות תלמידים וחנייה של כלי רכב ליד בתי הספר, חונכות והתנדבות, חדשנות ומעורבות בקהילה. כמו-כן, נבחנה מידת האינטגרציה שמתקיימת בבית הספר בין לימודי הבטיחות בדרכים לבין מקצועות הלימוד השונים, נגישות ואורח חיים בטוח.

רם זהבי מנהל מחוז הדרום במשרד החינוך: "חינוך לבטיחות בדרכים הוא נושא חשוב מהמעלה הראשונה. מחוז הדרום שם דגש חזק על תחום בטיחות בדרכים ונגישות ולא בכדי זכו שני בתי"ס מהמחוז בפרס היוקרתי. אני גאה בבתי הספר על הטמעת ערכים של טיפוח מודעות לאורח חיים בטוח".

בית ספר היובל באשדוד הציג מעטפת בטיחות מיטבית, שיתוף פעולה עם גורמים בקהילה ומעורבות הורים במטרה להנחיל בדרך של חוויה ידע והפנמה של מושגי זה"ב בסיסיים.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.