ashdod10 logo

בשורה טובה: מחלקת נוער וצעירים במנהל הרווחה, מתרחבת

יחידת הנוער מהרשות להתמכרויות תועבר להיות חלק מרכזי במחלקה לנוער וצעירים במנהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד
מערכת אשדוד10 | רביעי, 20 מרס 2019 15:27

בעקבות הנחייתו החד משמעית בכתב של מנהל המחוז במשרד הרווחה ליישם את תוכנית "כתף אל כתף" לקליטת עובדים עו"ס ברשויות המקומיות. המשמעות ,עו"ס יועסקו באופן ישיר תחת פיקוח מקצועי ע"י הרשות המקומית באמצעות תקנים , אשר יוקצו ע"י משרד הרווחה בהתאם להסכמי השכר. הסיוע והטיפול יהיה גדול יותר ומקצועי יותר והצעירים יזכו לטיפול רחב יותר תוך כך שהם יקבלו סל שירותים כפול ומקצועי יותר מציינים במנהל לשירותים חברתיים.

רונית צור,ראש מנהל שירותים חברתיים בעיריית אשדוד: "מנהל שירותים חברתיים מתמחה בטיפול בנוער וצעירים בסיכון, מניפת הסיוע והטיפול המקצועי הינה מהטובים בישראל. החלטת מנהל המחוז במשרד הרווחה, לאגד את השירותים כולל תגבור עו"ס במחלקה הינה נכונה ובעיקר מקצועית מאוד לאור זאת שכעת כלל טיפול הכולל , איתור סיוע וליווי יהיה תחת קורת גג אחת. בכך תזכה גם לקבל שירותים רחבים יותר לאור זאת שמנהל לשירותים חברתיים נותן מענה על רצף השירותים לנוער וצעירים במצבי סיכון וסכנה"

משרד הרווחה מתקצב את שכר העו"ס לטיפול בנוער ומבוגרים ולכן אינו מוכן שהטיפול והליווי המקצועי יבוצע מחוץ למסגרת מנהל הרווחה. כיום התקציב עומד על 650 אלף ₪ בשנה לחמישה עובדים סוציאליים( עו"ס יחידה, מרכז יום, מרכז מטר"א, מרכז תעסוקה )

בעיריית אשדוד, בחנו את ההחלטה מתאריך 20 בפברואר ,ולאחר ההבנה החד משמעית שעתיד המימון ע"י משרד הרווחה יפסק הוחלט לפעול בנושא. לאחר בחינה מעמיקה נוספת, ולאור ההבהרות החוזרות של משרד הרווחה הובן שבמידה והעירייה לא תפעל ע"פ ההנחיות ,יופסק התקצוב והיחידה תיסגר והטיפול בבני הנוער ייפגע באופן משמעותי.

בנוסף, ההחלטה למרכז את הטיפול תחת קורת גג אחת ולא לפצל תחת מספר מסגרות כולל פיזור התקציבים ולאור החשיבות של הנושא תועבר האחראיות המלאה לטיפול בצעירים ונוער למנהל שירותים חברתיים בעיריית אשדוד אשר נערך כבר להוצאת מכרזים כפי שהתבקש ע"י מנהל המחוז.