ashdod10 logo

חגיגת השכר הגדולה בנמל אשדוד ובעיריית אשדוד: מרוויחים לא רע בכלל

חגיגת השכר הגדולה בגופי המשק הציבוריים שמתפרסמת היום מובילה למסקנה אחת ברורה: טוב לעבוד בגוף ציבורי שכזה: בנמל אשדוד או בעיריית אשדוד. כנסו ותתרשמו מהשכר שמקבלים עובדים אלה לכל חודש עבודה
מערכת אשדוד10 | שלישי, 19 מרס 2019 17:14

מנתונים שמפרסם היום קובי נתן הממונה על השכר באוצר על גופי ציבור במשק, הכולל רשויות עולה כי מאוד כדאי לעבוד בנמל אשדוד ובעירייה. על פי נתוני הממונה על השכר באוצר שכר ברוטו הממוצע בעיריית אשדוד לעובד הוא: 14,042 שקלים לחודש.  הממונה מציג את שכרם של השיאנים בעיריית אשדוד וושב גם הפעם מדובר כמעט באותם עובדים בכירים שכל שנה מככבים בטבלת שיאני השכר: מבקר העירייה, מנכ"ל העירייה, הגזבר, מנהל כוח אדם, סגן מנהל החופים:

להלן צמרת הטבלה בעיריית אשדוד (עלות שכר) לשנת 2017:

מבקר העירייה: 64,298 שקלים.

מנהל אגף משאבי אנוש: 96,836 שקלים.

מנכ"ל העירייה הוא 44,784 שקלים

היועץ המשפטי 42,534 שקלים

גזבר העירייה 41,399 ששקלים

סמנכ"ל מינהל כללי 39,618 שקלים

מנכ"ל חפ"א 40,834 שקלים.

מנכ"ל החברה לתיירות 32,447 שקלים.

מנכ"ל תאגיד המים יובלים 40,695 ששקלים.

מנהל תחנת חופים 39,160 שקלים

מנהל המוקד העירוני 38,349 שקלים

מנהל הרווחה 38,327 ששקלים

ראש מינהל התפעול 37,778 שקלים

מהנדס העיר 37,739 שקלים

ראש מינהל חינוך 35,775 שקלים

מנהל אגף חינוך חרדי 30,821 שקלים

בראש רשימת 15 הגופים הציבוריים שבהם קיבלו את השכר הגבוה ביותר נמצאים, כמו בכל דו"ח בשנים האחרונות, עובדי נמל חיפה, ששכרם הממוצע היה יותר מ–33 אלף שקל. אחריהם נמצאים עובדי נמל אשדוד, עם משכורת ממוצעת של כ–30 אלף שקל. משכורת אחת הפתיעה: נתב בנמל מקבל כ100 שקלים לחודש