ashdod10 logo

ראש עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי ייעדר ממועצת העיר הערב. ממריא בצהריים לצרפת

ראש עיריית אשדוד יוצא בראש משלחת קטנה מקרב חברי המועצה להשתתף ביריד עולים מטעם הסוכנות היהודית שעוסק בעליית יהודי צרפת לישראל. ללסרי מצטרפים חברי המועצה מש"ס הרב יצחק טויטו וחברת המועצה סטלה וינשטין הממונה על הקליטה מטעם אשדוד ביתנו. נסיעתם אגב תאושר שכשהם יהיו בדרך לצרפת
מערכת אשדוד10 | רביעי, 06 מרס 2019 10:36

ראש עיריית אשדוד יוצא בראש משלחת קטנה מקרב חברי המועצה להשתתף ביריד עולים מטעם הסוכנות היהודית שעוסק בעליית יהודי צרפת לישראל. אליו מצטרפים שני חברי מועצה, יצחק טויטו מש"ס וסטלה וינשטן מאשדוד ביתנו. המשימה של המשלחה ליצור קשרים עם ה'ילה היהודית ביריד העולים מטעם הסוכנות ולנסות ולשכנע אותם שידיעו להשתקע באשדוד, שבה לא מעט עולים חדשים מצרפת.

יצויין כי הערב בישיבת מועצה בה ייעדרו השלושה תובא ההצעה לנסיעה שלהם לצרפת על פי סדר היום שנקבע במועצת העיר. את הישיבה ינהל בהיעדרו ממלא מקום ראש העיר, עו"ד גבי כנפו