ashdod10 logo

אז מי מתגורר בדירת המריבה?

בית המשפט באשדוד קיבל בקשה של אישה לבטל פסק דין נגדה בהעדר הגנה. האישה נתבעה על ידי ״עמיגור״ לפנות דירה ולשלם דמי שכירות
ענת ביגר | חמישי, 28 פברואר 2019 11:13
אז מי מתגורר בדירת המריבה? דוברות בתי המשפט צילום: הרשמת אירנה רוזן

באפריל 2018 פסק בית המשפט בתביעה של חברת ״עמיגור״ והורה לאננה (אילנית) טגניה, לפנות דירת ״עמיגור״ ולשלם את דמי השכירות. פסק הדין ניתן בהעדרה של טגניה. לאחרונה קיבל בית המשפט באשדוד את בקשתה של טגניה וביטל את פסק הדין נגדה.

טגניה עתרה לבית המשפט לבטל את פסק הדין שניתן נגדה, בטענה כי לא הייתה מודעת לקיום ההליך המתנהל נגדה מאחר ומעולם לא קיבלה לידיה את כתב התביעה. כן טענה שאינה דוברת את השפה העברית ולא התגוננה נגד ההליך שחברת ״עמיגור״ נקטה נגדה בשל היעדר הבנה באשר למשמעות ההליך ותוצאותיו. כן טענה שהיא לא מתגוררת בדירה ומי שמתגורר בה והתגורר בה בעבר יחד עם אמה המנוחה שהייתה בעלת הזכות לדיור ציבורי, הוא בנה, כלתה וילדיהם הקטינים.

הרשמת אירנה רוזן, דחתה את טענתה של טגניה שלא קיבלה את כתב התביעה לאחר שבעיון בתיק בית המשפט העלה כי כתב התביעה נמסר לידיה והיא חתמה על אישור המסירה, אולם לאור טענותיה "לעניין חובתה לשלם דמי שכירות בגין הדירה שאינה מתגוררת בה בפועל מעלה כי המדובר בטענות המצדיקות בירור לגופן, לרבות הטענות שבעובדה, ומשכך יש להורות על ביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד ולו מן הטעם הזה" כתבה הרשמת רוזן.