ashdod10 logo

תלמיד מאשדוד העפיל לחידון הארצי בגיאוגרפיה

השלב המחוזי בחידון "סובב ישראל" בנושאי גיאוגרפיה ויחסי גומלין אדם סביבה - תשע"ט התקיים ב- 26.2.2019 בבית הספר מקיף ז', הקריה באשדוד
מערכת האתר | רביעי, 27 פברואר 2019 15:27

תלמידי מחוז דרום ומחוז התיישבותי בדרום מ-15 בתי ספר השתתפו בחידון המחוזי "סובב ישראל", העוסק בנושאים סביבתיים בארץ ישראל. התלמידים אשר הגיעו לשלב המחוזי נבחרו בבתי הספר התיכוניים במחוז, מבני כיתות חטיבת הביניים לאחר שזכו בחידונים מקדימים אשר נערכו בבתי הספר שלהם.

בתי הספר שהשתתפו בשלב המחוזי הם: מאילת: מקיף רבין; מאופקים: התיכון הרב תחומי אמירים; משדרות: המקיף הכללי, גוטוירט; מאשדוד: מקיף א', מקיף ד', מקיף ו', מקיף ז' הקריה, מקיף ט', אמית י'; ישיבת אמית; מאשקלון: מקיף ד'; מעומר: מקיף עומר; משדה בוקר: התיכון לחינוך סביבתי;

מההתיישבותי: תיכון צפית- כפר מנחם, נופי הבשור.

הזוכים הם:

מקום ראשון: אילן יעקובי, צפית, כפר מנחם - המורה צבי טוקר

מקום שני: בן מיכאלי, מקיף עומר- המורה אילנה מלכה

מקום שלישי: איל פלק, מקיף א', אשדוד- המורה מרים חדד

שלושת התלמידים שזכו במקומות הראשון, השני והשלישי: יזכו להשתתף בחידון הארצי בירושלים אשר יתקיים ב-2.4.19, כ"ו אדר ב', בנוכחות ראשי משרד החינוך, קהל ותלמידים מכול רחבי הארץ.

הזוכה בשלב הארצי יזכה במלגה לשנת לימודים באוניברסיטה במחלקה לגיאוגרפיה.

9759758

זו השנה ה-15 בה מתמודדים תלמידי חטיבות הביניים בחידון בנושא ידע והבנה במתרחש בארץ ישראל. החידון, המתקיים ביוזמת הפיקוח על הוראת ה"גיאוגרפיה- אדם וסביבה" במשרד החינוך, זוכה מדי שנה למעורבות המורים והתלמידים לגיאוגרפיה במחוז, יהודים וערבים, חרדים, ממלכתיים, וממלכתי- דתי. בחידון נשאלים ונבחנים התלמידים על נופים ואתרים, אוכלוסייה והתיישבות, איכות הסביבה, קרקע ושטחים פתוחים, אנרגיה, תחבורה, כלכלה, מאפייני היישובים, ועוד.

במחוז דרום במשרד החינוך מציינים כי מטרות עריכת החידון הן לעודד ולטפח את הכרת הארץ ואת הקשר אליה בקרב התלמידים מכל המגזרים של החברה הישראלית, וכן לטפח את המודעות והאחריות לסביבה. "ההכנה לחידון מהווה תהליך לימודי חוויתי ומשמעותי בנושאים שהם בעלי חשיבות גדולה לעצם קיומנו בארץ. בתהליך הרב שלבי של החידון, מתעמקים התלמידים בהכרת נופיה האנושיים והפיזיים של ארץ ישראל ועוסקים בסוגיות ובדילמות אקולוגיות וחברתיות העומדות על סדר היום הציבורי בישראל", מציינים במשרד.

החידון נערך בשיתוף בין הפיקוח על הוראת ה"גיאוגרפיה- אדם וסביבה" במשרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, רשות העתיקות, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, המועצה לישראל יפה, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, האגודה הגיאוגרפית הישראלית והמרכז למיפוי ישראל.

השנה התארח החידון באשדוד, בבית הספר מקיף ז'.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.