ashdod10 logo

תושבים עוזבים את העיר: אשדוד במקום השני במאזן ההגירה השלילי

בשנת 2017 הגיעו לאשדוד 3,227 תושבים חדשים ועזבו אותה 6,230 תושבים. מדובר מאזן הגירה שלילי של -3,003 תושבים. היעדים המועדפים על תושבי אשדוד העוזבים: אשקלון, גן יבנה ותל אביב
ענת ביגר | חמישי, 21 פברואר 2019 12:29

נטישת תושבי אשדוד העוברים לערים אחרות בארץ נמשכת, כך עולה מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בנתוני מאזן ההגירה השלילי והחיובי ביישובים ומתייחס להגירה פנימית של תושבים. הנתונים מתייחסים לשנת 2017. מהנתונים עולה כי אשדוד במקום השני אחרי הבירה ירושלים ברשימת הערים עם מאזן שלילי של – 3,003 תושבים. כך עולה מפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) על פי הנתונים לשנת 20017 לאשדוד הגיעו 3,227 תושבים חדשים ועזבו אותה 6,230 תושבים.

תופעה מדאיגה זו נמשכת כבר מספר שנים. מנתוני השנים הקודמות עולה כי גם בשנה שקדמה לה עמדה אשדוד במקום השני. לפני הנתונים לשנה הקודמת 2016 עמד המאזן השלילי של אשדוד על – 2,075 בשנת 2016 קלטה אשדוד 3,463 תושבים חדשים אך 6,168 תושבי אשדוד עזבו את העיר לטובת יישובים אחרים. אשדוד מוקמה במקום השני במאזן ההגירה השלילי גם בשנת 2015. בשנת 2015 עברו להתגורר באשדוד 3,645 תושבים חדשים, לעומת 3,627 בשנה שקדמה לה. אבל עזבו אותה כמעט כפליים 6,147 – תושבים לעומת 5,907 שנה קודם. מרבית העוזבים את אשדוד בני .64-30כלומר מאזן שלילי של מינוס 2,502 כשבשנת 2014 היה מינוס 2,280 בלבד.

רבות נכתב על הסיבות שמובילות להגירה השלילית באשדוד, הגירה שברובה היא הגירת צעירים. בין הסיבות להגירת הצעירים מחירי הדירות באשדוד, מקומות תעסוקה והשכלה. ללא ספק, אשדוד לא השכילה לספק לזוגות הצעירים דיור מוזל, מקומות תעסוקה ועוד דבר שמביא אותם לעזוב את אשדוד לטובת ערים אחרות.

אשקלון היעד המועדף

בלמ"ס גם מפרסמים את היעדים המועדפים על העוזבים . מהנתונים עולה כי אשקלון היא היעד המועדף על צעירי אשדוד העוזבים. 988 תושבים עברו לאשדוד. במקום השני המועדף על עוזבי אשדוד ניצבת גן יבנה עם 537 תושבי אשדוד שעברו לגן יבנה בשנת 2017 כשתל אביב במקום השלישי עם 379 תושבים שעברו לעיר ללא הפסקה, המקום הרביעי שייך לירושלים עם 295 תושבי אשדוד שעברו לירושלים. ובמקום החמישי העיר ערד עם 246 תושבים שעזבו. אגב מטבלת המקומות שתושבי אשדוד החדשים הגיעו, נמצאת אשקלון עם 271 תושבים חדשים. ירושלים במקום השני עם 228 תושבים חדשים. במקום השלישי תל אביב עם 226 תושבים חדשים. במקום הרביעי בני ברק עם 151 תושבים חדשים וראשון לציון במקום החמישי עם 130 תושבים חדשים שהגיעו לאשדוד.