ashdod10 logo

עו"ד לחן הסיר מועמדות לכנסת מטעם הליכוד. עו"ד כנפו: "תומכים כעת בפנחס עידן"

עו"ד יאיר לחן מאשדוד הסיר מועמדות ולא יתמודד מטעם מחוז שפלה לכנסת. פנחס עידן יו"ר ועד עובדי שדות התעופה נתמך כעת על בכירי הליכוד באשדוד ונחשב לבעל הסיכויים הגדולים להשתחל לרשימת הליכוד לכנסת. עו"ד כנפו מבכירי הליכוד באשדוד:"תומכים בפנחס עידן לרשימת הליכוד לכנסת"
מערכת אשדוד10 | רביעי, 16 ינואר 2019 15:52

עו"ד יאיר לחן מאשדוד הסיר מועמדות ולא יתמודד מטעם מחוז שפלה לכנסת. עד לאחרונה  הוא נתמך על ידי עורך הדין גבי כנפו וד"ר יחיאל לסרי מבכירי הליכוד באשדוד. "בשים לב לחיבוק והעידוד מכל הסניפים בארץ ולאחר שבחנתי את מכלול השיקולים" אומר עו"ד לחן לאתר "אשדוד 10" " החלטתי לפרוש מהמירוץ ולא להגיש את מועמדותי באופן פורמלי. אני מודה לכל מי שתמך בי בפרט ולכלל חברי סניף אשדוד בכלל ומאחל בהצלחה לכל המתמודדים".

דוד אלבז ממשיך בהתמודדות והוא יתקשה לעבור את פנחס עידן יו"ר ועד עובדי שדות התעופה, בעל סיכויים הכי גדולים להיבחר בפריימירס לרשדימת הליכוד מטען שפלה. הוא נתמך כעת עם בכירי הליכוד באשדוד ונחשב לבעל הסיכויים הגדולים להשתחל לרשימת הליכוד לכנסת. אחד מבכירי הליכוד, עו"ד גבי כנפו מסר: "אחרי שלחן הודיע על פרישתו אנחנו מעביריןם את התמיכה בפנחס עידן"