ashdod10 logo

ממלא מקום ראש העיר, אבי אמסלם: "אם מוטי מלכא לא יעבוד על פי החזון שלי אני אחליף אותו"

הממונה על המשכן לאמנויות הבמה, ממלא מקום ראש העיר אבי אמסלם מתכוון לבחון את התאמתם של מוטי מלכא המנכ"ל של המשכן ואת סימונה מורלי מנכ"לית הרשות למאבק בסמים. "אני בעד להחליף כל קדנציה מנכ"ל כי לא בריא שמנכ"ל יכהן הרבה שנים" 
מערכת אשדוד10 | ראשון, 13 ינואר 2019 16:00

יו"ר ש"ס באשדוד, אבי אמסלם מתכנן לבחון את סוגית המנכ"לים של התאגידים שבאחריותו, מוטי מלכא מנכ"ל המשכן, ו אתי מורלי מנכ"לית הרשות למאבק בהתמכרויות. שני הגופים הללו תחת אחריות אמסלם. לדבריו. "אני בעד רענון בכל החברות העירוניות של מנכ"לים. זה נכון מאוד בכל משרד ממשלתי מחליפים מנכ"לים אחרי 4 שנים. לא תראה מנכ"ל מכהן יותר מקדנציה אחת. כאן בעיריית אשדוד יש מנכ"לים 10 ו20 שנה"

 

מהמוטי מלכא זה אומר, שאתה מחליף את מוטי מלכא ואת מורלי?

"אני אומר שכל קדנציה חייבים להלחליף מנכ"לים. אני אשב עם מלכא ועם מורלי ואבדוק . בסך הכל אני מנהל מדיניות ואם הם לא יפעלו על פי המדיניות שלי הם יוחלפו, חד משמעית"

ש. קיבלת תיאבון מסניה כצנלסון שרוצה להלךיף את יהודה אבידן כמנכ"ל חפ"א?

"לא יודע מה יש שם, לא שמעתי ולא מעורב. אני אומר שלא בריא שמנכ"ל יהיה יותר מקדנציה של 5 או 4 שנים. אם אחליט שמלכא ומורלי ישארו זה רק אם יקבלו את המדיניות שלי ברוח החזון שלי. יש לי הרבה דברים לברר ולבודק בטרם אחליט"

 

בשולי הדברים כצנלסון ככל הניראה יחליף את אבידן בתפקידו כמנכ"ל חפ"א. מהלך זה, סביר להניח לא יתקבל בהתנגדות של גורמים בקואליציה. בהסכם ההבנות הקואליציוני שחתם כצנלסון הוא ביקש לקבל אחריות ומעמד של פוסק ארחון בנושאים חשובים שבעזרתם הוא מתכוון לעבוד.