ashdod10 logo

מקורבו של כצנלסון יעקב שטרית :"כצנלסון מוכיח את עצמו"

מקורבו של סניה כצנלסון, יעקב שטרית, שריכז עבורו את מטה הוותיקים הבחירות לעירייה מגבה את המהלך של כצנלסון בסוגית סגירת בית הקפה בפארק ים אשדוד
מערכת אשדוד10 | שישי, 11 ינואר 2019 13:31

שטרית אומר כי בכך כצנלסון מיישם את האני מאמין שלו, שאיתו הוא רץ לבחירות. "זו הייתה הסיבה שהצטרפתי אליו כי גם אני כאיש מאמין ושומר שבת, מאמין באותה הדרך של חיה ותן לחיות, ובסיפור הזה של בית הקפה בשבת גם אני חושב שלא ניתן לשנות הסכם שנחתם טרם זמנו, ולפני הבחירות ולפני כניסתו של כצנלסון לעירייה ולתפקידו הממונה על חברת התיירות אשדוד. אני ביררתי את הנושא וזה באמת מה שקרה. כצנלסון, בעצם העובדה שלא מיהר להיגרר ללחצים השונים ולמהר לקבל החלטות תחת לחץ שאינן מועילות לחיים ביחד באשדוד בין חילונים לחרדים לדתיים. ובכל הוא מקיים את המושג חיה ותן לחיות ואני נותן לו את כל הגיבוי."
שטרית אומר כי עקב אחר פעילותו של כצנלסון בחודשיים האחרונים וגילה כי הוא מקיים אחת לאחת את מה שהבטיח. "כולל לי באופן אישי ולבקשתי שיהיה קשוב לציבור, שיפתח את דלתות לשכתו לכל דורש וגם בדף האישי שלו בפייסבוק הוא מנהל דו שיח ישיר עם התושבים ובעיקר עם הנזקקים ואלה הזקוקים באמת לעזרה, וזה כולל חרדים, דתיים, חילוניים ומסורתיים. אני שמח שהוא מקיים את הבטחותיו וכפי שראיתי הוא עובד מצאת החמה ועד צאת הנשמה ואני חושב שאנחנו ובעיקר כצנלסון בדרך הנכונה."
ש: אתה טוען שכצנלסון חזר בתשובה? הוא בעד לסגור בית קפה בשבת? הרי זה בניגוד למה שהוא הבטיח לפני הבחירות

ת: "ראשית, בשבילי הוא קודם כל בן אדם. דבר שני בניגוד למה שאמרו לי לפני הבחירות ואחריהן - אכן כן יש לו מילה, והוא קשוב לאיש הפשוט. ובאשר לגופו של עניין, חשוב להבין את המרקם העדין שנוצר באשדוד עקב הקואליציה החדשה, וגם סניה מבין זאת וקשוב לכך היטב, ומתייחס בכובד ראש גם להבטחותיו וציבורו, וגם לשאר הציבור ורגשותיו ועל החשיבות של משא ומתן בין הצדדים השונים בדרך לדו קיום ואחווה באשדוד.
אני קראתי ראשון לפני הבחירות, לכך שיש להקים קואליציה מקיר לקיר, ועל החשיבות של עשיית שלום באשדוד. מטרתנו היא לחיות ביחד. מלחמות קל לעשות, אתגרים וסיבות למחלוקת קל מאוד למצוא ולעורר. ועל כן אני מברך כל פעילות שתוביל לאחווה ואיחוד וחיים משותפים. כמו מדינת ישראל באופן כללי, 1וגם אשדוד באופן ספציפי שרדה ושגשגה בזכות סטטוס קוו והיכולת לחיות ביחד."