ashdod10 logo

כבוד: חדר מיון ילדים ב'אסותא' מצטיין

כשנה לאחר פתיחתו מגיע בית החולים למקום הראשון בקטגורית חדר מיון ילדים. מנהלת מיון ילדים ד"ר גור סופרמן: "ההישג המשמח הוא תוצאה של עבודה יום יומית ומסורה של צוות מופלא"
ענת ביגר | חמישי, 10 ינואר 2019 12:27
כבוד: חדר מיון ילדים ב'אסותא' מצטיין צילום: עודד קרני

רק כשנה חלפה מאז הפעלתו וכבר מצטיין. חדר המיון ילדים בבית חולים ׳אסותא׳ זכה כמצטיין מודל התמרוץ של משרד הבריאות 2018, בקרב בתי חולים בגודל בינוני ( עד 24,000 פניות בשנה) רכיבי המודל כללו: קיצור זמן ההמתנה עד להחלטה על אשפוז, נוכחות צוות מטפל בכיר ואיכות הטיפול.

ד"ר הגר גור סופרמן, מנהלת מיון ילדים אמרה כי ״ההישג המשמח הוא תוצאה של עבודה יום יומית ומסורה של צוות מופלא. תוצאה כזו לא נוצרת סתם כך. אנחנו עובדים לילות כימים, במקצועיות, בחמלה, באנושיות, בהשקעה. יש לנו צוות נהדר של רופאים בכירים, מתמחים ומתמחות, אחים ואחיות וכוח עזר. אנחנו לא נחים על זרי הדפנה לרגע. זמן החגיגות הוא קצר, ועם השמחה והגאווה בלב אנחנו עסוקים, גם כרגע בילדים המגיעים אלינו, עם הפנים לעוד שנה של טיפול מסור".

167656

ד"ר יוני ישעיהו, מנהל מערך ילדים מוסיף ואומר: "לאחר יותר משנה של עבודה מאומצת של הצוות כולו, זו בשורה משמחת לנו, אנשי מערך הילדים באסותא אשדוד, ויותר מכך, לתושבי העיר והסביבה שבית חולים בעירם נמצא במקום הראשון מבחינת מלר"ד ילדים. ההישג משתף תחושה של שליחות גדולה מאוד של המערך כולו. מרגש להעניק רפואה ברמה כזו לתושבי אשדוד".

זריקת מרץ לבית חולים ׳אסותא׳

בית החולים יקבל סיוע האוצר יזרים כ-240 מיליון שקלים לבית החולים

האוצר יסייע לבית החולים ׳אסותא׳ כשנקלע לגירעון ויזרים לקופה המתרוקנת של ׳אסותא׳ כ- 240 מיליון שקלים. כך הוחלט בתום כחצי שנה של מו"מ בין בית החולים למשרדי האוצר והבריאות. זאת לאחר שבית החולים הודיע כי בתום שנת הפעילות הראשונה צבר גירעון.

משרד האוצר הסכים לסייע ולהעביר את הכסף, אך התנה את הדבר בכך שרשת ׳אסותא׳ מכבי שירותי בריאות תוותר על הלוואת בעלים שהעמידה לבית החולים ׳אסותא׳ אשדוד ואשר יתרתה עומדת כיום על כ- 100 מיליון שקלים. תנאי נוסף לסיוע שמשרד הבריאות ואגף החשב הכללי ימנו חשב מלווה לבית החולים.

כזכור‪, בתום שנה להפעלתו הודיע בית החולים על הגירעון של כ- 170 מיליון שקלים ואמר שללא סיוע ממשלתי עלול בית החולים להיסגר בסוף השנה האזרחית.

בית החולים טען לאורך הדרך כי נקלע לגירעון הן בשל כך שהמדינה שלא מעבירה להם תמיכה כפי היא עושה עם בתי החולים הציבוריים האחרים, והן בשל בניית 300 מיטות בלבד ודרש הכפלת מספר המיטות על מנת שאפשר יהיה להפעילו.