ashdod10 logo

מענק של 20,000 שקלים למיזמים סביבתיים קהילתיים

עיריית אשדוד, יצאה ב"קול קורא" ומזמינה את תושבי אשדוד להגיש הצעות למיזמים ו/או לפעילויות בקהילה, בנושאים הקשורים בקידום השמירה על הסביבה
מערכת האתר | רביעי, 02 ינואר 2019 21:48
מענק של 20,000 שקלים למיזמים סביבתיים קהילתיים צילום: ימית הוניקמן

כחלק מהמדיניות העירונית להטמעת עקרונות הקיימות בקהילה, יצאה עיריית אשדוד, בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, ביוזמה חדשה הקוראת לציבור התושבים להציע הצעות לפעילות או מיזם בנושא סביבה, אותו מבקשים הם ליישם בקהילה. "ברצוננו לאפשר לתושבי אשדוד לפעול למען שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי בעיר, להעצים את תחושת השייכות למקום ולקדם התנהגות אחראית כלפי הסביבה", אומרים במחלקת איכות הסביבה ומציינים כי "לכל אחד מ-7 ההצעות שיבחרו יוענק סך 20,000 ₪ (כולל מע"מ), ליישום ההצעה הלכה למעשה".

קול הקורא (כפי שהוא מתפרסם באתר העירוני) מציע לקבוצות תושבים המעוניינות להקים מיזם סביבתי ולפעול בקהילה לקידום השמירה, להגיש הצעות למיזם או פעילות קהילתית שתכליתו לשפר את סביבת החיים בקהילה ולהשפיע על התושבים בקהילה בנושאי סביבה. לעניין זה, קבוצה תוגדר כשני תושבים לפחות, מעל גיל 18, והיא רשאית להגיש הצעה/ות באחד או יותר מהנושאים הבאים: הפחתת פסולת, ניקיון ברשות הרבים, טבע עירוני, הפחתת זיהום אוויר, אובדן מזון או התייעלות אנרגטית.

אז אם יש לכם רעיון למיזם סביבתי קהילתי או אם אתם מעוניינים להשפיע על הסביבה שלכם ואתם זקוקים לתמיכה של אנשי מקצוע וסיוע תקציבי, העירייה מציעה לכם הזדמנות להשתתף ב"קול הקורא" שכותרתו "הרעיון והביצוע עליכם, התקציב והסיוע עלינו!" ולהגיש הצעות בנושאי סביבה. כל המידע, תנאי הסף, אמות המידה תיעשה באמצעות טופס הגשת הצעה הנמצא באתר האינטרנט העירוני, אותו ניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני או למוסרו במחלקה לאיכות הסביבה, לא יאוחר מה-21/1/19.

למתעניינים יתקיים מפגש מציעים והשראה ביום שני - 07/01/19, בין השעות 19:30-21:30 - בחדר המועצה בבניין העירייה קומה 5. ההשתתפות במפגש אינה חובה, פרטים נוספים: מחלקת איכות סביבה בעירייה. אושרת רז: 08-9238571, ימית הוניקמן: 08-8545011.

קישור לקול קורא באתר העירייה: https://www.ashdod.muni.il/he-il/אתר-העיר/מכרזים/מכרזים/מכרז/?Id=158638

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.