ashdod10 logo

סולחה בלשכת שר הפנים אריה דרעי בירושלים: לסרי ודרעי מתפייסים וסוגרים קואליציה

בעוד כשעה ייפגשו ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי, ושר הפנים אריה דרעי לפגישת פיוס במהלכה יסוכמו תנאי כניסת ש"ס באשדוד לקואליציה. ההערכה: כדי לסגור סופית את ההסכם לשביעות רצון ש"ס היא תקבל  לתיק המתנסים, הרווחה, הרשות למאבק בסמים גם תפקיד  של ממלא מקום. הערב ישיבת מועצה חגיגית עם קואליציה מקיר לקיר
מערכת אשדוד10 | שני, 03 דצמבר 2018 12:04

בעוד כשעה ייפגשו ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי, ושר הפנים אריה דרעי לפגישת פיוס שבמהלכה יסוכמו תנאי כניסת ש"ס באשדוד לקואליציה. ההערכה: כדי לסגור סופית את ההסכם לשביעות רצון ש"ס היא תקבל בנוסף לתיק המתנסים, הרווחה, הרשות למאבק בסמים.

הפגישה בין לסרי לדרעי תיערך היום בלשכה בירושלים לאחר נתק מוחלט והרבה כעס משני הצדדים מזה שבועיים. זאת לאחר שש"ס שתמכה בלסרי נותרה אחרונה מחוץ לקואליציה.

ש"ס כזכור דרשה בנוסף לממלא מקום ראש עיר לאמסלם גם מספר 2 ברשימה נציג משפחת אבוחצירא, חים אמסילי לא יקבל סגן. לסרי וכנפו סירבו והמשבר הפך לחמור מאוד בין הצדדים.