ashdod10 logo

היועץ המשפטי לממשלה יבדוק את התלונות על זיופים בבחירות באשדוד

כתב תלונה מגובה בסרטונים, הקלטות, תצהירים, מסמכים ועדויות על זיוף והתנהלות פסולה וחמורה של מערכת הבחירות הוגש על ידי ד"ר אלי לחמני באמצעות עורכי הדין יוסף בן דיין ודניאל כהן ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט ולפרקליט המדינה עו"ד שי ניצן. בתלונה טענות על "מתים" שהצביעו, על תושבי חו"ל שהצביעו באופן מפתיע, ועל חיילים שטוענים כי כשהיו בבסיס אלמונים הצביעו במקומם, שימוש במעטפות כפולות, אזרחים שהגיעו להצביע ונאמר להם שהצביעו, מניעת כניסת משקיפים לספירת הקולות, קלפיות עם דלת סגורה ועוד
מערכת האתר | חמישי, 08 נובמבר 2018 16:06

שבוע לאחר הבחירות לראשות ולמועצת עיריית אשדוד הרוחות לא נרגעות. ד"ר אלי לחמני, חבר מועצת העיר שהתמודד לראשות העיר הגיש תלונה חמורה מגובה בעדויות, תצהירים, צילומים והקלטות כנגד עו"ד גבי כץ, מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים בחשד לכאורה לזיוף ו/או סיוע לשיבוש וזיוף הבחירות לראשות ולמועצת עיריית אשדוד.

התלונה הוגשה ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט ולפרקליט המדינה שי ניצן באמצעות עורכוי הדין, יוסף בן דיין ודניאל כהן ממשרד דניאל כהן ושות'. הם דורשים מטעמו של ד"ר לחמני להורות לגורמי החקירה הרלוונטיים לפתוח בחקירה כנגד עו"ד כץ.

בין הנימוקים לבקשה נטען כי "בסמוך לפני פתיחת מערכת הבחירות לרשויות המקומיות, מונה עו"ד כץ לתפקיד מנהל הבחירות, תפקיד בו שימש גם בבחירות הקודמות בשנת 2013. שבמקביל מונו גם דני בן אבו לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות ודינה בר אולפן כחברת הבחירות ו/ או כמזכירת ועדת הבחירות על אף שהיא משמשת כסמנכ"לית עיריית אשדוד, יד ימינו של ראש העיר המכהן וכמו כן אחותה של יהודית אבודרהם פעילה דומיננטית נמרצת במטה ראש העיר" .

865485475436

הבירות יבוטלו? ראש העיר לסרי

על פי הנטען, התנהלותו של עו"ד כץ, הייתה לכאורה: "נפסדת ובעייתית ולפרקים בחסותו ובניהולו התנהלו הבחירות באופן מדאיג ומטריד וניתן לקבוע כי הבחירות היו נגועות בפגמים מהותיים ושורשיים שהשפיעו על תוצאות הבחירות וכפועל יוצא יש להורות על ביטול הבחירות".

יצויין כי ד"ר לחמני מתעתד לפנות בימים הקרובים לבית המשפט על מנת שיפעיל את סמכותו על פי חוק הרשויות המקומיות לבטל את הבחירות נוכח מה שהם חושפים. בין היתר טוען ד"ר לחמני כי הפגמים והליקויים שיצורפו לתלונה עולים, לכאורה "כדי מעשים פליליים שפגמו בטוהר הבחירות ובכלל זה הצבעה רחבה על ידי מתחזים המעוררים חשש של השפעה מהותית על תוצאות הבחינות ושינויי כתובות המוניים כוזבים והכול במסגרת התארגנות רוחבית בתמיכה לכאורה של שומרי סף לטובת רשימה ספציפית ומועמד ספציפי לראשות העיר". בתלונה נטען עוד כי "על לפי התוצאות הלכאוריות של הבחירות לראשות עיריית אשדוד זכה המועמד יחיאל לסרי שחצה את רף ה- 40% מסך הקולות הכשרים בהפרש מזערי של כאחוז אחד בלבד. שהם כ- 1,400 קולות לכל היותר".

"זיוף בקולות החיילים"

בנוגע לסוגית ההצבעה של החיילים טוען ד"ר לחמני את הטענות הבאות בתלונה: "ביום רביעי 31.10.18 על אף היותו של עו"ד כץ מודע לאווירה הטעונה ובהתעלם מפניות נציגי המתמודדים הוא נסע 'לבד', ונטל את הקלפיות. במענה לפנייה השיב עו"ד כץ, כי 'בשובו בחר לשכן את המעטפות הכפולות בארגז למשך הלילה בביתו'. בבדיקה נמצא כי עו"ד כץ הודה בשיחה טלפונית מאוחר יותר, גם בפני נציגי המועמדים בספירת הקלפי ששכנה בביתו במהלך הלילה" .

עוד נטען בתלונה כי ן כי שיחה בינו לבין נציג אחד המועמדים שתועדה והוקלטה שעניינה דרישה שיציג אסמכתא או פרוטוקול מסירה של המעטפות הכפולות ממנו ניתן ללמוד על אופן מספר המעטפות הכפולות ותוכן הקלפיות, השיב עו"ד כץ בבוטות ובזלזול כי 'אין פרוטוקול כזה'. בהמשך במעמד ספירת המעטפות הכפולות שב וטען כי אין פרוטוקול. נוצר איפה מצב כי על נציגי המועמדים להאמין למנהל הבחירות כי הקלפיות של המעטפות לא' טופלו ' ולא די בהצהרתו על מספר המעטפות הכפולות, למדו המועמדים כי ארגזי המעטפות הכפולות היו פתוחים ו/או פתוחים למחצה כפי העולה מההסרטה המצורף למסמכים".

875475476536432

כן נטען בתלונה בליווי קטעי הקלטות שצורפו. "התנהלותו המטרידה, בלשון המעטה, של עו"ד כץ לאורך כל מערכת הבחירות, שבדרך כלל לא נוהלו פרוטוקולים ו/או לא נמסרו הנחיות ו/או תשובות לפניות או לתלונות המועמדים בכתב למעט מקרים חריגים. ד"ר לחמני מציין דוגמא של רפי אוליאל נציג מטעמה של המועמדת הלן גלבר שפנה לעו"ד כץ ב- 25.10.18 בתלונה בבקשה לפסילת מזכירי קלפיות. נטען כי עו"ד כץ דחה את הבקשה "על אף שבהיבט העובדתי התלונה לימדה על איוש קלפיות ע"י גורמים הנגועים בניגוד אינטרסים ושיש מניעה חוקית ו/או עניינית להימנע מלהעסיק אותם". עוד טוען ד"ר לחמני בתלונתו כי פעילים מרכזיים במטה הבחירות של ד"ר לסרי מונו לכאורה כמזכירי קלפיות או יושבי קלפיות.

בתלונה כותבים עורכי הדין, כהן ודיין כי "במהלך ספירת קולות החיילים, נפסלו עשרות קולות חיילים בטענה שכבר הצביעו בקלפי בעיר אשדוד, ואולם משיחות מוקלטות שהתקיימו בין חלק מהחיילים לבין מר שמעון ממן עולה שאותם חיילים שהו בבסיס ולא יצאו כלל לביתם ימים רבים קודם הבחירות ובוודאי שלא ביום הבחירות ועל כן ברי כי לא הצביעו הצבעה כפולה ו' יד נעלמה' גזלה את זכותם הדמוקרטית להצביע והצביעה במקומן בעיר אשדוד".

בעניין זה הם טוענים בתלונה על גזילת זכות ההצבעה לכאורה כי: "תופעה זו לוותה בתופעה נוספת דומה במסגרתה אזרחים רבים שהגיעו לקלפיות על מנת לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע מצאו את עצמם מנועים מלהצביע מאחר ונטען בפניהם כי הצביעו קודם באותו היום"
ביניים

"גם המתים הצביעו"

מהתלונה עולה כי לכאורה גם מתים הצביעו בקלפיות. "במהלך יום ההצבעה השתתפו והצביעו עשרות תושבים שהלכו לעולמם קודם ליום הבחירות ו/ או תושבים ששהו בחו"ל במהלך הבחירות" נטען בתלונה של ד"ר לחמני. עוד נטען כי בסמוך לפני גמר ההצבעה בקלפיות ברובעים עם ריכוזים גבוהים של אוכלוסייה חרדית, ברוזע ז' וג' נסגרו דלתות הקלפיות זמן ממושך קודם לגמר ההצבעה ונמנעה כניסת 'גורמים זרים' לקלפי קודם למועד הספירה וממילא לא הייתה כניסה של מצביעים במשך זמן ממושך. "חמור מכך, בהנחיית עו"ד כץ נמנעה כניסת המשקיפים לספירת הקולות.

כן נטען בתלונה על נוכחות אגרסיבית של פעילי ש"ס ו/ או אגודת ישראל ו/או פעילי מטה לסרי בראשות עו"ד גבי כנפו , ממלא מקום ראש העיר ויו"ר מטה הבחירות של ד"ר יחיאל לסרי. במהלך שעות ההצבעה בתוככי הקלפיות ו' או במסדרונות המובילים אל דלתות החדרים בהן מוצבות הקלפיות. בתלונה נטען כי "לא הייתה התערבות של עו"ד כץ ועלול אף בהדלפת מידע מוקדם על תלונות שהוגשו על ידי המטות האחרים. ניהול תעמולה אסורה על ידי חברי וועדות קלפי ובכלל זה חלוקת פתקי הצבעה של ש"ס ואגודת ישראל ופתקים צהובים של המועמד ד"ר יחיאל לסרי ברובעים ג',ד',ו', ז' ורובע ח', כפי שעולה מסרטון של זהבית אסרף ומתצהירו של המועמד לראשות העיר ד"ר לחמני" .

08608695853

"כנפו ופעיליו נכחו בקלפיות"

טענה נוספת אותה מבקש ד"ר לחמני שתיחקר נוגעת לקלפיות שהתגלו בהן לכאורה 2 סוגי מעטפות הצבעה מכל צבע כאשר השוני ביניהם הוא באופן הסגירה של המעטפות. "תופעה זו מלמדת כי עלול והודפסו מבעוד מועד מעטפות דוגמת המעטפות שהונפקו על ידי משרד הפנים אשר סייעו לכבילה המונית של מצביעים אשר ' צוידו' במעטפות מוכנות מראש, כפי שעולה מתצהירו של אוליאל".

בנוסף נטען כי "הליך קליטת תוצאות ספירת הקלפיות נוהלו בחוסר שקיפות מוחלט על ידי עו"ד כץ אשר בסיוע עוזרו מנע באופן מוחלט מנציג המועמד של ד"ר לחמני מלהיות נוכח במקום ולפקח על הקליטה של הפרוטוקולים והקלפיות". ד"ר לחמני טוען כי על פי מידע שיש במטה הבחירות שלו בניגוד להוראות לחוק בוצע לכאורה "שינוי מען המוני וכוזב במסגרתו הודיעו למרשם האוכלוסין מי שאינם תושבים של העיר אשדוד על שינוי כתובתם ליישוב ושמם הוכנס לרשימת הבוחרים בעיר. זאת מטרה להשפיע על על תוצאות הבחירות ולהטותם".

עו"ד בן דיין ועו"ד כהן מציינים כי: "מדובר בסדרת מעשים פליליים שפגמו בטוהר הבחירות ואמינותם פרי התארגנות אשר יש בה כדי להשפיע משמעותית על תוצאות הבחירות ולבצע 'מחטף' . קיימת אפשרות ממשית כי עו"ד כץ קשר קשר עם ההתארגנות ו/או סייע ליצירת התנאים לזיוף המוני של הבחירות ולהטייתן" ועל כן דורש ד"ר לחמני לפתוח בחקירה פלילית כנגד עו"ד כץ ואחרים כמתחייב מהדין בישראל".

עו"ד גבי כנפו: "סיפורי בדים שקריים"

תגובת עו״ד גבי כנפו ״לא תופסים אדם בכעסו. שרבוב שמי להתנהלות פסולה הוא המשך השקרים וסיפורי בדים שנמכרו לתושבים במהלך הקמפיין השקרי של מטה לחמני. נקווה שהכאב יחלוף ויוכל לשוב לחיים נורמליים"

"במהלך יום ההצבעה השתתפו והצביעו עשרות תושבים שהלכו לעולמם ,קודם ליום הבחירות ו/ או תושבים ששהו בחו"ל במהלך הבחירות. כמו כן בסמוך לפני גמר ההצבעה בקלפיות ברובעים עם ריכוזים גבוהים של אוכלוסייה חרדית, ברוזע ז' וג' נסגרו דלתות הקלפיות זמן ממושך קודם לגמר ההצבעה"

"מדובר בסדרת מעשים פליליים שפגמו בטוהר הבחירות ואמינותם פרי התארגנות אשר יש בה כדי להשפיע משמעותית על תוצאות הבחירות ולבצע 'מחטף' . קיימת אפשרות ממשית כי עו"ד כץ קשר קשר עם ההתארגנות ו/או סייע ליצירת התנאים לזיוף המוני של הבחירות ולהטייתן" ועל כן דורש ד"ר לחמני לפתוח בחקירה פלילית כנגד עו"ד כץ ואחרים כמתחייב מהדין בישראל"

העדויות מתוך התצהירים שחושפים לכאורה התנהלות פסולה

רפי אוליאל: "העלמת פתקים לכאורה של גלבר"

בתצהיר שהגיש רפי אוליאל, ששימש כחבר בוועדת הבחירות מטעם רשימת "קומנדו אשדוד" בראשות הלן גלבר שהתמודדה גם לראשות: "בסמוך לפתיחת הקלפיות קיבלתי התראות על אי סדרים בקלפיות שונות על ידי נציגי סיעת קומנדו אשדוד אשר התברר כי חסרים פתקי הצבעה של מועמדים לראשות העיר ושל סיעות המועמדים ' ובאופן מפתיע' הפתקים החסרים לא היו של המועמד יחיאל לסרי. מזכירי הקלפיות סירבו לציין בפרוטוקול אירועים כגון: חוסר בפתקי הצבעה. באחד המקרים נחשפתי לחבר ועדת הקלפי היושב עם פתקי הצבעה של תנועת ש"ס חשופים לכל עין ובניגוד לכל הנהלים. בקלפי נוספת ברובע ז' זיהיתי כי במקום החשוף ונגיש לכל אדם שנכנס לקלפי מצויות מעטפות הצבעה, שוב בניגוד לכל הליך תקין" .

הגיע להצביע וגילה כי "הצביע"

תושב אשדוד סטניסלב גוטמן הצהיר כי ביום הבחירות ב- 30.10.18 בשעה 18:00 לערך:" הגעתי לבית הספר רתמים ברובע י"ג על מנת להצביע בקלפי 147 לתדהמתי הודיעו לי חברי ועדת הקלפי כי על פי הרישומים הצבעתי כבר באותו היום בשעה 10:00 בבוקר. עמדתי על זכותי להצביע והבהרתי כי לא הצבעתי. האחראית במקום, התנצלה ואמרה שהיא מעבירה את הטיפול לאחראית מעליה והם יעבירו את הנושא למשטרה. לא נחה דעתי והחלטתי להגיש תלונה בעצמי בתחנת המשטרה באשדוד. מצורף בזאת העתק מאישור הגשת התלונה במקביל פרסמתי פוסט בפייסבוק"

אוחנה שלמה, תיעד סגירת דלתות הקלפי ואוים לכאורה

אוחנה שלמה הגיש תצהיר בו טען כי הגיע כנציג מטה לחמני לבית הספר בית יעקב בו ממוקמות 6 קלפיות כדי לייצג את לחמני בספירת הקולות של קלפי 141 " בנקודת זמן מסוימת, גבי כנפו עמד בכניסה לקלפי 141 ונתן הוראה לסגור את הדלתות. הדלתות נסגרו ואני התחלתי לצלם ולתעד את ההתרחשות. גברתנים מהחבורה של גבי כנפו איימו עלינו והרחיקו אותנו מגבי כנפו ומהדלתות ועל כן על מנת לתעד את ההתרחשות צילמתי את ההתרחשות. עו"ד שלמי כהן כיסה את העדשה על מנת להפריע לצילום" לדבריו בפעילותו ברשתות חברתיות " פנו אלי אזרחים כי נמנעה מהם זכות ההצבעה מאחר ונטען כי הצביעו קודם לכן, כך לדוגמא אריאל שיינסקי טען בהודעה כי סבתו ושכנה הגיעו לקלפי באולפנה ברובע ט ונמנעה מהן ההצבעה. רק הסבתא התעקשה ומנהל הקלפי החרדי נעתר לבסוף ואפשר לה להצביע" .


קריכלי הגיע כמשקיף ונמנע ממנו להיכנס

אני קריכלי הצהיר כי הגיעה ביום הבחירות בשעה 21:40 לקלפי בבית הספר ברחוב סטרומה ברובע ב' כשהוא מצויד בתעודת מינו כמשקיף " מזכיר ועדת הקלפי מנע ממני בכוח ובאיומים להיכנס לספירה וסגר את הדלת כשבפנים נכחו רק אנשי לסרי והחרדים. בנסיבות אלו פניתי לסדרנים והתלוננתי בפניו והוא הזמין את המשטרה. למקום הגיע שוטר ערך בירור ונענה כי איחרתי להגיע ועל כן אסור לי להיכנס לספירה. השוטר קיבל את ההסבר ואנחנו נותרנו מחוץ לדלת".

בן דיין יוסף הצהיר כי ביום הבחירות שימש כמשקיף וכחבר בוועדת הבחירות מטעם רשימת " אשדוד תנצח" לדבריו בשעות הבוקר נתקבל מידע כי באחת הקלפיות ברובע ח' " השוטרת שהוצבה בכניסה ביקשה להפסיק את ההצבעה ולפסול את הקלפי, לאחר מכן נודע כי אותה קלפי נפסלה וכשניסיתי לברר לפשר העניין לא קיבלתי מענה וזכיתי להתעלמות, משום מה בהמשך היום נודע לי כי אותה קלפי, על אף אי הסדרים שנתגלו בה חזרה לפעול והשמועה הייתה כי זה נעשה בהתערבות בעלי עניין. במהלך יום הבחירות פניתי פעמים רבות לוועדת הבחירות בעירייה, לחברת וועדת הבחירות גב' דינה בר אולפן והן למנהל הבחירות באשדוד עו"ד גבי כץ ולדאווני בחלק גדול מן הפעמים זכיתי להתעלמות מפניותיי".