ashdod10 logo

עו"ד גבי כנפו: "בשבוע הבא יוכנו טיויטות ראשונות של ההסכמים הקואליציונים"

עו"ד גבי כנפו שמנהל את המו"מ הקואליציוני מסכם שבוע ראשון לשיחות: "הסבב הראשון של שיחות הקואליציה הסתיים. בשבוע הבא נכין טיוטות ראשונות של הסכמים קואליציונים. נלך על שתי פעימות. בשלב ראשון נסגור קואליציות עם אלה שלא היו נגדנו. פעימה שנייה עם עם אלה שטרם הבינו את המצב. אני לא אתן שאחד יבוא על חשבון השני"  
מערכת אשדוד10 | חמישי, 08 נובמבר 2018 13:15

הסבב הראשון של השיחות הקואליציונים הסתיימו ובשבוע הבא יערך הסבב המכריע לחלוקת התיקים לשותפים הקואליציוניים. עו"ד גבי כנפו המנהל את המו"מ מטעם מול השותפים אמר לאתר "אשדוד 10" כי הסבב הראשון נועד לשמוע ולהכיר את המועמדים. "היה נחמד לפגוש אותם. דיברנו עם כולם ובשבוע הבא אני מאמין כבר יהיו טיוטות של הסכמים קואליציניים".

ש. מה ההערכה שלך?

"התחושות שלי שנלך על שתי פעימות. בשלב ראשון נסגור קואליציות עם אלה שלא היו נגדנו. פעימה שנייה עם השאר ועם אלה שטרם הבינו את המצב. אני לא אתן שאחד יבוא על חשבון השני. התפסיה שלי כפי שהנחה ראש העיר לסרי היא להקים קואליציה רחבה".

ההערכה

היא שבשלב ראשון יצורפו לקואלציה ש"ס עם 6 מנדטים שתקבל את תפקיד ממלא מקום ראשון ואת התיקים הבאים: רווחה, אגף תפו"ח, תכנון ובנייה או כספים וכן תפקידים של מנכ"לים בחברות העירוניות.

בנוסף תצטרף אגודת ישראל עם 4 מנדטים שתקבל תפקיד של סגן ראש עיר ואת התיקים: ועדת הנחות, תכנון ובנייה או כוח אדם.

בנוסף יצטרף משה בוטרשוילי עם מנדט 1 שיקבל את תיק הספורט.

בנוסף יצטרפו בשלב הראשון סיע אשדודים שרוצה את תיק החינוך ואת תיק הנוער. לאשדודים 2 מנדטים

סיעת הלביאות דורשת גם את תיק החינוך וסביר שיקבלו תיק כלשהו לסיעה 2 מנדטים

סיעתו של עו"ד אלי נכט יכנס אף הוא לקואליציה עם 2 מנדטים ויקבל תיק משמעותי.

בשלב השני ימשכו השיחות עם סניה כצנלסון שיש לו 6 מנדטים ועם עו"ד לחמני שיש לו 3 מנדטים. לחמני בשלב זה עסוק בעתירה נגד הבחירות ולא סביר שיכנס כעת. עבור כצנלסון ההנהלה תשמור תפקיד של סגן ראש עיר ואת אחד התיקים הכבדים: ראשות חפ"א עבור ולדימיר גרשוב , ועדת בניין ערים או כספים וכן כוח אדם. בנוסף ירצה תפקידים של מנכלי"ם בחברות העירוניות למקורביו.

 

סיכום:

בלי לחמני וכצנלסון והלן גלבר שיש לה מנדט אחד (אליה לא נעשו פניות) הקואליציה תהיה די חזקה ויציבה. המטרה של לסרי וכנפו בהמשך להכניס אותם כדי לאזן את הקואליציה שתשקף את המגוון המורכב בעיר.