ashdod10 logo

בפעם החמישית: המועצה הדתית זכתה בכוכבי יופי

בתחרות 'מקווה נאה' בישראל יפה 2018 זכתה המועצה הדתית אשדוד בחמישה כוכבי יופי. הרב עובדיה דהן התרגש ובירך את הבלניות המסורות העובדות במשך כל לילות השנה
מערכת האתר | חמישי, 25 אוקטובר 2018 15:51

המועצה הדתית אשדוד זכתה בחמישה כוכבי יופי בתחרות 'מקווה נאה' בישראל יפה 2018 הנערכת ע"י 'המועצה לישראל יפה' כמידי שנה, בחסות המשרד לשירותי דת, המקוואות הזוכים: רובע א', רובע ג', רובע יב' ויצויין שרק לאחרונה מקוה רובע ט' שופץ וחודש לאחרונה עם תוספות ונראה כחדש ממש.

במהלך החודשים האחרונים בדקו מתנדבי המועצה לישראל יפה מקוואות ציבוריים, בערים, במועצות מקומיות ובישובים ברחבי הארץ. המתנדבים סקרו את החזות החיצונית והפנימית של המקווה, נוחות השימוש, נגישות לנכות, בטיחות המבנה, ניקיונו וטיב השירות. כמו כן, נבדק תחום איכות סביבה, כמו חיסכון אנרגטי, הפרדת אשפה וחיסכון במים.

מטרת התחרות היתה, הגברת המודעות לערכי טיפוח, אסתטיקה סביבתית, שיפור התנאים הפיסיים ואיכות הסביבה - התנהלות מקיימת במקוואות במגמה ליצור בהם סביבה ידידותית לקהל הטובלות ולקהילה.

הדוברים כולם הזכירו בכבוד, בהערכה ובתפילה את השר לשירותי הדת הרב דוד אזולאי שיזכה לרפואה שלמה בקרוב והביעו צער על היעדרותו מפאת מחלתו.

הרב דהן מקבל את הפרס מיור התחרו

את הכינוס פתח מר אברהם כץ עוז יו"ר 'המועצה לישראל יפה' שקידם את ראשי המועצות הדתיות ופמלייתן הזוכים בתחרות הנוכחית ואמר, כי מקוה טהרה זה חלק מאיכות הסביבה והביע את שמחתו שנושא איכות הסביבה נכנס יותר ויותר בציבור הרחב. בדבריו הציע כי אולי נעלה תחרות בקרוב של מצב בתי העלמין בארץ.

שופטת ראשית, מרים פרץ כלת פרס ישראל ריתקה את הקהל בנאומה המרגש, בדבריה הזכירה את מעלת התפילה של בת ישראל וההכנה לשבת ע"י אשת החיל, תיארה את הכאב שהקריבה את שני בניה אוריאל ואלירז הי"ד שנהרגו בהיתקלות עם מחבלים, דברה על מעלת עם ישראל שכוחו באחדותו.

בשלב זה נקרא אל הבמה הרב עובדיה דהן לקבל את "אות על" בזכיה של חמישה כוכבי יופי ופרס כספי לאחר שעמדו בכל הכללים הנדרשים בהצלחה בתחרות "מקוה נאה בישראל יפה 2018 תשע"ט".

יו"ר המועצה הדתית הרב דהן התרגש לקבלת הפרס והעביר תודה מיוחדת לבלניות החרוצות העובדות במסירות רבה במשך כל ימות השנה ובזכותן המקוואות שלנו עמדו בכל הקריטריונים. "רק על ידי מודעות לחשיבות תחזוקת המקווה והשירות הניתן בו, נצליח לתת יותר כוח לנשים ולאפשר להן לקיים את מצוות הטהרה על פי הדגשים החשובים להן", אמר הרב דהן.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.