ashdod10 logo

פרשת קלטת המין: מנהל הפיקוח העירוני שפוטר לא יחזור לעירייה

משה בנימין, מנהל הפיקוח לשעבר שפוטר בין היתר בשל קלטת מין לוהטת עם עובדת שהציעה לו תיווך לשירותי מין, לא יחזור לעבודתו בעירייה. השופטת יעל אנגלברג שדנה בתביעתו קבעה: "תמליל השיחה מעלה כי הוא שיתף פעולה עמה באופן נלהב, ללא הסתייגות ואף הביע התעניינות בקבלת שירותי המין". השופטת דחתה את תביעתו לחזור לעבודה והטילה עליו הוצאות משפט בסך 15,000 שקלים
ענת ביגר | חמישי, 11 אוקטובר 2018 15:45

בית המשפט האזורי לעבודה בבאר שבע שם סוף פסוק לפרשת הקלטות המין, הפיטורין והתביעה בה היה מעורב השחקן המרכזי: משה בנימין, ששימש כמנהל מחלקת הפיקוח העירוני בעיריית אשדוד מאפריל 2010 ועד שפוטר לאחר שימוע בנובמבר 2016.

בית המשפט קבע כי בנימין לא יוכל לחזור לעבודתו ודחה את תביעתו נגד העירייה לקבל פיצויי פיטורין גבוהים ותביעה להחזירו לתפקידו. ראש ההרכב, השופטת יעל אנגלברג שהם דחתה את התביעה לחזור לעבודה ותשלומים שונים, למעט תשלום ימי מחלה ותגמול ביטוח לאומי בסך עשרות אלפי שקלים. בנוסף הוטל עליו תשלום הוצאות לעירייה בסך 15 אלף שקלים. בכך באה לסיומה פרשה מביכה מאוד של מנהל בכיר ועוד במערך הפיקוח העירוני, שעובר עבירות משמעת חמורות, בכך ששוחח עם עובדת עירייה, שניסתה לתווך לו בחורה לקיום יחסי מין תוך שהוא משתף פעולה באופן עירני ופעיל בשיחה.

לאחר שנחשפה הקלטת וכן שורה של התנהלות בעבודה, שלטענת העירייה נעשו בצורה לקויה, הוא זומן לשימוע אצל מנכ"ל העירייה, שבסופו של דבר הוחלט לפטרו מהעירייה ומתפקידו כמנהל הפיקוח העירוני. בנימין תבע את העירייה באמצעות עו"ד נטלי אלון ועו"ד מזל רואסי, וטען כי פיטוריו נעשו משיקולים זרים וההחלטה לפיטוריו היא שרירותית. בין היתר הוסיף בנימין וטען כי עבד לאורך כל השנים לשביעות רצון הממונים עליו ואף הביא את מחלקתו להצטיינות, וכי פיטוריו נגועים "באפליה" שכן העירייה לטענתו לא עשתה דבר כנגד מזכירתו בעבר שלאחר שיחסיהם עלו על שרטון וכי המזכירה אלקובי "זממה להפלילו" והפיצה לדבריו, את הקלטת שתיעדה שיחה בינו ובין גלית אדרי בו לטענת בנימין שידלה אותו ליחסי מין עם אישה אחרת. "בתמורה להבטחה שניתנה לאדרי על ידי אלקובי לקבלת טובות הנאה כספיות" כן טען כי פיטוריו פוליטיים והתפקיד שלו נועד לקרובת משפחה של מנכ"ל העירייה, טענה שבית הדין דחה אותה.

בלי הילד

מנגד טענה עיריית אשדוד, באמצעות עו"ד חן כהן שלום, כי בנימין אינו זכאי לסעד של השבה לעבודה או ביטול החלטת הפיטורים, שכן הוא עצמו צירף אישור רפואי שלפיו אינו מסוגל לעבוד והחלטתה מצויה במתחם הסבירות, ניתנה בסמכות ואינה פוגעת בכללי הצדק הטבעי או מונעת משיקולים זרים. עוד טוענת העירייה כי פועלו של בנימין היה נגוע בשלל ליקויים המצביעים על קושי בקבלת החלטות ובשיקול דעת בעייתי, ולאור שורה של מקרים שאירעו בתקופת עבודתו, בנוסף לשורת שיחות בירור שנערכו , לא היה מנוס מסיום העסקתו . לגבי דרישת סעדים כספיים טוענת העירייה כי בנימין קיבל את מלוא שכרו וזכויותיו.

בין האירועים שבגינם הוחלט לסיים תפקידו מונה העירייה אירוע ביולי 2015 בו אשתו של פקח הכפוף לבנימין התקשרה ומסרה שבעלה שתוי וביקשה מבנימין שידאג שלא ינהג אך הוא ערך לפקח "מבחן נהיגה" והחליט לתת לו לנהוג. בהמשך הפקח היה מעורב בתאונת דרכים וכי בממצאי המשטרה עלה שנהג היה שתוי. בנוסף הועלו נגדו תלונות לכאורה על מספר מקרים הו כשל בשיקול הדעת וקבלת החלטות לרבות אי זמינות ואיחורים.

עוד טענה העירייה נגדו כי בינואר 2016 נערכה עימו שיחת בירור בעניין שיהוי מתמשך בטיפול בפינוי פסולת בנייה ובגינה החליט בנימין "באופן שרירותי" להטיל קנס על קבלן מבלי שערך בירור בנוגע לעובדות. על כך נרשמה לו הערה אישית. כן נטען כי בנימין נהג לעשות שימוש פרטי ברכבי העירייה, ולמרות שהתבקש מספר פעמים להפסיק את השימוש הפרטי והבטיח להימנע מכך ,לטענת העירייה, הוא חזר להשתמש באופן פרטי ברכבי העירייה.

אבל שיא ההתנהלות המביכה שלו הייתה בקלטת שתיעדה כשנה וחצי לפני השימוע את השיחה של בנימין והעובדת אדרי בו הבטיחה לו להכיר לו חברה שלה לקבלת שירותי מין כביכול וביקשה לכאורה, שישבץ את בנה לעבודה. מי שנחשף לשיחה נגעל, הדיאלוג היה מביך ומטריד בעיקר כשמדובר במנהל בכיר ועוד בפיקוח העירוני. בקלטת נשמעת העובדת מציעה לבנימיןם בחורה לקיום יחסים ובה תיאורים מפורטים ומביכים לאיש במעמדו. לטענת העירייה מדובר באירוע חמור שאף אם אין בו כשלעצמו כדי להוות עילה לפיטורים מדובר באירוע ' ששבר את גב הגמל".

לטענת בנימין לא קיימים בינו ובין אדרי יחסי מרות וכי השיחה כולה הייתה מלכודת שנועדה להפילו בפח ולגרום לפיטוריו, וזה על רקע הסכסוך עם מזכירתו אלקובי, וכי השיחה התקיימה לאחר שעות העבודה. השופטת אנגלברג שהם ציינה שהגם שלא נסתרה טענת בנימין מטרת השיחה לפגוע בו אין בכך כדי להפחית מחומרת התנהלותו של בנימין ששיתף פעולה והביע התעניינות בקבלת שירותי המין במקום להפסיק את השיחה לאלתר.

השופטת ציינה עוד כי למרות שבנימין היה אחרי העבודה במסיבת יום הולדת של בנו ולאחר ששתה 6 בירות הרי לפי עדותה אדרי היא דיברה איתו בזמן שעבדה בעירייה. "מהדברים עולה כי התובע כשל במעשה השיחה הטלפונית והגם שאולי ניתן לומר שהגברות אדרי ואלקובי שימשו 'כסוכן מדיח', עיון בתמליל השיחה מעלה כי התובע שיתף פעולה עמה באופן נלהב, מבלי שהביע כל הסתייגות שהיא. התנהלות זו יש בה כדי להצביע על פגם בשיקול דעתו כמנהל ועובד בכיר בעירייה. זאת ועוד, טענת התובע בשימוע כי לא הפסיק את השיחה ' מטעמי נימוס' אינה עולה בקנה אחד עם תמליל השיחה".

השופטת אנגלברג שהם התייחס לעובדה שבנימין נחשב כעובד מצטיין לפחות עד 2013 ואמרה כי הישגים אינם חזות הכל. "והתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם המצופה מעובד ציבור כגון שימוש במשאבי העירייה לצרכים פרטיים בניגוד להוראות מפורשות שניתנו, יכולה להאפיל על הישגיו של העובד המצליח ביותר".

השופטת יעל אנגלברג

השופטת אנגלברג שהם דחתה את הטענה של בנימין שחלק מהשיקולים הזרים לסיבת פיטוריו נבעו מכל שתפקידו היה "תפור" לקרוב משפחה של מנכ"ל העירייה לאחר שקיבלה את תצהיר של המנכ"ל כי המכרז פורסם למעלה מחודש ממועד קבלת ההחלטה לפטרו וכי אותה מקורבת כלל לא ניגשה למכרז.

כן דחתה השופטת אנגלברג שהם את הטענה שבנימין פוטר לאחר שחשף מהלכים מפוקפקים המתנהלים לכאורה בעירייה ולאחר שקבעה שבנימין לא הרים את נטל ההוכחה לטענותיו דין תביעתו להידחות והוסיפה כי "משלא מצאנו כל פגם בהליך השימוע ומשטענות העירייה לכשלים בהתנהלותו לא נסתרו, לא מצאנו מקום להתערב בשיקול דעתה שה העירייה על פיטוריו" כן נדחו הדרישה לתשלומים למעט ימי מחלה ותגמולי הביטוח הלאומי. על בנימין הוטל לשלם לעירייה החזר הוצאות משפט בסך 15.000 שקלים.

עיריית אשדוד: "מברכת על החלטת בית הדין"

דובר עיריית אשדוד אדי בן חמו מסר בתגובה: "העירייה מברכת על החלטת ביה"ד אשר אישר את התנהלות העירייה ואת שיקול דעתה ודחה כאמור את טענותיו המופרכות של מר בנימין. העירייה מבהירה כי תמשיך לפעול ללא לאות לביעור העירייה מעובדים פסולים כמו מר בנימין העושים בתפקידם קרדום לחפור בו לצרכים אישיים תוך הפרת חובת אמונים לציבור".

בנימין: "עוד ניצחון כזה ואבדנו"

משה בנימין, שתביעתו נדחתה הגיב ואמר כי "אני מאמין שניסיון הניגוח בי הגיע מצד הנהלת העיר מכיוון שאני נגד המשך בחירת השלטון הנוכחי בראשות לסרי. עוד ניצחון כזה ואבדנו. קיבלתי פיצויים של סה"כ 170,000 שקלים בניכוי הוצאות משפט של 15,000 שקלים. אם הם קוראים לזה ניצחון מפני שאני לא חוזר לעבודה אז אני נותן להגיד עוד ניצחון כזה ואבדנו מפני שבמעלה הדרך אמרתי בפרוש לעורכי הדין שלי שלעיריית אשדוד אני לא חוזר גם אם תחליט על כך השופטת. זאת הסיבה שאין טעם להגיש ערעור מפני שמעבר לכך אני מסופק וקיבלתי את אשר מגיע לי כולל הכרה במקרה שלי כתאונת עבודה על כל הזכויות כולל הכספיות. בנושא התנהלות המשפט והעדויות אני לא אתייחס ואני מפנה אתכם לעורכי דין שלי רק אומר שחלק מהעדים שאני הזמנתי מטעם העירייה חששו מאוד ופחדו להעיד ומכאן אפשר להבין המון. אני גאה במי שאני, יליד אשדוד משנת 1960 קצין בצבא, אקדמאי, וכל משפחתי כולל הוריי אחיי וילדי שרותו ביחידות קרביות נלחמו בכל מלחמות ישראל נפצעו ואף נפלו בשבי. אין משמעות לאי חזרתי לעבודה מפני שבעוד 20 ימים השלטון הרע הזה שמתעמת עם תושביו חדשות לבקרים מתחלף בשלטון חדש ומרענן לעיר אשדוד בכל הפרמטרים של חיינו. צאו להצביע תושבי אשדוד וסלקו את השלטון וראש העיר הכושלים. ב-30 לאוקטובר מהפך".