ashdod10 logo

חשיפה של ארגון 'אור לאחים': "עו"ד אלי נכט מפיץ הסרטון האנטי חרדי מסייע למיסיונרים באשדוד"

הסרטון האנטי חרדי שהפיץ עו"ד אלי נכט הדליק גם את ארגון  'אור לאחים' שעוסק בהתבוללות ומאבק במיסיונרים והצלה מכתות חושף, כי עו"ד אלי נכט, מסייע למיסיונרים בעיר ומופיע בקהילה שלהם. "זה מתיישב היטב עם העובדה החמורה שהסיעה פרסמה סרטון הסתה אנטי-חרדי, ומאידך עומד בסתירה אומללה לחוצפתו והעזתו של נכט לפנות אל החרדים באשדוד, בפליירים באידיש, ולבקשת את קולם" אומר הרב בנימין וולקן
מערכת אשדוד10 | רביעי, 10 אוקטובר 2018 15:53
חשיפה של ארגון 'אור לאחים':  "עו"ד אלי נכט מפיץ הסרטון האנטי חרדי מסייע למיסיונרים באשדוד" עו"ד נכט עם ישראל פוצ'טר (משמאל ) מנהיג הקהילה המשיחית-מסיונרית צילום: פייסבוק הקהילה

הרב בנימין וולקן, ראש מחלקת מיסיון וכתות בארגון 'אור לאחים', כתב אל נכט אודות "מצג מטעה של קירבה לדת ישראל – בניגוד לפעילות האמיתית של סיוע למיסיונרים. לציניות ולשקר אין גבול. סיעת 'עתיד אשדוד' פיזרה ברובעים החרדיים בעיר, פליירים בשפת האידיש, הקוראים לציבור החרדי לתמוך ב...אלי נכט שידאג, כביכול לציבור החרדי ולצרכיו"

העלונים האלה, עוררו את תדהמתם של אנשי ארגון 'אור לאחים', שכן הם מכירים את פעילותו של אותו נכט, לטובת ולעזר המיסיונרים. במכתבו הוא כותב: "הופתענו לגלות, ששיגרת כרוזי פניה אל הציבור החרדי באשדוד, בשפת האידיש, בהם קריאה להצביע עבורך בבחירות לעיריית אשדוד. "אולי אין זה פלא, שאתה מבקש לקושש קולות בכל מיגזר, אולם בגישה המיתממת, העלולה ליצור מצג מטעה של איש הקרוב לדת ישראל, בניגוד בולט לעשיה בשטח: סיוע למיסיונרים - יש משום הונאה של הציבור.

"מן הראוי וההוגן היה, שבפניה אל הציבור המסורתי, הדתי, והחרדי, תגלה גילוי נאות שאתה יד ימינו ומהמסייעים הבולטים ביותר של ישראל פוצ'טר, ראש הקהילה המסיונרית באשדוד, המכנה עצמה 'היהודים המשיחיים' ופועלת תחת הכותרת המטעה אף היא: קהילת 'בית הלל' ברחוב האורגים 28 בעיר". הארגון מודיע לנכט, כי לא יוכל להחשות נוכח גניבת דעתו של הציבור.

 

VOLK

הרב וולקן. "נכט לא עושה גילוי נאות"

בינתיים, יצא המרצע מן השק של אותו נכט וסיעתו. הסיעה פרסמה סרטון הסתה חמור ביותר נגד החרדים. בסרטון הם מתארים התנכלות כביכול של החרדים למי שלא שומר תורה ומצוות, כמו למשל ניתוק החשמל מבית אזרח אשדודי, והחזרת הזרם רק אם ינשק את המזוזה... כך הם מבקשים להטיל מורא על החילונים, מפני נציגים חרדיים בעיריה"

ב'אור לאחים' טוענים כי יש מצדו סילוף של העובדות, שכן בידם תיעודים, תמונות וסרטונים איך שהוא מגיע עם משפחתו לעתים קרובות לקהילה המשיחית המיסיונרית באשדוד. יש כמו כן תיעודים על ישיבותיו עם ראש הקהילה המיסיונרית בוועדות בכנסת, ובמשרדי עיריית אשדוד, וכן יושב ומבלה עם המיסיונר במסעדה. אם תקראו את הודעתו, הרומזת על כך שהוא ככל הנראה מביא כסף מקרנות אוונגליסיטיות, תבינו שיש כאן מה שאומר דרשני – אומרים ב'אור לאחים'.

 

בתגובה, כתב אלי נכט: "העמותה המדוברת עושה פרויקטים הומניטריים לטובת עולים חדשים בעיר, באופן זה נטלתי חלק בכנסים מעין אלו יחד עם עולים חדשים, באופן דומה עשו זאת חברי סגני ראשי עיר כמו גיטרמן, גרשוב, כצנלסון, וחברי מועצה נוספים שמסייעים לעולים, כמו גם חברי כנסת מכלל המפלגות. מיותר ומגוחך לציין, שמעבר לכך אין לי נגיעה לתחום. במסגרת פעילותי האחרת, בין היתר עם הכנסת ומשרד החוץ אני עוסק בקשר עם העולם הנוצרי אוונגלי שתורם רבות לישראל. אני נגד מסיונריות מכל סוג ומכל זן, ודוחה את הניסיון העלוב הזה לקראת הבחירות להטיל בי דופי."