ashdod10 logo

יו"ר ש"ס באשדוד: "סרטון מעורר חלחלה והסתה ברורה, שנועד לקדם את עורך הסרטון"

ממלא מקום ראש העיר אשדוד, אבי אמסלם יו"ר ש"ס תוקף את עו"ד אלי נכט על הפצת הסרטון האנטי חרדי: "חוץ מלקדם את האינטרס האישי של עורך הסרטון לא היה שום תועלת ותוכן בסרטון הרע לענייננו אני חושב שהגיע הזמן שכל המתמודדים ייבנו את קו הקמפיין שלהם בצורה מכובדת וברורה באסטרטגיה שלהם לפי מצע ולפי מה שיש להם למכור"
מערכת אשדוד10 | רביעי, 10 אוקטובר 2018 14:11

יו"ר ש"ס בהתקפה על עו"ד אלי נכט שהפיץ סרטון אני חרדי: "כשמדברים על קטסטרופה זאת קטסטרופה לראות סרטון שמעורר חלחלה על ידי הסתה ברורה של הסרטון חוץ מלקדם את האינטרס האישי של עורך הסרטון לא היה שום תועלת ותוכן בסרטון הרע לענייננו אני חושב שהגיע הזמן שכל המתמודדים ייבנו את קו הקמפיין שלהם בצורה מכובדת וברורה באסטרטגיה שלהם לפי מצע ולפי מה שיש להם למכור
ולא לפי מה שאנחנו רואים שכל כונתם היא לפלג או לשסע וליצור קרע בתוך האוכלוסייה ובתוך החברה העיר שהיא מאוחדת, מאחדת, מקרבת, ומלכדת, העיר שלנו יפה אני אומר לכם את זה בוודאות ברורה וחבל מאוד שבאים אנשים ומנסים לקדם את האינטרסים שלהם על ידי הקמפיין שלהם שכל כולו הסתה ורוע
אני לא יודע מה המצע של כל המפלגות האלו אני שואל האם על חשבון פילוג ושסע ניתן לבנות .
בפרט שסירטון זה נהפך לשיח ציבורי ברמה הארצית חבל מאוד אנחנו גם ראינו מה קרה עם כל אלה שידאגו לשבת שניסו לשסע ולקרוא את החברה פתאום כל מובילי המחאה נמצאים במפלגות כאלה ואחרים מתוך שיקולים ואינטרסים של אותו קמפיין
תנועת שס ברשותי לא תיתן יד לשום גורם לפלג את החברה בא אנו חיים".